"Cemal" için 82 adet haber bulundu

Ayetullah Kemal Haydari: Muaviye ve Hadis Uyduruculuğu (5)

Ayetullah Kemal Haydari: Muaviye ve Hadis Uyduruculuğu (5)

Önceki programlarda İbn Teymiyye’den ve öğrencisi ve mukallidi Muhammed b. Abdulvehhab’dan, Allah Resûlünün lanetlediği Mervan ve soyunu ululayan, onları İslam’ın izzeti ve gücü, 12 halifenin birer ferdi olarak niteleyen pasajlar okumuştuk. Bunlara göre Mervan ve soyu, İsmail’in (a.s.) müjdelediği kimselerdir.

Dr. Olsi Jazexhi: Ebu Bekir el Bağdadi emperyalizmin İslam dünyasına karşı bir ajanıdır

Dr. Olsi Jazexhi: Ebu Bekir el Bağdadi emperyalizmin İslam dünyasına karşı bir ajanıdır

1990'larda Fransız ve Cezayir gizli servisleri tarafından Cezayir'de Silahlı İslami Grup'un (Groupe Islamique Armé / GIA) yaratılışına şahitlik ettik. GIA, IŞİD Suriye'de ne yaptıysa Cezayir'de kesinlikle onu yaptı. Geniş çaplı katliamlar, tecavüzler ve benzeri şeyler İslam adına işlendi. IŞİD'in Ebu Bekir el-Bağdadisi gibi Şerif Gousmi, namı diğer Ebu Abdullah Ahmed adında sahte bir halifeleri vardı.

ARAMCO saldırısı sonucu Suudilerin 10 kaybı

ARAMCO saldırısı sonucu Suudilerin 10 kaybı

Suudi ARAMCO şirketine ait iki hayati tesisin hedef alındığı saldırı, Krallığı büyük kayba uğrattı. 10 maddede sıralanabilecek olan bu hasarın ilki elbette ekonomik kayıptır. Bu saldırı ile dünyanın en büyük petrol işleme tesisi hedef alınarak Suudi petrol endüstrisi kalbinden vurulmuş oldu.

Suudi Arabistan 37 muhalifi idam ederek ne mesaj veriyor?

Suudi Arabistan 37 muhalifi idam ederek ne mesaj veriyor?

İdam edilenler arasındaki Şii genç Abdülkerim el-Hevac, 16 yaşındayken tutuklandı ve hükümet karşıtı gösterilere katılmak suçuyla idama mahkûm edildi. Uluslararası yasalar gereğince, suçun işlendiği tarihte 18 yaşının altında olan sanıklara idam cezasının uygulanması yasaktır.

ÖZEL: İslam Devrimi’nin çocukları Tel Aviv’i dört taraftan nasıl kuşattı?

ÖZEL: İslam Devrimi’nin çocukları Tel Aviv’i dört taraftan nasıl kuşattı?

Marks’ın “tarih iki kez tekrar eder, birincisinde trajedi, ikincisinde komedi” şeklindeki sözünün aksine Siyonistler için ilkinde tarih komediydi, şimdi ise onun trajedi kısmı yaklaşıyor.

Suriye fitnesi hakkında söylenmeyenler / T-4 İran üssüne saldırının intikamı için Golan’a fırlatılan 50 füze

Suriye fitnesi hakkında söylenmeyenler / T-4 İran üssüne saldırının intikamı için Golan’a fırlatılan 50 füze

Televizyondaki “Cihan Ara” programında Suriye savaşı, Rusya’nın Suriye krizine operasyonel düzeyde katılmasının sebepleri vs. konuşuldu. Önde gelen Batı Asya uzmanlarından Dr. Mesud Esedullahi programa konuk olarak katıldı. Dr. Esedullahi uzun yıllar Lübnan’da ve Suriye’de bulunmuş bir isim ve en tecrübeli ve en açık sözlü bölge uzmanlarından biri.

İbrahimi Dinani'den Sühreverdi dersleri (10)

İbrahimi Dinani'den Sühreverdi dersleri (10)

Soruna sahip olan sadece insandır ve karar almak sadece insana aittir. Başka hiçbir varlık karar almaz. Ve yalnız olan tek varlıktır. Başka hiçbir varlık yalnızlık hissetmez. Her varlık olduğu gibidir, bulunduğu ortamladır. Ama insan bir topluluk içinde bulunsa dahi eğer kendindeyse yalnızdır. Eğer kendine gelirse tabii ki. Peki insan ne zaman yalnızlık hisseder? Ciddi bir karar aldığı zaman.