Ayetullah Misbah Yezdi: Seyyid Hasan Nasrallah Velayete Bağlılık Abidesidir / İran Halkının İmam Humeyni Sevgisi Bitmez

Ayetullah Misbah Yezdi: Seyyid Hasan Nasrallah Velayete Bağlılık Abidesidir / İran Halkının İmam Humeyni Sevgisi Bitmez
İmam Humeyni Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Müdürü Ayetullah Misbah Yezdi, İran halkının İmam Humeyni sevgisinin asla bitmeyeceğini ve Seyyid Hasan Nasrallah’ın velayete bağlılık abidesi olduğunu söyledi.
Ayetullah Misbah Yezdi: Seyyid Hasan Nasrallah Velayete Bağlılık Abidesidir / İran Halkının İmam Humeyni Sevgisi Asla Bitmez

 

İmam Humeyni Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Müdürü Ayetullah Misbah Yezdi, İran halkının İmam Humeyni sevgisinin asla bitmeyeceğini ve Seyyid Hasan Nasrallah’ın velayete bağlılık abidesi olduğunu söyledi.

Merkezi Kum’da bulunan İmam Humeyni Eğitim ve Araştırma Enstitüsü’nde bir grup ordu mensubuyla görüşen Ayetullah Misbah Yezdi, “Bütün iman edenlerin yollarında sabitkadem olacaklarını sanmayın” mealindekini Kur’anî manayı hatırlatarak, “İslam’ın ilk yıllarından bugüne değin birçok insan Hz. Peygamber’le ve İmam’la birlikteydi ama sonradan uzaklaşıp yollarını ayırdılar” diye konuştu.

Şah’ın devrilmesiyle sonuçlanan halk hareketine farklı ideolojilerden çok sayıda akımın, ezcümle Marksistlerin de katıldığına işaret eden Ayetullah Misbah Yezdi, “Bu akıma mensup olanlar Marksizm’in kendine özgü bir söylemi olan bir ekol olduğuna inanıyorlardı” dedi.

İnkılâp hareketine katılan milliyetçi ve diğer gruplara da işaret eden İmam Humeyni Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Müdürü, “Üstelik medrese talebeleri ve mollalar arasında başka başka ideolojilere mensup olup da İmam Humeyni’yi yalnızca Şah’ı devirmek için bir vesile olarak görenler bile vardı” şeklinde konuştu.

İslam’ın ilk döneminde de böyle bir durumun yaşandığını hatırlatan Ayetullah Misbah Yezdi şunları söyledi: “Kendisini Hz. Peygamber’in halifeleri olarak tanıtan Emevi sultanları İslam’ın ve Hz. Muhammed’in (s.a.a) baş düşmanıydılar. Düşmanlar, oğlu olmadığı için Hz. Peygamber’in vefatından sonra gücün kendilerine geçeceğini, Ümeyye oğullarının hilafeti ele geçireceğini sanıyorlardı. Nitekim açıkça ‘Haşim oğulları bir süredir güçle oynuyorlar, şimdi gücü onların elinden almanın zamanı geldi’ diyorlardı. Onlara göre güç elden ele dolaşan bir topa benziyordu. Onların İslam’dan anladıkları işte buydu.”

Ümeyye oğullarının hilafeti ele geçirme planları üzerinde duran Ayetullah Misbah Yezdi, “Allah Kur’ân’da anlamca, ‘Gücü elde ettiniz diye İslam yok olacak sanmayın. Biz öyle insanları işbaşına getiririz ki Allah onları sever, onlar da Allah’ı severler” buyurur. Allah’ı sevmenin birtakım nişaneleri vardır. Bir delile dayanmaksızın Allah sevgisi kimseye nispet edilemez” diye konuştu.

Allah’ın peygamber göndermesinin bir nedeninin de beşeriyete insan onurunu göstermek olduğunu belirten İmam Humeyni Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Müdürü, “Onurlu olma isteği fıtrîdir, doğuştan gelen bir istektir” dedi.

Ayetullah Misbah Yezdi konuşmasının devamında şunları söyledi: “İmam Humeyni’yi tanıyanlar ona sevdalanıyorlardı. İmam’ın bir şey söylemesini beklemiyorlardı; İmam bir şeye temayül gösterir göstermez o yola baş koyup harekete geçiyorlardı. Bugün dünyanın dört bir yanında hâlâ böyle insanlar var. Onlardan birisi de, kendi ifadesiyle ‘Biz Rehber’in emrini beklemiyoruz, Ayetullah Hamanei’nin beğeneceğini düşündüğümüz her şeyi yapıyoruz’ diyen Seyyid Hasan Nasrallah’tır. Böyle insanların gösterdikleri sevgiye karşılık, düşmanlara karşı derin bir muhalefetleri de vardır. Çünkü düşmanlar İslam’ın kökünü kazımak niyetindeler.”

Allah’ın dostlarının müminlere karşı şefkatli ve mütevazı olduklarına değinen Kum İlim Havzası’nın seçkin üstadı Ayetullah Misbah Yezdi, “Uzlaşmamak, düşman karşısında direnmek ve ayrıca Allah yolunda cihad etmek Allah dostlarının diğer özellikleridir. Allah dostları bir tehlikenin İslam’ı tehdit ettiğini hissettiklerinde canlarından, mallarından ve onurlarından geçip, Allah yolunda cihad eder ve bununla da iftihar ederler” dedi.

Konuşmasında Allah dostlarının başka özelliklerine de değinen Ayetullah Misbah şöyle devam etti: “Birinin oğlu şehid olduğunda düşman kuru gürültü çıkararak şehidin ana babasını üzdüğünde insan çok fazla etkilenmez. Ama dostlar sırf vazifeyi yerine getirdiğinden ötürü birbirlerini kınarlarsa bu çok acı vericidir. Mücahidlerin son imtihanı işte budur. Kur’ân’ın ifadesine göre Allah yolunun mücahidleri, hiçbir kınayıcının kınamasından korkmazlar ve doğru bildikleri yolda sonuna dek yürürler. Çünkü onlar için önemli olan Allah rızasıdır.”

1388/2009 fitnesinin yeni bir şey olmadığını hatırlatan Ayetullah Misbah Yezdi, “İslam’ın ilk yıllarında da benzeri olaylar meydana geldi. Öyle ki Hz. Peygamber’in arkasında namaz kılan kimileri İslam’a muhalifti” diye konuştu.

Mustazafların ve yalın ayaklıların eliyle nihaî zafere ulaşılacağının altını çizen Ayetullah Misbah Yezdi şöyle konuştu: “Peygamberler, takipçileri ve Allah’ın hizbine mensup olanlar Kur’ân’da gerçek ve nihaî muzafferler olarak tanıtılmışlardır. Dolayısıyla zafer eninde sonunda, isteyen herkesin İmam Zaman’ın (a.f) yaranlarına katılabilmesi için özellikleri Kur’ân’da beyan edilen salihlerin ve Hak dostlarının olacaktır. İmam Zaman’ın yaranlarından olabilmek için önce Allah’ı sevmemiz, sonra Allah dostlarına karşı müşfik ve mütevazı; düşmanlara karşı ise çetin olmamız ve ayrıca kınayanların kınamasından korkmamız gerekir.”

Ordu mensuplarına seslenen İmam Humeyni Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Müdürü Ayetullah Misbah Yezdi konuşmasını şöyle sürdürdü: “Allah’ın huzurunda şehadet ederim ki İran halkı, bu ayeti kerimenin bariz mısdakıdır. İmam Humeyni’nin vefatının üzerinden yıllar geçmesine rağmen sizler sanki bugün dünyadan ayrılmış gibi ona sevgi besliyorsunuz.”

İran halkının ümmetin en vefalı halkı olduğunu söyleyen Ayetullah Misbah Yezdi, “İmam, ‘Benim yârânım henüz beşiktedir’ buyurmuştu. Bu sözde bir nükte gizlidir ve çoğunluk bunun farkında değildir. İmam Humeyni bu sözüyle İnkılâp hareketinin ve çizgisinin son bulmayacağını anlatmak istedi. Biz bu sözden, İmam’ın gelecekteki dostlarına, beraberindekilerden daha fazla güvendiğini de anlayabiliriz” diye konuştu.

medyaşafak