CIA, terörü yarattığını kabul ediyor

CIA, terörü yarattığını kabul ediyor
Gerçek ise, El Kaide ve akabinde IŞİD’in, stratejik önem arz eden Ortadoğu coğrafyasının istikrarsızlaştırılması ve İngiliz Emperyalizmi tarafından yüzyıl önce tatbik edilen işgal et ve böl teorisini uygulanabilir kılmak için örtülü bir şekilde yaratıldığıdır.

 

 

Kurt Nimmo

 

 

Infowars.Com

 

 

 

Brennan'ın açıklamaları CIA'in terör grupları yaratılmasında doğrudan dahli olduğuna dair itiraf niteliğinde.

 

Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Başkanı John Brennan, Face the Nation programında, ABD'nin terörizm yarattığını söyledi.

 

Brennan'ın kendi cümleleriyle:

 

“Sayın Başkan'ın, bizim ülkeyi korumak için sınırları sonuna kadar zorlayabilir olduğumuzdan emin olmak istediğine inanıyorum. Fakat, biz yine de şu gerçeğin ayırdında olmak zorundayız: Bizim bazı ilişkilerimiz, doğrudan müdahalelerimiz ulusal güvenliğimizi tehlikeye atacak diğer başka tehditleri doğurur ya da harekete geçirebilir.”

 

Brennan'ın lafı dolandırıp yine de söyleyemediği şey CIA'ın terörizm yarattığı. Bu ne spekülasyon ne de komplo teorisi, belgeleri olan bir gerçekten söz ediyoruz.

 

·         El Kaide ve IŞİD de dahil olmak üzere diğer terör grupları CIA'in varlıklar listesinde kayıtlılar. Bu gerçek, Ronald Reagan yönetimindeki Ulusal Güvenlik Ajansı başkanı General William Odom'un, dış politika hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için, “ABD'nin terörizmi ne ölçüde olursa olsun kullanmakta” olduğu yönündeki açıklamasıyla kabul edilmiş bulunuyordu.

·         Baba Bush ve Ronald Reagan liderliğinde CIA başkanlığı yapmış, ve hem George W. Bush hem de Obama dönemlerinde Savunma Bakanlığı görevinde bulunmuş olan Robert Gates, anılarında CIA'in sonradan El Kaide'ye dönüşecek olan Afgan Mücahidleri'nin kurulup yetiştirilmesinde parmağı olduğunu yazıyor.

·         İngiltere Dışişleri Eski Bakanı Robin Cook, Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmasında El Kaide'nin şüpheye yer bırakmayacak şekilde CIA ve Batılı istihbarat servislerinin ürünü olduğunu söyledi.

·         ABD Dışişleri Eski Bakanı Hillary Clinton da ABD'nin El Kaide'yi yaratıp desteklediğini kabul edenler arasında.

·         Yakınlarda yayınlanmış bir Pentagon belgesine göre, ABD ve CIA, Suriye'de Beşar Esad'ı devirmek için bilinçli bir şekilde El Kaide ve diğer aşırı İslamcı gruplardan yana tavır almış.

·         CIA, Libya hükümetinin zor yoluyla devrilmesini organize etmiş ve finansal olarak desteklemiş. Libya şu anda üçüncü dünyanın teröristlerle dolu -IŞİD de dahil- lağım çukuru halinde. CIA'nin desteklediği “isyancıların” El Kaide ile doğrudan ilişkileri var. Kaddafi'nin düşüşüne müteakip, CIA, elde kalan silah ve mühimmatını bir “gizli hat” üzerinden Suriye'deki El Kaide'ye ve “isyancılara” ulaştırdı.

·         Investment Watch'un açık ifadesiyle, ABD ve CIA, “2003 Irak İşgali vasıtasıyla bu aşırıcı grupların yeşerecekleri bir ortam hazırladı. Saddam'ın devrilmesi ve idamı ile ortaya çıkan otorite boşluğu olmasaydı, Irak El Kaidesi'nin varlığından dahi söz edilemeyecekti. Ve, Esad'ı devirmek için, önlerine gelen her savaşçı grubu finanse edip, silahlandırıp, eğitmeselerdi, IŞİD'in Haziran 2014'de Irak'ın altını üstüne getirmesi zaten hiçbir zaman mümkün olmayacaktı.”

·         ABD hükümeti ve onun propaganda makinesi halindeki medyanın, ısrarla IŞİD'in yerel bir fenomen olduğunu iddia etmelerine rağmen, hemen hepsi de medya tarafından titizlikle görmezden gelinen bir çok delile göre IŞİD, ABD-CIA yapımı bir terör grubu. The Guardian haberine göre: “Suriye isyanının birinci yılında, ABD ve müttefikleri sadece aşırı-mezhepçiler tarafından domine edildiğini bildikleri halde muhalefeti desteklemek ve silahlandırmakla kalmadılar, aynı zamanda Irak'ın toprak bütünlüğünü yönelik önü alınamaz bir tehdit haline gelse de Suriye'yi zayıflatabilecek Sünni bir tampon bölge işlevi görecek bir İslami devletin kurulmasını desteklediler.” 

·         Zero Hedge de, “ABD savunma sanayisinin her nerede ne zaman (genelde de CIA'in yardımlarıyla) bir savaş patlak verirse versin kazanan taraf olduğunun herkese malum olduğu bir ortamda, meçhul olan tek şeyin ABD'nin şimdilerde Ortadoğu'da yaşananları nasıl tahmin ettiği” olduğunu yazıyor.  

 

Propaganda makinesi gibi çalışan medya hala, IŞİD'in sosyal medyada da yaygınlık gösteren İslamcı radikalliğin bir sonucu olarak ortaya çıktığı tezini işliyor. CIA ve ABD Hükümeti'nin oynadığı rolü ise tamamen görmezden geliyor.

 

Gerçek ise, El Kaide ve akabinde IŞİD'in, stratejik önem arz eden Ortadoğu coğrafyasının istikrarsızlaştırılması ve İngiliz Emperyalizmi tarafından yüzyıl önce tatbik edilen işgal et ve böl teorisini uygulanabilir kılmak için örtülü bir şekilde yaratıldığıdır.

 

 

www.medyasafak.net