slogan
     

"Ulusal Güvenlik Dairesi, 11 Eylül ve Boston Saldırılarını Nasıl Kaçırır?"

31 Aralık 2013 Salı

Press TV, ABD federal yargısının verdiği, Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) tarafından milyonlarca Amerikalıya ait telefon ve ve internet kayıtlarının toplanmasının yasal olduğu yönündeki kararı tartışmak üzere, Veterans Today (Phoenix) editörü Mike Harris ile bir röportaj yaptı.

 

Press TV

 

Press TV, ABD federal yargısının verdiği, Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) tarafından milyonlarca Amerikalıya ait telefon ve ve internet kayıtlarının toplanmasının yasal olduğu yönündeki kararı tartışmak üzere, Veterans Today (Phoenix) editörü Mike Harris ile bir röportaj yaptı.

 

Aşağıda bu röportajın yüzeysel bir çözümlemesi sunulmaktadır.

 

Press TV: Şunu sormak istiyorum Mike Harris: NSA'in niyetlerine bakarsak, ortaya çıkaramadıkları bazı durumlarda ne olduğunu bilmek isterim. Bunlardan bir tanesi Boston'daki bombalı saldırı. Ayrıca orada gerçekleşen tüm kanunsuz anlaşmalar bakımından mali krize de bakabiliriz. Meksika'ya yönelik silah akışıyla ilgili olarak da Adalet Bakanlığı'nın haberdar olmadığı varsayılan anlaşmaya da bakabiliriz.

 

Bu örneklerde ne oldu?

 

Harris: Öncelikle bir konuda kanaatimi belirtmeliyim: bu yaptıkları faaliyet açıkça anayasaya aykırıdır.

 

ABD Anayasası çok açık bir şekilde insanların, kendi kişiliklerini, mülklerini ve belgelerini saklama hakkına sahip olduğunu belirtir. Formatın değişmesi, bir kağıt parşömen üzerine yazılan mektuptan elektronik olarak gönderilen e-posta formatına geçilmiş olması, NSA'e gözetleme hakkı vermez. 

 

Sözünü ettiğiniz örnekler ise, NSA'in yaptığını söylediği işi bile etkili bir şekilde yapmadığını gösteriyor. NSA bu programı 11 Eylül öncesinde de uyguluyordu. Fakat 11 Eylül gerçekleşti. Önümüzde silah kaçakçılığı vakası, Boston'daki bombalama ve benzeri örnekler de var.

 

Eğer NSA bunu etkin bir şekile yapıyor olsaydı, tüm bunlar meydana gelmezdi. Ancak NSA, işler yolunda gitmediği zaman, güçlendirmek veya karalamak üzere hem ABD'de hem de deniz aşırı ülkelerde bulunan politikacılar hakkında veri toplama konusunda çok etkindir. Ben şimdi bu ülkede bir şeyi sorguluyorum. Bütün bir hukuk sistemimizin hızını sorguluyorum.

 

NSA'in hangi yargıçları kontrol altında tutuyor olabileceğini bilmiyorum. Hangi politikacıları kontrol altında tutuyor olabileceğini bilmiyorum. Özel bilgi olması gereken şeye erişim nedeniyle, NSA'in hangi yabancı liderleri kontrol altında tutuyor olabileceğini bilmiyorum.NSA kontrol dışı hale gelmiştir ve belki de lağvedilmesi veya en azından başka türlü yönetilmesi gerekir.

 

[Programın diğer konuğuna cevaben:] Neden Clapper ABD Kongresine yalan söyledi? NSA dünyadaki herkes hakkında bilgi topluyor. Şimdi çıkmazı çözme zamanı. Bunu yapma zamanı… Bu, yapılanları yasal kılıyor mu? Sadece Beyaz Saray'ın talimatıyla yapılıyor olması, yasal kılmaya yetmez. Daha önce de bu yoldan geçtik. Yasayı çiğneyen Başkanlarımız oldu… Eğer Yüksek Mahkeme NSA tarafından kontrol edilirse ne olacak? 

 

İstihbarat profesyonelleriyle her gün konuşuyorum. En büyük korkuları, sadece seçilmiş yetkililerin ve yargıçların kontrol altına alınması değil, aynı zamanda iç ticarete de girmeleri, çünkü bu durumda piyasaların nereye gittiğine dair önden bilgiye sahip olabilirler ve bu şekilde milyarlarca dolar kazanabilirler. Bu gerçekten de küresel bir tehdit…

 

[Programın diğer konuğuna cevaben:] Kesinlikle böyle bir potansiyel var. Katılmıyor musunuz? Şu halde bizzat onları polise mi emanet edeceğiz?

 

Sanıyorum NSA'e bağımsız sivil bir bakış açısıyla bakmalıyız. İnanın bana, şu anda ABD'deki gidişattan çok kaygılıyım. Ve hayır, ben Kongre'ye güvenmiyorum. Kongre büyük ölçüde tavizler veriyor… Bu sizin inancınız ama ben Amerikan halkının buna müsamaha göstereceğini düşünmüyorum.

 

Benim öteki ülkelere çağrısını yapacağım şey, NSA geri çekilinceye kadar ABD'yle ticareti durdurmalarıdır.

 

Press TV: Glenn Greenwald gibi kişilerin yaptığı açıklamalara baktığımız zaman, onlara katılıp katılmadığınızı bilmiyorum, fakat birkaç saniyeliğine de olsa insanların izlenmeden iletişim kurabileceği fikrinin tolere edilemeyeceğini söylediniz. İzleyicilerimizden de buna dair yorumlar geldi.

 

Sizce NSA bu noktaya kadar gider mi? Düşünceleri bu mu? 

 

Harris: Sanırım NSA, seçtiği herhangi bir kişinin yerini belirleme becerisine sahip. ABD'de şu anda üç yüz otuz milyondan fazla insan yaşıyor. Sessiz olduğunuz, gürültü yapmadığınız müddetçe, hükümeti eleştirmediğiniz müddetçe, izlenme olasılığınız hayli düşük.

 

Ancak bazılarımız açık sözlü ve hükümetle ve NSA'in politikasıyla ters düşen fikirlerimiz var. Bunun anlamı bizi izleyebilecekleri, bizi inceleyebilecekleri, yaptığımız herşeyi bir mikroskopla izleyebilecekleridir. Eğer sınırların dışına çıkan bir şeyler yaparsak, hapse girmeye kadar varan hukuki soruşturmalara maruz kalabiliriz ve bu gerçekten hiç ama hiç adil değil.

 

Bu ülkede ayaklarımızı bastığımız demokratik cumhuriyet, tartışma temeli üzerine kuruludur. Fikir farklılıkları üzerine kuruludur. En iyi çözümlerin bulunması temeli üzerine kuruludur. Yönetimdeki bir parti tartışmayı sansürleyip muhalefeti manipüle edebilecek veya muhalefetin sesini kısabilecek durumda olduğu zaman ülkedeki demokratik kabiliyetlerimizi kaybederiz ve yönetim baskıcı bir diktatörlüğe dönüşür.

 

Orwellvari terimi bunun için hafif kalır. NSA'i veya Amerikan vatandaşlarını izleme hakkı olmayan diğer istihbarat kuruluşlarını halletmediğimiz takdirde bu ülkede Orwell'ın söylediklerinden fazlasını yaşarız.

 

CIA, ABD içinde faaliyet yürütme yetkisine sahip değildir. Tüm bu meselelerin gündeme getirilmesi gerekiyor.

 

Bu ülkede bir rejim değişikliğine ihtiyacımız var. Kongre'den Yüksek Mahkeme'ye ve yürütme organına kadar yeni bir yönetime ihtiyacımız var. Anayasayı ve Amerikan halkının haklarını ve özgürlüklerini savunacak, dünya çapında yasadışı savaşların başlatılmasına son verecek, şantaj, gözdağı ve savaş tehdidi yoluyla başka ülkelerin ve başka liderlerin sindirilmesine çalışmaya son verecek yeni insanlara ihtiyacımız var.

 

Tüm bunların durması gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisine yeniden bakması ve uluslararası toplumda kötü insanlar değil, iyi insanlar olarak yeni bir imaj kazanması gerekiyor.

 

Kennedy öldürüldükten hemen sonra güneye gittik. Bu cinayet, şu andaki totaliter rejime doğru giden adımların bir yenisiydi. 11 Eylül'ün olabilmesinin nedeni, Kennedy'yi öldürüp kendilerini kurtarabilmeleriydi. Tüm bunların düzeltilmesi gerekiyor. Bu meselelere çare bulmamız gerekiyor. İçeride, Amerikan halkının yapması gereken bir iş bu. Küresel desteğe de değer veriyoruz, ama bu, Amerikan halkının kendinin yapması gereken bir şey.

 

Press TV: Mike Harris, Nigel West'in [programın diğer konuğu] söylediği şey oluyor mu?

 

Harris: Bu ülkede düzenli bir şekilde oluyor. Kanuni yaptırımların bunu devamlı olarak yaptığı yerlerde düzenli bir şekilde oluyor. Eğer bunun bir fantezi olduğunu söylerseniz, NSA'in sahip olduğu gücü kötüye kullanmasını mazur göstermiş olursunuz. Ben bunu haklı gösteremem.

 

Yani Bay Snowden, ben ona bir Amerikan kahramanı olarak bakıyorum. Tarih bunu zaman içinde bize söyleyecektir. Fakat bu adam gerçekten de onlara itiraz etti ve henüz onunla ilgili tüm hikayeyi dinlemedik. Tamamlanmamış bir hikaye bu, her gün değişiyor. Ve her gün yeni ifşalar ortaya çıkıyor.

 

[Programın diğer konuğuna cevaben:] Sahip olduğunuz kanaate kıymet veriyorum ve fikrinize saygı gösteriyorum. Ancak bu konuda sizinle ters düşüyorum. Sizinle fena halde ters düşüyorum çünkü yanılıyorsunuz. Eğer güç varsa, ABD içindeki muhalefeti takip altına alma olanağı varsa, iktidardakiler sizce bunu yapmazlar mı? Bu, kullanmamalarına olanak vermeyecek kadar baştan çıkartıcı. Bunu biliyorsunuz… Benim söylediğim şey bu değil. Ben şunu diyorum: ben bu kuruluşlarda çalışan insanların çoğunun Anayasa'ya inanmış ve onu korumaya yemin etmiş çok iyi Amerikalılar olduğunu düşünüyorum. 

 

Ancak bence kilit pozisyonlarda, benim verdiğim isimle darboğaz pozisyonunda olan ve tüm bu şeyleri etkileme, onlara taviz verdirme olanağı olan insanlar var. Korkarım yürüyüp giden şey bu.

 

Üstelik ben bu suçlamaları, yerinde bir temel olmadan yapmıyorum. Bu tamamlanmamış bir hikaye. Her gün bununla ilgili yeni şeyler öğreniyoruz. Eğer daha yakından bakmış olsaydık, bir Kongre izleme komitesiyle değil, bir sivil izleme komitesiyle NSA'in gerçekte neler yapıyor olduğunu denetleyebilirdik. Bence bundan sonra hakikat ortaya çıkardı ve Amerikan yurttaşlarının ve politikacıların özel hayatının, yargının, kanuni takibatların ne kadar kontrol altına alındığını, casusluk ağının ne kadar derinlere gittiğini anlardık.

 

İzleyenleri kim izleyecek? Her zaman temel soru bu olmuştur. 

   

Press TV:  Glenn Greenwald ve Edward Snowden'ın NSA'in denetim programlarıyla ilgili ifşaları üzerinden birkaç aydır ortaya çıkan sızıntıları görüyoruz. Bunun daha ziyade iyi sonuçlar verdiğini düşünüyor musunuz?

 

Harris: Bana göre Edward Snowden, Amerikan halkı için doğru şeyi yaparak ailesini, servetini ve hayatını riske atan büyük bir Amerikan kahramanı olarak hatırlanacak.

 

İstihbarat Komitesi, Ulusal Güvenlik çıkarlarının arkasına saklanıyor. Bunu, suçlarını örtmek için kullanıyorlar. Bu, Amerikan halkına karşı işlenmiş bir suçtur ve Snowden bir kahraman olarak hatırlanacaktır.

 

Çev: Selim Sezer

 

medyasafak.com

 

Öne Çıkan Haberler

Kasım Süleymani'nin Filistin Direnişine verdiği desteği

ENspM5_WoAURLks.jpg

ÖZEL: Hizbullah'ın Suriye ve Irak'ta şehit düşen 12 efs

hizbullah-dvd-12.1-fawzi-ayyoub.jpg

Leyla Halid Medya Şafak'a konuştu: Filistin Halkının ön

60291-leyla-halid-1.jpg

Enis Nakkaş: ABD'nin Suriye'de geleceği yok, Trump Suri

thumbnail_image1.png

FHKC Siyasi İlişkiler Başkanı Semir Loubani Medya Şafak

DReYGIYWkAApvdD.jpg

Leyla Halid, Medya Şafak'a konuştu: Oslo Anlaşması ipta

leyla-halid-1.jpg

FHKC-Genel Komutanlık Lideri Ahmed Cibril'in el-Meyadin

ahmedcibril-velayeti-16.jpg