İmam Hamenei: Meclis Seçimleri Milletin Nizama Olan Güveninin Sarsıldığı Vehmine Verdiği Yanıtıydı

İmam Hamenei: Meclis Seçimleri Milletin Nizama Olan Güveninin Sarsıldığı Vehmine Verdiği Yanıtıydı
Fars News Haber Ajansının İslam İnkılâbı Rehberi Ayetullah Seyit Ali Hamaneî’nin resmi internet sitesinden bildirdiğine göre
İslam Devrimi Rehberi, Perşembe sabahı Uzmanlar Meclisi (Meclis-i Khobregan) başkanı ve temsilcileriyle yaptığı görüşmede, 12 İsfend’de yapılan seçimlerde gösterilen yüce tavırdan, halkın göstermiş olduğu basiretten dolayı hoşnutluğunu belirtti. İmam Hamenei  “ Dokuzuncu meclis seçimlerinde halkın kati oyu, İslam nizamının temel ilkelerineydi. Ayrıca halkın nizama olan itimadının tam olduğunun nişanesiydi. Bununla birlikte de bir uyarı niteliğindeydi. Ayrıca nizamın özü, onun ve halkın geleceği hakkında rüya gören, hayal kuranlar uyandılar” dedi.

İslam İnkılâbı Rehberi bu seçimlerde halkın son taşı da koyduğunu söyleyerek “Halk 12 İsfend seçimlerinde muhalifler cephesine karşı iman ve basiretten gelen gücünü meydanlara taşıdı ve bu yüce hareketle sayısız düşmanı seçimlerle bertaraf etti. Halkın büyük katılımı, gerçekte ilahi rahmetin ülkemizdeki tecellisiydi ki, bu sebepten dolayı alınlarımızı bu ilahi rahmetin mukabilinde toprağa şükür için götürmeliyiz. İran halkı, sahnedeki basiretli ve dirayetli varlığıyla ilahi rahmeti elde etti, bu yüzden bu başarı için kesinlikle şükür etmeliyiz” şeklinde konuştu.

İslam İnkılâbı Rehberi, tüm İran halkına teşekkür ettiğini de sözlerine ekledi.    

Ayetullah Hamaneî, seçimde görev alan tüm kurumlara, ağır ve önemli bir görevi yüklenmiş olan Uzmanlar Meclisi’nin şahsında teşekkür ederek şöyle buyurdu: “Bu seçimlerde devlet, içişleri bakanlığı, sorumlular, emniyet birimleri, tebligat birimleri ve radyo – televizyon kurumu çok büyük ve önemli bir işi yerine getirdiler ve bu hayati mevzuyu en iyi şekilde sunabildiler.”

Ayetullah Hamaneî sözlerinin devamında dini halkyönetimi meselesine ve bu örnek içerisinde seçimlerin önemine işaret ederek, şunları söyledi: “Seçimler nizamın önemli unsurlarından biridir ve dini halkyönetimi seçimlere dayalıdır, bununla birlikte İslam nizamına iman gösteren her fert, belli noktalarda eleştiriler yöneltse bile seçimlere katılmayı kendine bir vazife bilir.”

İmam Hamaneî seçimlerin yapıldığı Cuma gününü halkın nizama itimadı olarak tanımlayarak şöyle devam etti: “88 (2009) yılındaki hadiseli seçimlerden sonra, bazıları öngörüde bulunarak, halkın nizama olan itimadının yıkıldığını öne sürüyorlardı ama 12 İsfend seçimleri bu yanlış ve hata olan çıkarımlara karşı açık ve kati bir yanıt oldu.”

Ayetullah Hamaneî, bakanların seçilmesi ve hükümetlerin şekillendirilmesinde meclisin görevleri konusunda da şunları söyledi: Meclis bu vazifesini yerine getirirken, hem dikkat etmeli hem de insaflı olmalıdır ve dikkati asla onu insafsızlığa sürüklememelidir.

İslam İnkılâbı Rehberi daha sonra şunları söyledi: “İhlâs ve vazifeye amel etmek her üç kuvvetin de sorumluların ilk hedefi olmalıdır.

Ayetullah Hamaneî, dini halkyönetiminde işleri yoluna koyma yöntemi, seçimler ve halkın oyudur dedi ve ekledi: “Dini halk yönetiminin özü İslam’dır ve hiçbir suretle ondan ödün vermemek gerekir. İslam bir ülkeye izzet, başı diklik, ilmi ve fenni ilerlemeler, ahlaki ilerleme ve bu hedeflere ulaşmak için münasip yolları bağışlama gücüne sahiptir.”

Ayetullah Hamanei, dini halkyönetimini İslam’dan neşet etmiş olarak tanımladı ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Bazılarının dini halkyönetiminin (demokrasi) batıdan alındığını düşünmeleri hatalıdır, her ne kadar ikisi de şeklen aynıysa da kökenleri farklıdır. Dini halkyönetiminde Batı demokrasisinin kullandığından tamamen farklı söylemler vardır, zira Batı demokrasi söylemi zalimcedir.”

medyasafak