Felluce zaferi: Irak ve bölge için büyük çaplı sonuçlar

Felluce zaferi: Irak ve bölge için büyük çaplı sonuçlar
İşte bu nedenlerle Iraklıların başarısı hem yerel hem de bölgesel bir başarıdır. Irak’ın birliğini hedef alan terörizme karşı kazanılmış bir zaferdir. Bu zafer, Irak’ın ABD’nin bölgesel ve uluslararası planlarına direnerek parçası olduğunu gösterdiği Direniş Ekseni’nin başarılar listesine eklenecektir.

 

 

Alwaght.com

 

 

Felluce'yi kurtarma operasyonu ve IŞİD terörist grubunun Irak'ta son nefesini vermesi için geri sayımın başlaması, bu analiz için gerekli olan malzemeyi sunuyor. Bu, bir dizi Iraklı gücün oluşturduğu birleşik bir yapının gerçekleştirdiği ilk operasyon olduğu için değil, Felluce savaşına yönelik bir yaklaşıma sahip olmanın operasyonun askeri açıdan ne anlama geldiği konusunda gerçek bir anlayışa sahip olmayı gerektirmesi ve aynı zamanda bunun sürece müdahil olmuş bölgesel ve uluslararası tarafların niyetleriyle bağının kurulmasını gerektirmesi nedeniyle böyledir.

 

Aynı zamanda Iraklıların kurtarma operasyonunu planlama ve düzenleme gücünü de dikkate almak gerekiyor. Iraklılar bu operasyonda özellikle, siyasi partiler arasında sıkı bir koordinasyonun olması ve operasyonun başlatılıp devam ettirilmesini kolaylaştıracak şekilde farklı dinsel aidiyetlerden sıradan insanlar arasında birliğin olması nedeniyle başarılarını ortaya koydu. Iraklılar, ABD ve Arap müttefikleri de dahil olmak üzere bazı tarafların aralarında gerilimleri körüklemeye çalıştığı bir dönemde, terörizme ve bölünmeye karşı mücadelede yeni bir kazanım elde etti.

 

Felluce'nin geri alınması hücumu ve kurtuluşun hikayesi üzerine

 

Iraklı güçlerin terör karşıtı hücumunun anlamını ve başlama biçimini ele almak için bir dizi mesele gündeme getirilebilir.

 

İlk olarak Felluce, IŞİD teröristlerinin Ocak 2014'te ABD desteğiyle ele geçirdiği ilk şehir olarak görülmektedir. Şehrin geri alınması, coğrafi anlamı nedeniyle, önemsiz bir olay değildir.

 

Coğrafi açıdan Felluce, Ramadi'den sonra El-Anbar eyaletinin ikinci büyük şehridir ve başkent Bağdat'a 50 kilometre mesafededir. Şehre askeri önemini veren budur. İlave olarak şehir, ülkenin orta kısmında yer almakta ve güney, kuzey, doğu ve batıdaki bazı şehirleri birbirine bağlamaktadır. Bu konum Felluce'ye stratejik bir pozisyon kazandırmaktadır. Şehir, kendileri gibi IŞİD teröristlerine katılmak üzere Irak'tan Suriye'ye gelen militanlar için geçiş kapısıdır. Terörist grup bu şehri Bağdat'ın, özellikle de güney Bağdat'ın karşı karşıya kaldığı başlıca tehdit haline getirmiştir.

 

Teröristlerin savunmasız sivillerin arasına karışması ve onları canlı kalkan olarak kullanması, Felluce operasyonunun başlamasının geciktirilmesinin başlıca sebepleri olarak görülüyor. Bu iki faktör operasyonu tasarlamayı zorlaştırırken, Washington ve Arap müttefikleri, şehirde sivillerin bulunması nedeniyle hücumu düzenlemenin çok zor olduğunu savunan bir propaganda başlattı.

 

Ancak ülke çapındaki öteki şehirleri özgürleştirmede edindikleri deneyimleri kullanan Iraklılar, Amerikan propagandasını ve özellikle de Felluce'nin özgürleştirilmesi yönündeki ilerlemeyi engelleme umuduyla giriştikleri, boşlukları derinleştirme çabalarını boşa çıkardı.

 

Savaş sahasından gelen bilgiler, operasyonun altı yönden başladığını ortaya koyuyor. Birinci yön, şehrin kuzeyinden Dicle Nehri'nin kıyılarına ve El-Busda bölgesine doğruydu. İkinci yön El-Karame kasabası; El-Karame köprüsünden Felluce merkezine doğru oldu. Üçüncü yön El-Lifya bölgesinden El-Şahabi kasabasına doğru oldu. Dördüncü hücum Saklaviye'nin kuzeyinden El-Buşagel bölgesine doğru oldu.  Iraklı kuvvetler ayrıca beşinci hücum yönünün parçası olarak El-Subeyhat bölgesinden Mavi Fabrika'ya doğru ilerledi. Altıncı yön olarak ise Iraklılar, güneybatı Felluce'den Ürdün Hastanesi'ne doğru hücum başlattı.

 

Iraklı kuvvetler, özgürleştirme operasyonunu iki kısım halinde gerçekleştirme taktiği uyguladı. Birinci kısım kuşatmanın sıkılaştırılmasıydı. Bunu, ikinci kısım olan saldırı izledi. Halk Seferberlik Güçleri'nin (HSG) desteğiyle teröristlerin mevzilerini çembere aldıktan sonra saldırıyı başlatan Iraklılar uygulama aşamasında bir askeri zeka örneği sergiledi.

 

Öte yandan federal polis, terörle mücadele birimleri ve aşiret güçleri de Irak hava kuvvetlerinin desteğiyle Felluce'ye yönelik kendi hücumlarını gerçekleştirdi. Operasyon, şehrin çeşitliliğini ve önemini dikkate alarak, bütün Iraklı partileri Felluce'ye yönelik anti-terör hücumuna dahil etti.

 

HSG ve aşiret güçlerinin de desteğini alan ordu birimlerinin El-Subeyhat, El-Felahat, El-Buşanduh, El-Duveybe, El-Mezra, El-Meydan, El-Nuaymiye, El-Buşagel de dahil olmak üzere bir dizi bölgede büyük ilerlemeler kaydettiği ve Felluce'deki hükümet binalarında Irak bayrağının dalgalandığı aktarıldı.  

 

Doğru planlama ve isabetli uygulamanın, özgürleştirme misyonunun tamamlanmasında yerel unsurların da rolünü öngördüğü söyleniyor. Gerçekten de bu unsurlar özgürleştirme operasyonunun parçası oldu. Bu katılım sivillerin Felluce'den tahliyesi için emniyetli yolların açılmasını kolaylaştırdı. Yerel sakinler ayrıca şehir içindeki militanların askeri ve lojistik besleme hatlarını kesti.

 

Operasyonun sonuçları

 

Felluce'yi kaybetmenin terörist grup için büyük bir kayıp olduğu ve bunun Suriye ve Irak'taki savaşın idari sonuçlarına ilave olarak teröristler için askeri ve psikolojik sonuçlar da getirdiği söyleniyor. Psikolojik kayıp, şehrin konumu ve önemi nedeniyle açıktır. Ancak daha önemli mesele, Felluce'nin Bağdat'a yakınlığı nedeniyle askeri sonuçlardır. Şehrin kaybedilmesi, IŞİD terör örgütünün bir stratejik komuta mevkisini kaybetmesi anlamına geliyor. İlave olarak Felluce'yi kaybetmek, IŞİD'in şehri Irak'taki kalesi haline getirmeye çalıştığı düşünüldüğünde, sözde İslam devleti için bir yürütme merkezinin de kaybedilmesi anlamına geliyor. Kayıp, grubun bölgede ve dünyada sahip olduğu popülerliği de etkiliyor. Bu, bir organizasyon haline gelmeye çalışan her grubu ortadan kaldırmanın hayati önemdeki ilkesidir. Yenilgiyi izleyen psikolojik meseleler IŞİD'i yıllarca geriye götürecektir. 

 

Özel bir önem verilmesi gereken askeri boyut açısından operasyon, sona ermesinden sonra bile kendi sonuçlarına sahiptir. Felluce, Irak'ın başkenti Bağdat'a yalnızca 50 kilometre mesafede. IŞİD'in Bağdat'a sızmalarının çoğu askeri ikmal yollarından uzak olan yan yollar üzerinden gerçekleşiyor. Bu, Felluce'nin geri alınmasını öteki askeri başarılar için bir giriş haline getiriyor, zira şehir, teröristler için bir güvenli bölge olarak görülüyordu. 

 

Bir başka askeri boyut itibariyle Felluce'nin geri alınması, Selahaddin eyaletindeki El-Duceyl ve El-Bilad kasabalarından tehlikeyi uzaklaştırıyor. Bu, Felluce'nin kurtarılmasının Iraklı kuvvetler için başka başarılar serisini beraberinde getirdiği anlamına geliyor. 

 

Önemli ve dikkate değer bir boyut olan halk boyutundan bakmak gerekirse, Irak halkı terörizme ve bölünmeye karşı direnme potansiyelini ortaya koymuş, bu da Iraklı kuvvetlerin mobilizasyonuna ve birliğine katkı yapan bir faktör olmuştur. Gerçekten de Irak'ta herkes, terörizm karşısında en iyi silahın birlik olduğunu kabul etmiştir. Bu, sahadaki ifadesini Halk Seferberlik Güçleri'nin şehirde sıkışıp kalmış sivilleri korumak için aşiret güçlerinin yanında savaşmasında bulmuştur. Bu iki gücün ortaklığı ayrıca nizami Irak kuvvetlerine cephe hatlarındaki planları izlemek için güçlü bir destek sağlamıştır.   

 

İşte bu nedenlerle Iraklıların başarısı hem yerel hem de bölgesel bir başarıdır. Irak'ın birliğini hedef alan terörizme karşı kazanılmış bir zaferdir. Bu zafer, Irak'ın ABD'nin bölgesel ve uluslararası planlarına direnerek parçası olduğunu gösterdiği Direniş Ekseni'nin başarılar listesine eklenecektir.

 

Irak terörizme ve bölünmeye karşı savaşını kazandı. Irak halkının zaferlerine bir yenisini ekledi ve yöneticiler bunun sonuçlarından yararlanacak. Felluce'nin kurtarılması operasyonundaki zafer, Direniş Ekseni'nin de yararlanacağı, yerel sonuçlardan daha büyük sonuçlara giden kapıyı açacaktır.  

 

 

www.medyasafak.net