"Avrupa Ekonomisi Baş Aşağı Gidiyor"

Bir analist, Avrupa merkez bankalarının ekonominin tümü yerine bankerler ve zengin kurumlar adına hareket etmeye devam etmesi halinde Avrupa’nın yakında bir “ekonomik ayrıcalık” ile karşı karşıya geleceğini söylüyor.

4.03.2013 14:19:00

Brent Budowsky: Avrupa ekonomik ayrımcılığın eşiğinde
 

Press TV
 

Avrupa Komisyonu, ekonomik çıktının 2012'deki yüzde 0,6'lık daralmanın ardından yüzde 0,3'lük bir gerileme yaşamasıyla, Euro bölgesinin 2013'te bir küçülme yılına daha tanık olacağını söylüyor. 

Avrupa Komisyonu Cuma günü, 17 ülkeden oluşan blokta işsizlik oranının da 2013'te yükseleceğini söyledi.

AB'nin kış dönemi ekonomik öngörüsü, Euro bölgesindeki işsizlik oranının 2013'te yüzde 12,2'ye varacağını belirtti. 

Press TV, konuyu daha fazla tartışmak üzere Hill'den köşe yazarı Brent Budowsky ile bir röportaj yaptı. Program da ayrıca siyaset ve ekonomi uzmanı Chris Dorsey ve CIPI Vakfı Genel Sekreteri Paolo Raffone'nin de görüşlerine yer verildi. Aşağıda röportajın yaklaşık bir çözümlemesi sunulmaktadır. 

Press TV: Euro bölgesi birkaç yıldır bir ekonomik gerileme döneminden geçiyor. Neden hâlâ burada bir geri dönüş görmüyoruz?

Budowsky: Çünkü politikacılar kesinlikle yanlış olan şeyi yapıyor. Bu sabah ABD hükümetindeki hayli üst düzey kişilere bir not gönderdim; önerdiğim şey ise her bir ülke eş zamanlı olarak pozitif bir şeyler yapacak şekilde ABD, Avrupa, Çin ve Japonya'nın ekonomiyi büyütmek için koordinasyona gitmesiydi.   

Sorunuza cevaben söylemek gerekirse, onların yaptığı şey ise tam tersi. Britanya'da aşırı tasarruf var; Almanlar fazla korumacı; Güney Avrupa'da, İspanya'da, İtalya'da ve Yunanistan'da bankaların empoze etmesiyle çok fazla kesinti yapılıyor. 

Bu kesinlikle yanlış olan şey. Kriz olduğu zaman ekonomiyi büyütmek için para harcamalı, arkasından da ekonomi istikrar kazandıktan sonra açığı kapatmak için para tasarruf etmelidirler. Yaptıkları şey, yapmaları gereken şeyin tam tersi.

Ekonomiyi büyütmeleri gerekir ve tüm tarihin verdiği ders şudur ki, ekonomi daralma yaşarken harcamaları kesmemeniz gerekir. Bu ahmakça ve yanlış bir ekonomi politikası ve bunu değiştirmeleri, tersine çevirmeleri gerekiyor.

Press TV: Sayın Budowsky, Brüksel'deki konuğumuzun söyledikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Budowsky: Evet, Brüksel'deki beyefendinin söylediklerine katılıyorum. Merkez bankalarıyla ilgili fark şu ki, kesinlikle yanlış politikaları koordine ediyorlar. Merkez bankaları hükümet için çalışmaz. Merkez bankaları halk için de çalışmaz. Onlar bankalar için çalışır. 

ABD, Avrupa, Almanya dâhil olmak üzere hemen hemen bütün merkez bankalarının yaptığı şey, en yüksek gelire sahip olanlara ve halka uzanmayan en zengin kurumlara para vermek. Onlar oradalar. Yanlış bir şekilde, zenginliği koruyacaklarına ve birbirlerini koruyacaklarına inanıyorlar.  

Press TV: Neden böyle bir durum var? Eğer yıllardır böyle bir ekonomik gerileme dönemi görüyorsak, eğer bu başarılacak bir şey değilse neden bunu yapmaya devam ediyorlar? 

Budowsky: Onların başardığı tek şey, dünyanın en zengin kuruluşlarına ve bireylerine yardım etmek.

ABD'de her zaman en üsttekilerin zenginliğinin nasıl arttığı ve geri kalanların zenginliğinin nasıl azaldığına dair istatistikler vardır ve merkez bankaları da bunu yapıyor.

Şimdi, onların yaptığı şeyi değiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Koordinasyondan bahsederken, hükümetlerin çalışanlar adına yollar, havaalanları, okullar, hastaneler inşa etmeye, insanları işe almaya, doğrudan işler yaratmaya harcamasından bahsediyorum ve onların yapmadığı şey bu.

Tüm bu ülkelerde yapmaları gereken şey bu. Merkez bankalarının yapması gereken şey bu ve halk basıncı önemli. Sadece başka bankacılar ve zengin kuruluşlar adına değil, ekonominin tümü adına hareket etmekten bahsediyoruz.
Eğer tüm yaptıkları şey en üsttekine para akıtarak zengini daha zengin yapmaksa, bu para daha ileriye gidemez. Orta sınıfa yardımcı olmaz. Elbette yoksullara yardımcı olmaz. Ekonomiye yardımcı olmaz. Dolayısıyla merkez bankası politikaları bu düzeyde koordine edilmiştir ama yanlış politikalar izliyorlar.

Tersini yapmamız gerekiyor; hükümet politikası işçiler için iş yaratacak şekilde koordine edilmelidir. 

Press TV: Sayın Budowsky, gerçekten bu tür koordinasyon olduğunu düşünüyor musunuz ve eğer konuğumuzun söylediğine katılıyorsanız, halk giderek daha fazla baskı altındayken bunu tersine çevirecek ne olabilir?

Bu yıl Euro bölgesinde işsiz kalan yirmi milyon kişiden bahsediyoruz ve diğer yandan da önümüzdeki yıl için iyimser öngörülerde bulunuyorlar. Bu halkla oyun oynamak değil midir? Ve bunu tersine çevirecek ne olabilir? 

Budowsky: Bu doğru soru. Amerika Birleşik Devletleri'nde seçmenlerin ve yurttaşların çoğu söylediklerimle aynı fikirde ve bankaların ve hükümetlerin yaptıklarını desteklemiyor. Aynısı Britanya için de geçerli. Aynısı Almanya için de geçerli. Aynısı Güney Avrupa için de geçerli.

Sorunuza yanıt olarak ihtiyacımız olan şey, politikacılar ve bankerler üzerinde siyasi basınç oluşturacağımız bir kamuoyu tartışması, Wall Street İşgali'nin on katı bir halk hareketidir. 

Merkez bankalarının yapması gereken, bankerleri temsil etmeye son verip halkı temsil etmeye başlaması ve sonunda bankaların zenginliğinin ancak, şimdi yaptıklarının tersine, halkın zenginliğinin artmasıyla devam edebileceğini anlamasıdır.

Aksi halde, en üstteki az sayıda insanın zenginleşip geri kalan herkesin acı çektiği bir tür ekonomik ayrımcılığa varırız. Dolayısıyla bunu tersine çevirecek olan dünya çapında, tüm bu farklı ülkelerde insanların bankaların yapması gereken şeyin bankacılara daha fazla para kazanmaları için yardım etmek değil, ekonominin büyümesine yardım etmek olduğunu söyleyeceği bir taban hareketidir. 

Hükümetlerin yapması gereken şey para harcamaktır. Tekrar ediyorum, para harcayın; tıpkı başkanlık yapmış en büyük insanlardan biri olan Franklin Roosevelt'in kriz zamanında yaptığı gibi. Kısa vadede insanlara iş bulmak, okullar inşa etmek, çocukları eğitmek ve ekonominin büyümesini sağlamak için para harcayın.  

Bu herkese yardım eder. Halkın çoğunluğuna yardım etmeli, yukarıya değil aşağıya doğru para akıtmalıyız. Ben çoğunluk için konuşuyorum, ama bankalar ve politikacılar dinlemiyor.

Çev: Selim Sezer

medyasafak.com