"Abdülkadir" için 33 adet haber bulundu

Ehl-i Sünnet kaynaklarına göre Hz. Fâtıma'nın makamı ve mazlumiyeti (9)

Ehl-i Sünnet kaynaklarına göre Hz. Fâtıma'nın makamı ve mazlumiyeti (9)

Hz. Peygamber’in bazı eşleri Resûlullah’a (s.a.a.) karşı birlik olup hizipleşiyorlarsa Hz. Ali, Fâtıma, Hasan ve Hüseyin’e (a.s.) karşı neler yapacaklarını var sen düşün! Resûlullah’a (s.a.a.) böyle davranıyorlarsa Hz. Fâtıma, Hz. Ali, Hasan ve Hüseyin’e (a.s.) karşı nasıl davranırlar?

Ayetullah Kemal Haydari: İbn Teymiyye’nin Gadir Hadisine bakışı (3)

Ayetullah Kemal Haydari: İbn Teymiyye’nin Gadir Hadisine bakışı (3)

Albanî bu özet bölümde Gadir Hadisini 10 sahabiden rivayet etmektedir. İbn Hacer el-Heytemî ise kendi eserinde 30 sahabiden rivayet etmişti. İbn Ukde 70, diğerleri ise 150 sahabiden rivayet etmişlerdir.

Ayetullah Kemal Haydari'den Sekaleyn Hadisi dersleri (72)

Ayetullah Kemal Haydari'den Sekaleyn Hadisi dersleri (72)

Ortada garip bir durum var. İmam Ahmed’den, Sahihü’l-Buhari’den, Sünenü Ebi Davud’dan ve benzerlerinden hadis almakta sıkıntı yokken, Ehl-i Beyt kanalından hadis geldiğinde yüz çevirmemiz isteniyor. Bir şahıs Hz. Rasulullah (s.a.a.) ile altı ay birlikte yaşasa bile ondan hadis alabiliyoruz...

Ayetullah Kemal Haydari'den Sekaleyn Hadisi dersleri (69)

Ayetullah Kemal Haydari'den Sekaleyn Hadisi dersleri (69)

Üçüncü kaynak; Allame Münavî’nin Feyzü’l-Kadir adlı eseridir. O bu eserinde şöyle demektedir: Bu haber Peygamber’in (s.a.a.) Ehl-i Beyt’inden sarılıp tabi olmaya ehil olan kimselerin kıyamete kadar her zaman mevcut olacaklarını bildirmektedir.

Ayetullah Kemal Haydari'den Sekaleyn Hadisi dersleri (68)

Ayetullah Kemal Haydari'den Sekaleyn Hadisi dersleri (68)

İmam Sadık’tan (a.s.) şöyle rivayet olunmaktadır: Şüphe edildiğinde beklemek helake yuvarlanmaktan daha hayırlıdır. Her hakkın üzerinde bir hakikat vardır. Her doğrunun üzerinde de bir nur bulunmaktadır. Allah’ın Kitabına uygun olanı alın. Aykırı olanı ise bırakın.

ÖZEL DOSYA: Ehlisünnet ulemasına göre Gadir Hadisinin tevatürü

ÖZEL DOSYA: Ehlisünnet ulemasına göre Gadir Hadisinin tevatürü

Gadir Hadisi, Şia'nın Emirü’l-Müminin Ali’nin (a.s.) velayeti için gösterdiği en üstün delillerden biridir ve bu hadis Şia ve Ehlisünnet tarikleriyle, sahih senetlerle ve mütevatir (yalan üzerinde birleşmesi mümkün olmayan sayıda insan tarafından anlatılan, nakledilen olay, hadis) olarak nakledilmiştir.

Ayetullah Kemal Haydari'den Sekaleyn Hadisi Dersleri (49)

Ayetullah Kemal Haydari'den Sekaleyn Hadisi Dersleri (49)

Pasajdaki kinayeyi ve dokundurmayı görebiliyor musunuz? Edebiyatta “Tariz/kinaye bazen tasrihten (açık açık söylemekten) daha etkilidir” şeklinde bir söz vardır. Yazar bu sözleriyle İmam Hüseyn’e kendince dokundurmada bulunmak istemektedir. Pasaja göre İmam Hüseyn (a.s.) Allah için bir şey yapmamıştır. Hâşâ O’nun kıyamının altındaki neden dünyaya olan tutkusu ve hırsıdır!