"Ubeyde" için 17 adet haber bulundu

ÖZEL: Suriye Savaşı esnasında Hamas’ta yaşanan çatlağın öyküsü / İran ve Hizbullah’ın askeri kanada desteği hiç kesilmedi

ÖZEL: Suriye Savaşı esnasında Hamas’ta yaşanan çatlağın öyküsü / İran ve Hizbullah’ın askeri kanada desteği hiç kesilmedi

Berşeva’yı 40 km menzilli Grad füzeleriyle vurduğumuzda dünya çok şaşırdı. Bundan dört yıl sonra, 2012’de direnişimiz İran İslam Cumhuriyeti’nin sağladığı Fecr füzelerini ve kendi üretimimiz füzeleri kullanarak Tel Aviv’i ilk kez vurmuş oldu. 2014’te Tel Aviv’i 170 füzeyle vurduk, bunlar arasında İran’ın sağladığı Fecr füzeleri de vardı.

Gadir-i Hum ve İslâm tarihindeki önemi üzerine Ayetullah Asıfî ve Ayetullah Hekim ile söyleşi

Gadir-i Hum ve İslâm tarihindeki önemi üzerine Ayetullah Asıfî ve Ayetullah Hekim ile söyleşi

Velayet, İslâm ümmetinin bekasını güvence altına alır; velayet olmaksızın ne ümmet kalır ne imamet, İslâm’dan da geriye birtakım ilahî kanunların dışında bir şey kalmaz. İslâm’ın dinamik, mücadeleci ve yapıcı hale getiren velayettir. İmam Hüseyin’in (a.s.) ifadesiyle, namaz, oruç, zekât gibi İslâm’ın şartları dahi velayet ve imamet sayesinde toplumda tahakkuk ve tebellür eder.

Ayetullah Kemal Haydari'den Sekaleyn Hadisi dersleri (66)

Ayetullah Kemal Haydari'den Sekaleyn Hadisi dersleri (66)

Ebu Karra ‘Sen rivayetleri yalanlıyor musun’ deyince İmam Rıza (a.s.) ‘Rivayetler Kur’an ile çeliştiği zaman onları yalanlarım. Müslümanlar şu hususta ittifak etmişlerdir: Allah bilgi bakımından kuşatılamaz, gözler O’nu görmez ve O’nun gibi hiçbir şey yoktur’ buyurdu.

Ayetullah Kemal Haydari'den Sekaleyn Hadisi dersleri (62)

Ayetullah Kemal Haydari'den Sekaleyn Hadisi dersleri (62)

O bu eserinde şöyle diyor: Son derece gariptir ki, Sekaleyn hadisi Sahihü Müslim’de, Sünenü’t-Tirmizi’de -ki Tirmizi hadisin sahih ve hasen olduğunu belirtir-, el-Müstedrek’te - Hâkim bu hadisin hasen olduğunu belirtir-, Müsnedü İmam Ahmed’te, Taberani’nin el-Mucemü’l-Kebir’inde geçtiği ve isnadı sahih olduğu halde çağdaş bilginlerin ve hatiplerin büyük bir çoğunluğu ya hadisi bilmiyor veya bilmezlikten geliyor.

Ayetullah Kemal Haydari'den Sekaleyn Hadisi Dersleri (47)

Ayetullah Kemal Haydari'den Sekaleyn Hadisi Dersleri (47)

İbn Arabi şarihi Şarani: İmam Mehdi, İmam Hasan-ı Askerî’nin evladındandır. Hicretin 255. yılının Şaban ayının 15. gününün gecesinde dünyaya gelmiştir. Mehdi, Hz. İsa b. Meryem ile bir araya geleceği güne kadar hayatta kalacaktır. Buna göre şu anki yaşı -eserin yazıldığı tarih itibariyle- 700’dür.

Ayetullah Kemal Haydari'den Sekaleyn Hadisi Dersleri (41)

Ayetullah Kemal Haydari'den Sekaleyn Hadisi Dersleri (41)

Buharî’nin isimlerin verilmesi noktasında ilmî emanet bilinciyle hareket etmediğini anlamış olduk. İkinci olarak da muta nikâhı örneğinde de gördüğümüz gibi Hz. Resûlullah’tan (s.a.a.) aktarılan hadislerin naklinde de emanete sadık olmadığını öğrendik. Buharî, rivayetlerde de görüldüğü gibi “ilâ ecelin / belirli bir süreye kadar” ifadesini zikretmemiştir. Üçüncü olarak da Abdullah İbn Mesud’un ismini zikretmemekle onun mutayı caiz görenlerden olduğu gerçeğini sümenaltı etmeye çalışmıştır.

Hamas’ın askeri kanadından siyasi liderlere: Son sözü biz söyleriz

Hamas’ın askeri kanadından siyasi liderlere: Son sözü biz söyleriz

Kaynaklar, Hamas yönetimi ve hareketin içindeki askeri kanat arasındaki iş bölümünün sağlanmasına ilişkin olarak “Müzakereleri ve halkın işlerinin yönetimini hükümetlere ve diğer ulusal güçlere bırakma konusunda Lübnan’da Hizbullah’ın yaptığını örnek alma yönünde çabalar sürüyor” diyorlar.