"Molla" için 92 adet haber bulundu

Ehl-i Sünnet kaynaklarına göre Hz. Fâtıma'nın makamı ve mazlumiyeti (10) (SON)

Ehl-i Sünnet kaynaklarına göre Hz. Fâtıma'nın makamı ve mazlumiyeti (10) (SON)

Buradan hareketle akla şu soru geliyor: Zahir ve bâtın ilmi Hz. Peygamber’den (s.a.a.) kime geçmiştir? Şia açısından mesele ve problem çözülmüştür. Çünkü Şia Sekaleyn Hadisi gereği Kur’ân ile Ehl-i Beyt İmamlarının birbirinden ayrılmadığına inanıyor. Kur’ân’ın nasıl ki zahiri varsa bâtını da vardır. Nasıl ki tenzili varsa tevili de bulunmaktadır. Öyleyse Ehl-i Beyt İmamları (a.s.) tenzil ve tevil ilmini atalarından miras almışlardır.

İbrahimi Dinani: Varlığın başlangıcı ve sonu bilinçtir

İbrahimi Dinani: Varlığın başlangıcı ve sonu bilinçtir

İnsan sayısı kadar “ben” vardır, öyle değil mi? Ancak gerçek “ben” bir taneden fazla değildir. O gerçek “ben”, Hak Teâlâ’nın “ben”idir. Tevrat’ta, İncil’de ve Kur’an’da, Allah ne kadar güzel buyurmuştur. Allah, “İnnenî ene…” diye buyuruyor. Yani “Şüphesiz Ben Benim”. Bundan daha iyi bir tarif bulunamaz!

İbrahimi Dinani: Meâd (Allah'a Dönüş) / İlim ve Amel İlişkisi

İbrahimi Dinani: Meâd (Allah'a Dönüş) / İlim ve Amel İlişkisi

Ben merhum Henry Corbin’in Allame Tabatabaî ile yaptığı o özel görüşmelerin tamamında bulunmuştum. Yani o toplantıların tamamında bulunan tek kişi bendim. Merhum Corbin’le çok yakındım, çok uzun sohbetlerimiz oldu, ben onu çok büyük bir insan olarak görüyorum. İslam felsefesini de çok incelemiş biriydi. Ancak onun hatalı görüşlerinden biri, şu an sizin bu naklettiğiniz kısımda ortaya çıktı.

İbrahimi Dinani: Baba Tâhir Uryân (2)

İbrahimi Dinani: Baba Tâhir Uryân (2)

Yani bir ağacın ne olduğu bellidir. Bir hayvan, kuş, karınca, serçenin, en başından ne olduğu bellidir. Ama insanın ne olduğu belli midir? İnsanın ne olduğu ancak son gününde anlaşılır. Son gün demek, son nefes demektir. Sizin ruhunuzda hangi resim çizilmişse siz işte osunuz. Ancak o resim sabit değildir. O resim silinip başka bir resim gelebilir.

İbrahimi Dinani: Baba Tâhir Uryân (1)

İbrahimi Dinani: Baba Tâhir Uryân (1)

Sadrü’l-Müteellihîn (Molla Sadrâ) de ilmi varlıkla eşit kabul etmiştir. Tıpkı varlığın ve ışığın teşkikî olması gibi, yani zayıflık ve güçlülük mertebelerine sahip olması gibi ilim ve bilinç de teşkikîdir, zayıflık ve güçlülük dereceleri vardır. Baba Tâhir’in sözünden de bu çıkıyor.

İbrahimi Dinani: Şuhûdî tecrübe / Nesnel tecrübe

İbrahimi Dinani: Şuhûdî tecrübe / Nesnel tecrübe

“Vahyanî akıl”, tümel akıldır. Tümel akıldan daha yukarıda bir akıl bulunmamaktadır. Tümel akıl şudur: Tüm varlıklar makuldür. Bir diğer itibarla varlık ilim ve idrakin ta kendisidir.

Rehber üzerinde yaptırımlar? “Milyoner Molla” mitinin sonu (3)

Rehber üzerinde yaptırımlar? “Milyoner Molla” mitinin sonu (3)

Evet, kralın ve çevresindeki %1’lik kesimin haksız kazanılmış mülkiyetine el koymak şüphesiz ki İran’ın demokratik seçimiydi. İran, bunu yapan çok az ülkeden biri, ama ilk ülke değil. Ekonomik düşünce olarak sağcı Reuters, elbette bu uygulamanın gerçekleştiği her duruma karşı.