"el-Esed" için 10 adet haber bulundu

ÖZEL: Batı’daki İngilizce Araştırmalarda Gadir-i Hum

ÖZEL: Batı’daki İngilizce Araştırmalarda Gadir-i Hum

Gadir-i Hum, İslam tarihinin en kilit önemdeki ve kader belirleyici noktalarından biridir ve en azından Şiî itikadına göre Resûlullah (s.a.a.) bununla İslam tarihinin geleceğini tayin etmiş ve içinde gündeme getirilen konuda İslam ümmetinden biat ve bağlılık sözü almıştır. Gadir-i Hum’u, Hz. Peygamber’in risalet döneminin Şia’ya kaynaklık eden en bariz hadisesi saymak mümkündür.

Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (10)

Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (10)

Derslerin çevirisine kaldığımız yerden devam ediyoruz...

"Emperyalist Güçler Savaşa Hazırlık Olarak Suriye Barış Planını Çarpıtıyorlar"

"Son günlerde, Batılı güçler Suriye’deki iç savaşı daha da alevlendirmek ve bu stratejik öneme sahip ülkeyi müstakbel bir emperyalist saldırısına hazır hale getirmek için çaba sarf etmekteler."