"Vird" için 145 adet haber bulundu

"Ey Ali! Seni ancak mümin sever, sana ancak münafık buğzeder" hadisinin incelenmesi (5) (SON)

"Ey Ali! Seni ancak mümin sever, sana ancak münafık buğzeder" hadisinin incelenmesi (5) (SON)

Said b. Cübeyr’den rivayete göre şöyle demiştir: Arafat’ta İbn Abbâs ile beraberdim. İbn Abbâs ‘‘insanların telbiye getirmelerini niçin duymuyorum’’ dedi. Ben de ‘‘Muâviye’den korktukları için’’ dedim. Bunun üzerine İbn Abbâs çadırından çıkarak "Emret Allah’ım, emrine hazırım’’ diye telbiye getirmeye başladı ve ‘‘Ali’ye kızgınlıkları yüzünden Sünnet’i terk etmişler” diye konuştu.

Ayetullah Kemal Haydari: Perşembe Günü Faciası (Kırtas Hadisi) (4)

Ayetullah Kemal Haydari: Perşembe Günü Faciası (Kırtas Hadisi) (4)

İbnü’l-Cevzî şöyle diyor: Ulema Resûlullah’ın ümmet için yazmak istediği şeyler hakkında ikiye ayrılmıştır. İlk görüşe göre bunlar kendisinden sonra kimin halife olacağına dairdir. İkinci görüşe göreyse ümmetin arasında ihtilâfları ortadan kaldıracak hükümleri yazdırmak istemiştir. Ancak ilki daha kuvvetlidir.

İbrahimi Dinani: Varlıkbilim (Ontoloji / Varlık Felsefesi)

İbrahimi Dinani: Varlıkbilim (Ontoloji / Varlık Felsefesi)

Biz yokluğa dair bir anlayışa sahibiz, yokluğun ne demek olduğunu biliriz. Biliriz ki yokluk olmayan, var olmayan şeydir. Bunu biliriz ancak yokluk mevcut değildir. Gerçekliği yoktur, yokluk nerededir? Yokluğun bulunduğu bir yer yoktur ki… Fakat benim ona dair bir tasavvurum var. (kendisine değil, kavramına; haz.)

İbrahimi Dinani: Vahdet ve kesret sırrı

İbrahimi Dinani: Vahdet ve kesret sırrı

Nokta vahdetin sembolüdür. Sonuçta bir noktaya ulaşıyorsun ki orada hiçbir boyut yoktur. Yani hiçbir kesret yoktur. Nokta hiçbir şekilde bölünemez. Bölünememesi demek kesretin olmaması demektir. İşte o nokta sizin kendi varlığınızın nihai sırrıdır.

Dr. Esadullahi: 33 Gün Savaşı’nda Hizbullah yok edilseydi hemen İran’a saldıracaklardı / Savaşın bilinmeyen noktaları

Dr. Esadullahi: 33 Gün Savaşı’nda Hizbullah yok edilseydi hemen İran’a saldıracaklardı / Savaşın bilinmeyen noktaları

Bu nedenle Hizbullah büyük bir cesaret ve itminanla savaşmasına rağmen gelecekte ne olacak diye sormaya başlamıştı. İşte bu noktada durumu İslam Devrimi Önderliğine sordular ve Rehber’den “Endişelenmeyin, savaş sizin lehinize sonlanacak ve bu savaştan sonra büyük bir bölgesel oyuncuya dönüşeceksiniz” cevabını aldılar.

MEHDEVİYET DOSYASI (5): Buhari ve Müslim'de İmam Mehdi hadisleri mevcut mudur? (2)

MEHDEVİYET DOSYASI (5): Buhari ve Müslim'de İmam Mehdi hadisleri mevcut mudur? (2)

Sizlere Mehdi’yi müjdeliyorum. Halkın ihtilaf ve çekişme zamanında ümmetime gönderilecek ve yeryüzü zulüm ve haksızlıkla dolduğu gibi, onu adalet ve eşitlikle dolduracaktır. O, malları sahih olarak (doğru) taksim edecektir. Adamın birisi “Sahih olarak nasıl taksim edecek?” diye sordu. Buyurdu ki “Halkın arasında eşit olarak (dağıtacak).”

MEHDEVİYET DOSYASI (1): Ayetullah Kemal Haydari: İmam Mehdi (a.s.) hayatta mıdır yoksa ahir zamanda mı dünyaya gelecektir?

MEHDEVİYET DOSYASI (1): Ayetullah Kemal Haydari: İmam Mehdi (a.s.) hayatta mıdır yoksa ahir zamanda mı dünyaya gelecektir?

Hâkim en-Nisaburî ise Mehdi ile ilgili rivayetlerin birçoğunun sahih olduğunu belirtir. O, dahası, bu rivayetlerin bir bölümü hakkında “Buharî ve Müslim’in şartlarına göre sahih olduğu halde onlar bunu tahric etmemişlerdir” ifadesini kullanır.