"Baharı" için 222 adet haber bulundu

Ehl-i Sünnet kaynaklarına göre Hz. Fâtıma'nın makamı ve mazlumiyeti (7)

Ehl-i Sünnet kaynaklarına göre Hz. Fâtıma'nın makamı ve mazlumiyeti (7)

Ehl-i Sünnet’in bu büyük âlimi Âlûsî şöyle der: "Hz. Meryem’in Peygamber olduğu görüşünü kabul etsek dahi bunu söylemek caizdir." Yani sahih ve sarih rivayetler Hz. Meryem’in peygamberlerden biri olduğuna delâlet etse bile Hz. Fâtıma (a.s.), Hz. Meryem’den daha üstündür!

İbrahimi Dinani: Aşk, Güzellik ve Marifet

İbrahimi Dinani: Aşk, Güzellik ve Marifet

Her âşığın aşkı marifeti ölçüsüncedir. Siz eğer âşığın aşkını yani ne kadar âşık olduğunu ölçmek istiyorsanız onun marifetinin ne kadar olduğuna bakın. Aşk, marifetle iç içedir; güzellikle iç içedir. Yani güzellik, aşk ve marifet, bir üçgendir; bir hakikatin üç yönüdür.

Küreselleşme, Tarihin Sonu ve Mehdi İnancı

Küreselleşme, Tarihin Sonu ve Mehdi İnancı

Rivayetlere göre İmam-ı Zaman (a.s.) insanlık toplumundaki sınıf farklılıklarını ortadan kaldıracak. Elimizdeki rivayetlere göre Mehdi’nin döneminde yeryüzünde hiçbir aç insan kalmayacaktır. Bizim inandığımız, tüm dinlerin inandığı Mehdeviyet budur. Fakat hiç kimse ahir zaman toplumu ve Büyük Dünya Devrimi konusunda Şiiler kadar açık konuşmamıştır.

Bölge uçurumun kenarında: Direniş Ekseni dağınık bölgelerde savaşmayacak

Bölge uçurumun kenarında: Direniş Ekseni dağınık bölgelerde savaşmayacak

Amerika ve İran’ın arasında her düzeyde gerginlik tırmanırken, işler kontrolden çıkacak mı? Nasıl başlayacağını bildiğimiz ancak nasıl ve nerede sona ereceği hakkında hiçbir tahminimizin olmadığı bölgesel bir savaşın eşiğinde duruyor olabiliriz.

Suriye: Oyunun sonu / Siyonist ve emperyalistler kaybediyor ama savaş devam ediyor

Suriye: Oyunun sonu / Siyonist ve emperyalistler kaybediyor ama savaş devam ediyor

Yani, her ne kadar Suriye’deki savaş yavaşlıyor olsa da, bu savaş her zaman daha büyük bölgesel savaşın (İslam topraklarının kalbinde bir Siyonist savaş) sadece bir cephesiydi. Bu savaş devam ediyor. Siyonist mevcudiyet tam manasıyla def edilene kadar ve ırkçı ideolojisi tarihin tozlu raflarındaki yerini alana kadar da bitmeyecek.

Amerika’nın 11 Eylül sonrası savaşlarında kaç milyon insan öldürüldü? (4)

Amerika’nın 11 Eylül sonrası savaşlarında kaç milyon insan öldürüldü? (4)

Raporun tüm bölümlerindeki sonuçların tamamını birleştirince, Amerika’nın 11 Eylül sonrası savaşlarında öldürdüğü insan sayısı tahminimce 6 milyon civarına ulaşıyor. Belki 5 milyondur, belki de 7 milyon… Ama oldukça kesin bir biçimde ifade ediyorum ki birkaç milyon…

Amerika’nın 11 Eylül sonrası savaşlarında kaç milyon insan öldürüldü? (1)

Amerika’nın 11 Eylül sonrası savaşlarında kaç milyon insan öldürüldü? (1)

Öldürülmüş Iraklıların sayısının artık 1,5 milyon ile 3,4 milyon arasında bir rakamla ifade edileceğini söyleyebiliriz. Elde ettiğimiz bu istatistiksel aralığa bakıldığında bizim ilk tahminiz olan 2.38 milyon rakamının olması gereken yerde durduğunu göreceğiz.