"gulat" için 23 adet haber bulundu

"Ey Ali! Seni ancak mümin sever, sana ancak münafık buğzeder" hadisinin incelenmesi (1)

"Ey Ali! Seni ancak mümin sever, sana ancak münafık buğzeder" hadisinin incelenmesi (1)

Ahmed b. Hanbel ‘‘Hz. Ali’nin fazileti hakkında rivayet olunan hadisler kadar hiçbir kimsenin hakkında rivayet edilmedi’’ demiştir. İsmail el-Kâdî, Nesâî ve Ebû Ali el-Nîsâbûrî de ‘‘İmam Ali hakkında hasen isnadlar ile rivayet olunan hadisler gibisi hiçbir sahâbe hakkında rivayet edilmemiştir’’ demişlerdir.

Ayetullah Kemal Haydari: Ey Ali! Sen benden sonra halifemsin! hadisi (2)

Ayetullah Kemal Haydari: Ey Ali! Sen benden sonra halifemsin! hadisi (2)

“Cennet ehlinin hanımlarının efendisi” ibaresi Sahihü’l-Buhârî ve diğer hadis mecmualarında geçmektedir. O’nun ilk halifeye biat etmediği de kesin bir şekilde biliniyor.

İbrahimi Dinani: Meâd (Allah'a Dönüş) / İlim ve Amel İlişkisi

İbrahimi Dinani: Meâd (Allah'a Dönüş) / İlim ve Amel İlişkisi

Ben merhum Henry Corbin’in Allame Tabatabaî ile yaptığı o özel görüşmelerin tamamında bulunmuştum. Yani o toplantıların tamamında bulunan tek kişi bendim. Merhum Corbin’le çok yakındım, çok uzun sohbetlerimiz oldu, ben onu çok büyük bir insan olarak görüyorum. İslam felsefesini de çok incelemiş biriydi. Ancak onun hatalı görüşlerinden biri, şu an sizin bu naklettiğiniz kısımda ortaya çıktı.

ÖZEL: Erken Dönem Zeydiliğinin On İki İmam Hadislerini Kabulü Hakkında Araştırma

ÖZEL: Erken Dönem Zeydiliğinin On İki İmam Hadislerini Kabulü Hakkında Araştırma

Şiî hadis kaynaklarında yer alan ve On İki İmamı müjdeleyen hadislerinden bazıları, Zeydiyye fırkasının büyüklerinden biri olan ve “Ebü’l-Cârûd” adıyla meşhur Ziyad b. Münzir tarafından nakledilmiştir... Bu iddianın kabulü için öne sürülebilecek tanıklardan biri de Abbâd b. Yakub Revâcinî’in (Ebu Saîd Usfurî olarak maruf) günümüze kalan “asl”ıdır.

ÖZEL: İmamet ve Şiilik araştırmaları hakkında söyleşi

ÖZEL: İmamet ve Şiilik araştırmaları hakkında söyleşi

Abdestin yaygın şekli Emevi kaynaklı ve yaygınlaştırılması tamamen politik / Bidatlerin yaygınlaşmasında Yahudi etkisi / Ümmü Külsûm’un evliliği konusu / Ehl-i Beyt İmamlarının çocuklarına halifelerin isimlerini vermeleri meselesi

Masum İmamların (a.s.) isimlerinin Kur’ân-ı Kerim’de geçmemesinin nedenlerine dair hadislerin değerlendirilmesi

Masum İmamların (a.s.) isimlerinin Kur’ân-ı Kerim’de geçmemesinin nedenlerine dair hadislerin değerlendirilmesi

Elinizdeki makalede bu konuda varid olan hadislerden bazıları incelenecek ve Masum İmamların (a.s.) isimlerinin Kur’ân’da bulunmamasının hikmetleri açıklanmaya çalışılacaktır.

Suriye rejim değişikliği: 70 yıllık proje

Suriye rejim değişikliği: 70 yıllık proje

Ben Suriye’de şiddet olayları baş göstermeden iki yıl önce İngiltere’deydim. Üst düzey İngiliz görevlilerle buluştum, bana Suriye’de bir şey için hazırlandıklarını söylediler. Bu ABD’de değil İngiltere’de oldu. İngiltere, Suriye’yi istila etmek için silahlı adamlar eğitiyordu.