"Kore" için 94 adet haber bulundu

İran, İsrail ve ABD arasında siber savaş mı başladı?

İran, İsrail ve ABD arasında siber savaş mı başladı?

İsmail Kaani ise İsrail ve Amerika’yı zor günler beklediğini duyurdu. Bu açıklamaların Amerika’da San Diego üssünde çıkan büyük gemi yangınına işaret edip etmediğini bilmiyoruz. Ancak 17 kişinin yaralanmasına sebep olan bu yangının siber saldırı sonucunda meydana geldiği söyleniyor.

İran İslam Devrimi 40. yılında: Yeni bir dünya düzeni için sahneyi dekore ediyor

İran İslam Devrimi 40. yılında: Yeni bir dünya düzeni için sahneyi dekore ediyor

Velhasılıkelam, hakiki özgürlük ve bağımsızlık için meydan okuyuş olduğu yerde durmakta. 40 yıl önce Ortadoğu’nun dinamiklerini değiştirip yeni bir dünya düzeni sahnesini hazırlayan İslam Devrimi’nin, çağdaş tarih için bir dönüm noktası olduğundan şüphe etmek zordur.

Hizbullah’ın Celile’yi yer altı tünellerinden ele geçirme planı

Hizbullah’ın Celile’yi yer altı tünellerinden ele geçirme planı

Bu dersleri bütünselleştirme işine Hizbullah komutanı İmad Muğniye öncülük etti. Hizbullah, Kuzey İsrail’deki Celile bölgesini işgal edecek ve fethedecekti. Hizbullah gözünü İsrail’in elverişsiz topografik koşullara sahip sınıra yakın kısımları yerine bu açıdan üstünlük arz eden bölgelerine dikti.

Doları silah haline getirmek küresel dolarsızlaştırmayı yükseltiyor

Doları silah haline getirmek küresel dolarsızlaştırmayı yükseltiyor

Washington’un politik sistemi askeri sert güce dayalıdır ve bu güç bugün Çin-Rus-İran saldırı kapasitesinin gerisine düşmüştür. Bu durum Avrasya ve partnerlerinin (Türkiye, Hindistan, Katar, Pakistan, Lübnan, Suriye, Libya, Mısır, Filipinler vs.) stratejik bağımsızlığının garantisidir. Renkli devrimlere gelince, buradaki üçkâğıtçılık gün ışığına çıkmıştır ve ülkeler bu türden saldırıları sonlandırırken onları kolayca tanımakta ve hızlıca harekete geçmektedirler, tıpkı 2014’te Hong Kong’da olduğu gibi.

Dolar İmparatorluğu çöküyor mu?

Dolar İmparatorluğu çöküyor mu?

Bugün Çinli ve Rus ekonomistler ruble ve yuan ile ticareti yapılabilecek ürünlerin listesini hazırlıyorlar. Petrol bunun başında geliyor. Petrol ticaretinden doların kovulmasının hemen ardından -yılda 14 trilyon doları bulan hacme sahip- ABD doları ağır bir şekilde yara alacaktır.

ABD niçin savaşsız duramıyor? (1)

ABD niçin savaşsız duramıyor? (1)

En azından teorik olarak zenginler ve Amerika’nın güçlüleri sözde serbest teşebbüsün büyük savunucularıydılar ve devletin ekonomiye herhangi bir şekilde müdahalesine karşıydılar. Fakat savaş sırasında Amerikan devletinin ekonomiyi yönetip finanse etmesine hiçbir itirazları olmadı, zira serbest teşebbüsün bu büyük ölçekli ihlali olmaksızın bu yıllarda elde ettikleri kollektif kârları toplamaları mümkün olmazdı.

Paranoyak ABD

Paranoyak ABD

ABD savaş bağımlısıdır, iktidarda Cumhuriyetçi ya da Demokratların olması durumu değiştirmez. Amerikan politikasındaki temel unsurlardan biri savaştır çünkü savaş diğerlerinden çok daha kârlı bir “iş”tir. Irak’ta Nisan 2004’te öldürülen 24 yaşındaki Amerikan askeri Casey’in annesi Cindy Sheehan’ın dediği gibi “ABD’de tek bir parti vardır: Savaş Partisi!”