"Sömürüyor" için 6 adet haber bulundu

Zengin dünya yoksul dünyayı nasıl sömürüyor?

Zengin dünya yoksul dünyayı nasıl sömürüyor?

Açıkça anlaşılmaktadır ki gelişmekte olan ülkelerin Batı’dan “yardım” aldığı söylemi bütünüyle yanlıştır. Aksine gelişmekte olan ülkelerden dev miktarda kaynak Batılı ülkelere akıyor... Küresel ölçekte toplam 7,6 trilyon dolarlık şahsi servetin offshore hesaplarda saklandığı tahmin ediliyor... Dünyadaki en zengin 62 kişi en alttaki 3,6 milyar insan kadar servete sahiptir.