"Abdülvehhab" için 40 adet haber bulundu

Kur'ân-ı Kerim'in tevili ve İmam Ali'nin tevil için savaşması (10) (SON)

Kur'ân-ı Kerim'in tevili ve İmam Ali'nin tevil için savaşması (10) (SON)

Ömer b. Ali b. Hüseyn babası Ali’nin şöyle dediğini rivayet eder: Bir gün Mervân vali iken ‘‘Şu topluluğun içinde Osman’ı -bizim adamımız olduğu halde- sizin adamınızdan -yani Ali'den- daha fazla müdafaa eden kimse olmamıştır!’’ dedi. Ben de ‘‘Peki ne oluyor da siz hutbeye çıkınca O’na sövüp sayıyorsunuz’’ dedim. Mervân da “Vallahi bu idare işi şimdilik ancak böyle yürüyor!’’ dedi.

Ayetullah Kemal Haydari: İbn Teymiyye’nin Gadir Hadisine bakışı (3)

Ayetullah Kemal Haydari: İbn Teymiyye’nin Gadir Hadisine bakışı (3)

Albanî bu özet bölümde Gadir Hadisini 10 sahabiden rivayet etmektedir. İbn Hacer el-Heytemî ise kendi eserinde 30 sahabiden rivayet etmişti. İbn Ukde 70, diğerleri ise 150 sahabiden rivayet etmişlerdir.

Dr. John Andrew Morrow: Kerbela’nın çağrısı ve Erbain’in görkemi

Dr. John Andrew Morrow: Kerbela’nın çağrısı ve Erbain’in görkemi

Necef-Kerbela yürüyüşü diğer yürüyüşlere benzemiyor. Bazılarınca Cennete giden otoban olarak tanımlanıyor bu yol. Başkalarına göre de Kıyamet Günündeki nihai toplanmanın kostümlü provasına benziyor. Benzersiz bir tecrübe! Pek çoğu yalınayak olan tahmini 20-30 milyon ziyaretçi İmam Ali’nin şehri Necef’ten İmam Hüseyin’in şehri Kerbela’ya, 80 km boyunca yürüyor.

Şiiler Hz. Mehdi’nin zuhurunu serdapta mı bekliyor? İbn Teymiyye’nin iftirasına cevap

Şiiler Hz. Mehdi’nin zuhurunu serdapta mı bekliyor? İbn Teymiyye’nin iftirasına cevap

İbn Teymiyye, sonrasında da şu ilginç iddiada bulunur: Şiiler serdab başında İmam-ı Zaman’ın buradan çıktıktan sonra binmesi için bir katır ya da atı ve bir de kılıcı hazır bekletirler.

Ayetullah Kemal Haydari'den Sekaleyn Hadisi dersleri (75) (SON)

Ayetullah Kemal Haydari'den Sekaleyn Hadisi dersleri (75) (SON)

“Zamanının imamını tanımaksızın” veya “Zamanının imamına biat etmeksizin ölen kimse cahiliyye ölümüyle ölmüştür” hadisi bağlamında bizim problemimiz çözülmüştür ki bu da On İkinci İmam'dır. Size göre bu imam kimdir? Azizlerim Muhammedî (s.a.a.) varisin kim olduğunu araştırınız. Bize göre Muhammedî varis şu anda On İkinci İmam'dır. Sizler ne düşünüyorsunuz?

Ayetullah Kemal Haydari'den Sekaleyn Hadisi dersleri (72)

Ayetullah Kemal Haydari'den Sekaleyn Hadisi dersleri (72)

Ortada garip bir durum var. İmam Ahmed’den, Sahihü’l-Buhari’den, Sünenü Ebi Davud’dan ve benzerlerinden hadis almakta sıkıntı yokken, Ehl-i Beyt kanalından hadis geldiğinde yüz çevirmemiz isteniyor. Bir şahıs Hz. Rasulullah (s.a.a.) ile altı ay birlikte yaşasa bile ondan hadis alabiliyoruz...

Katar’ı uydu devlet statüsüne zorlamak: “S. Arabistan öncülüğündeki KİK devletleri, çöküp unutulmaya yüz tutacak”

Katar’ı uydu devlet statüsüne zorlamak: “S. Arabistan öncülüğündeki KİK devletleri, çöküp unutulmaya yüz tutacak”

İran için bu, Katar’la ilişkilerini yoğunlaştırarak KİK’in daha da fazla dağılmasını sağlamak için bir fırsattır. Ülkeye yaptığı gıda ihracatını arttırabilir ve Katar uçuşlarına ev sahipliği yapabilir. Bunun karşılığında Katar’ın Suriye’den çekilmesi beklenecektir. Bu durumda ABD ve Suudilerin KİK aracılığıyla İran’ın karşısına çıkma planı tamamen riske atılacaktır.