İktisadi rapor: Yemen Savaşı Suudi ekonomisini tüketiyor

İktisadi rapor: Yemen Savaşı Suudi ekonomisini tüketiyor
Eldeki bilgilerin gösterdiğine göre bu savaş, Körfez rejimlerine her gün 200 milyon dolardan fazlasına mal oluyor. Bu haksız savaşın faturasında muazzam rakamlar bulunuyor ve 25 Mart 2017 itibariyle ortaya konulan rakamlara göre, bu savaşın öngörülen maliyeti 20 milyar dolardan 660 ila 700 milyar dolara kadar çıkmış durumda.

 

Nthnews.net

 

Siyonist rejimin çıkarlarını korumak için yürütülen Yemen Savaşı, Körfez rejimlerine muazzam bir maliyet getirdi. Suudi rejiminin iki yıldan uzun süredir insanlığa karşı işlediği suçlara yanıt olarak Yemen, Suudileri kolayca çözülemeyecek bir ikileme taşıdı.

 

Eldeki bilgilerin gösterdiğine göre bu savaş, Körfez rejimlerine her gün 200 milyon dolardan fazlasına mal oluyor. Bu haksız savaşın faturasında muazzam rakamlar bulunuyor ve 25 Mart 2017 itibariyle ortaya konulan rakamlara göre, bu savaşın öngörülen maliyeti 20 milyar dolardan 660 ila 700 milyar dolara kadar çıkmış durumda.

 

Uluslararası Para Fonu (IMF) yakın zamanlarda, 2015 yılında 4. Madde istişareleri için Suudi Arabistan'a yapılan ziyaret hakkında bir rapor yayınladı. Raporda, petrol fiyatlarındaki düşüşün Suudilerin mali durumunu etkilediği söyleniyor ve bütçe açığının GSYİH'nin %20'si düzeyine ulaşabileceği söyleniyordu.

 

Ekonomi gözlemcilerinin söylediğine göre Yemen Savaşı'nın maliyeti Suudi ekonomisini tüketiyor ve Suudi Arabistan ile, Yemen'le ilgili hırsları bulunan BAE'nin öncülük ettiği müttefikleri ciddi bir açmaza sürüklendi ve neredeyse ABD'nin Vietnam, Afganistan ve Irak'ta yaşadığı yıpranma kadar ağır bir yıpranma savaşının içinde. Bu yıpranma kendini savaş için yapılan dev harcamalarda açıkça gösterdi ve iki yıldan daha önce savaşın başlamasından bu yana harcamalar durmadı. Savaş, Suudi Arabistan'ı daha fazla silah almaya ve daha fazla para ve tasarruf yatırımına yöneltti.  

 

Suudilerin yürüttüğü savaşın bu ağır maddi maliyetinin sonuçları, kendini Suudi Arabistan'ın bütçe açığının kötüleşmesinde gösterdi. Açık yaklaşık 200 milyar riyal düzeyine ulaşırken, iktisadi raporlar pek çok projenin kesildiğini, şirketlerin iflas ettiğini, finans kuruluşları ve bankaların hisselerini satmak zorunda kaldığını ve resmi olarak vatandaşların vergilendirilmesi kararıyla beraber on binlerce işçinin demobilize olduğunu gösteriyor.

 

Son raporlar, petrol fiyatlarının 2014 ortasından bu yana düşmeye devam etmesiyle, Suudi Arabistan'ın tarihinin en karanlık dönemlerinden birine hazırlandığını gösteriyor ve iktisat analistleri, dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan'ın bir bütçe açığı rekoru kırmasını bekliyor.

 

Hükümet bu açığı kapamak için Ağustos başından bu yana 80 milyar doları aşkın dış rezervi geri çekti. Hemen ardından krallık otoriteleri bütçe açığını finanse etmeleri için yerel bankalardan 20 milyar Suudi riyali (5.33 milyar dolar) basmasını istedi.

 

Petrol fiyatlarındaki düşüş ve devam eden saldırganlık nedeniyle silah harcamalarındaki artışın ışığında değerlendirince, Suudi Arabistan krallığının Yemen Savaşı'nın maliyetleri nedeniyle tam sorumluluk taşıdığına şüphe yoktur. Fakat en büyük tehlike harcamaların sınırında ve yüksekliğinde olmayacak, bölgedeki, özelliklede Körfez ülkelerindeki yatırım alanını etkileyecektir. Bugün bölgenin gelecekteki ekonomik durumuna ilişkin olarak tartışılan da budur. Yemen'deki savaş harcamalarındaki artış gerçekliği nasıl izah edilebilir? Bu savaşın, ekonomilerinde temel olarak enerji kaynaklarına bağımlı olan Körfez ülkeleri üzerindeki potansiyel negatif sonuçları neler olabilir?

 

Yemen'e karşı haksız saldırganlığın başlamasından bu yana Suudi halkının parası histerik bir şekilde ve çılgınca harcandı. Suudilerin Yemen'e karşı yürüttüğü savaşın maliyetini ortaya çıkaran Foreign Policy dergisi, iki savaşın maliyetlerinin altı fırkateyn ve mürettebatta bulunan 6 bine varan askerin, onların teçhizatlarının ve 450 uçak ile bunların silah ve uzun menzilli füzelerinin maliyetlerini içerdiğini, mavnaların aksesuarlarıyla birlikte toplam maliyetinin 54 milyar dolar seviyesine vardığını ifade etti.

 

İki askeri uydu kullanımının bir saatlik maliyeti 1 milyon dolardır. Basit bir hesapla iki uydunun günlük maliyeti 48 milyon dolar, aylık maliyeti 1 milyar 440 milyon dolar, altı aylık maliyeti ise 8 milyar 640 milyon dolar eder.

 

Şüphesiz bu savaşın maliyetinin Suudi ekonomisi üzerindeki etkilerini gibi önemli bir boyutun ihmal edilmesi, IMF raporunda bir noksanlıktır. Raporda, yabancı yatırımcıların borsaya girmesine izin verilmesinden olumlu bir olay olarak bahsediliyor ve bütçe açığının kapatılması için hükümet tahvillerinin çıkarılmasının öneminden söz ediliyor, ancak savaşın ekonomi açısından getirdiği maliyet ihmal ediliyordu. 

 

Bu savaşın devam etmesinin askeri harcamaların hacminin artması üzerinde negatif bir etkisi olacağı gibi, yatırım bölgeleri üzerinde, özellikle de Körfez devletleri üzerinde önemli bir etkisinin de olacağına şüphe yoktur. Ülkeye yatırım çekebilmede en önemli faktör istikrardır. Savaşın devam etmesi, Körfez devletlerinde istikrarın olmayacağı anlamına gelmektedir, zira savaşın sonuçları, özellikle neticeler itibariyle savaşların kontrolden çıktığı bir dönemde bölgeyi etkileyecektir.

 

Gelinen noktada Suudi Arabistan, Yemen Savaşı'nın maliyetinin en ağır kısmına katlanıyor. Bu, petrol fiyatlarındaki düşüş ve silah harcamalarındaki artışın ışığında gerçekleşiyor. Soru ise şu: Bu savaşın, ekonomileri temel olarak enerji kaynaklarının satışına bağlı olan Körfez ülkeleri açısından potansiyel sonuçları ne olacaktır?

 

www.medyasafak.net