"İmam Hüseyin (a.s) Tüm Evrensel Değerlerin Sembolüdür"

"İmam Hüseyin (a.s) Tüm Evrensel Değerlerin Sembolüdür"
"Filistin’deki, Lübnan’daki direnişlerin her çeşidi, İmam Hüseyin’i, tiranlığa ve baskının her türlüsüne karşı tarihi, manevi ve politik liderleri olarak anıyor ve bunu Lübnan’da görüyoruz, Filistin’de görüyoruz; Bu nasıl bir haldir, İmam Hüseyin’in ruhu nasıl bu insanlara geçti ve onları kendilerini kanlarıyla savunabilir hale getirdi?"
İmam Hüseyin tüm evrensel değerlerin sembolüdür
 


Bir Lübnanlı profesör Muharrem ayının onuncu gününde Yezid’in ordusu tarafından yoldaşlarıyla birlikte şehid edilen, Hz. Muhammed’in (s.a.a) torunu İmam Hüseyin (selam olsun) sadece Müslümanlar için değil dünyadaki tüm insanlar için insanlık, özgürlük ve adaletin sembolüdür, dedi.

Dünyanın her yerindeki Şii Müslümanlar İmam Hüseyin’in (a.s) şahadet yıl dönümünü anıyorlar. Siyahlar giyinmiş milyonlarca insan İslami takvime göre Muharrem ayının dokuzuncu günü olan Cumartesi günü, Tasua olarak bilinen günde bu trajediyi anmak için caddeleri ve camileri doldurdu.

Press TV Beyrut’taki Lübnan Üniversitesi’nden Profesör Muhsin Salih ile İmam Hüseyin’in Aşura sırasındaki şehadeti hakkında detaylı bir şekilde konuşmak için bir röportaj gerçekleştirdi.

Aşağıdaki metin bu röportajın yaklaşık bir çözümüdür.

Press TV: Aşura günü, Kerbela vakası genellikle doğruluğun her çeşidinin yalancılığın her çeşidine karşı ayağa kalktığı gün olarak tanımlanır ve bu, doğruluk için ayağa kalkmak, tiranlığa karşı koymak İmam Hüseyin’in nesiller boyunca yankılanan mesajıdır. Gazze’deki Filistin bölgelerine karşı yapılan baskıyı ve yine tiranlar tarafından bastırılan Bahreyn halkını gördüğümüzde, bu sadece Müslümanlar için değil ama insanlık için de İmam Hüseyin’in bayrağı altında toplanıp nerede ve nasıl olduğuna bakılmaksızın baskıya ve tiranlığa karşı sesimizi yükselmek için bir sebeptir, benimle hemfikir misiniz?

Salih: Kesinlikle, bence İmam Hüseyin (Selam ona, çocuklarına ve ailesine olsun) bir hakikatti ve hala İslam’ın ruhunu temsil ediyor ve Yezid, günahkâr, yozlaşmış ve bir  tirandı ve hala yozlaşmışlığı, sapmayı ve insanlığın kabileci yönünü temsil ediyor.

İmam Hüseyin ve yoldaşları bedenlerini gerçekten feda ettikleri zaman, Yezid ordusunu tiranlığı ve kabile değerlerini savunmak için gönderiyordu. Kuvvetle muhtemel İmam Hüseyin’i bir önder ve insanlık, özgürlük, izzet, onur gibi gerçekten tüm insanlığın hayatlarında başarmak istediği tüm bu değerlerin sembolü ve temsilcisi olarak öne çıkaran şey budur.

Yezid o zamanda bir insanı insanlıktan çıkarmanın her türünü temsil ediyordu ve o zamandaki bütün suçlu günahkârları toplayıp onları İmam Hüseyin’in değerleriyle savaşmaya gönderiyordu. Şimdi biz Yezid unutulup yoldaşları her yerde lanetlenirken, İmam Hüseyin’in değerlerinin tarih boyunca devam ettiğini, büyüdüğünü ve her nerede olursa olsun inananların ruhlarına gerçekten yerleştiğini görebiliyoruz.

Bu benim böyle düşünmemin sebebidir, İmam Hüseyin’in ruhu o zaman ölmedi, aksine, insan zihninde ve ruhunda gelişti ve yayıldı ki, dünyanın her tarafında, Pakistan’da, Lübnan’da, İran’da insanları görebiliriz ve İran’ın tamamında, bütün bu şehirlerde milyonlarca insanı görebiliriz, özellikle İmam Hüseyin’in şehid edildiği Kerbela’da. Bence Kerbala’ya doğru attığı adımın ve bu insanlarla, bu kabilelerle, İslami mesajı, İslami merhameti ve Allah’ın sözlerini sona erdirmeyi deneyen bu cahil insanlarla mücadelesinin azametini görebiliriz.

İmam Hüseyin gerçekten (bir şeyi) aşılayıp (bir şeye) son verdi, İslami mesaj İmam Hüseyin ile devam etmeye başladı. İmam Hüseyin olmaksızın İslam gerçekten problemlerle karşılaşacaktı, özellikle Araplar arasındaki bu kabilelerden gelenlerle.

Sizin de dediğiniz gibi, Bahreyn’de bu tiranlığı görebiliriz, devrim İmam Hüseyin’in değerlerini, hareketini ve öğretisini temsil ediyorken, rejim tiranlığın temsilcisidir. İnsanlık tarihi boyunca bir şahsiyet ve sembol olarak İmam Hüseyin’den öğrendiğimiz şeyler sebebiyledir ki, onun öğretileri özgür, birbiriyle eşit insanlar olmayı ve dünyadaki tüm toplumlarda adaleti tesis etme arzusunu büyütmeyi ilham eder.

İmam Hüseyin’in sözleri ve davranışları örnek alınacak mahiyetteydi ve bunlar hala da değerleriyle birlikte İmam Hüseyin gibi olmak,  haklarını bu dünyada elde etmek isteyen tüm insanlar için örnektir.

Press TV: Ülkeniz Lübnan’da da İmam Hüseyin’e ve tabii ki onun mesajlarına büyük saygı gösteriliyor. Lübnan halkını koruma, İsrail tiranlığına karşı koyma prensipleri temelinde yükselen Hizbullah direniş hareketini görüyoruz. Onun mesajı İmam Hüseyin’in ayağa kalktığı şey temelindedir. Bu konuda biraz daha ayrıntıya girmek ister misiniz?

Salih: Lübnan’daki Yezidi yola veya caddeye karşı Lübnan’daki zaferleri gerçekten kolaylaştıran bu şehitler için İmam Hüseyin her şey demektir. İşgal gerçekten Yezid’in yaşayan yolunu temsil ediyordu ve elbette bölgede egemen olmak isteyen Amerika Birleşik Devletleri Yezid’ten daha da büyüktü.

Lübnan’daki insanlar, özellikle İmam Hüseyin’in takipçileri bu öğretileri ruhlarına aşıladılar ve gerçekten İmam Hüseyin’in sahip olduğu aynı ruh ile savaşa gittiler ve bölgedeki süper güçlere karşı böylesi zaferleri kazanabilmelerinin gerçek sebebi budur ve şimdi biz bu ruh sebebiyle İsrail’in daha da zayıfladığını görebiliriz ve yine şimdi biz bölgedeki direnişi görüyoruz.

Filistin’deki, Lübnan’daki direnişlerin her çeşidi, İmam Hüseyin’i, tiranlığa ve baskının her türlüsüne karşı tarihi, manevi ve politik liderleri olarak anıyor ve bunu Lübnan’da görüyoruz, Filistin’de görüyoruz; Bu nasıl bir haldir, İmam Hüseyin’in ruhu nasıl bu insanlara geçti ve onları kendilerini kanlarıyla savunabilir hale getirdi?

Bu dengeyi İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri’nin F-16 uçaklarının veya her çeşitteki tanklarının,  süper teknoloji silahlarının ötesine geçip bunlarla savaşan bu kan sağladı diyebiliriz.

Şimdi İsrail bu insanlardan nasıl korkuyor görebiliriz ve ben Nebatiye’nin bir kasabasında Aşura merasimlerini ve İsraillilerin orada oluşlarını, insanların Kerbela’da şehid olan Abbas’ı anarak ağlamaları sebebiyle Abbas’ı bulmaya çalışmalarını ve İsraillilerin Nebatiye’deki o meydandan kaçtıklarını hatırlıyorum ve Lübnan’daki herkes Aşura’nın nasıl olduğunu, Aşura’daki bu figürlerin bu şehitlere, İsrail’e karşı savaşarak böylesine tarihi ve manevi bir zaferi kazanan bu insanlara gerçekten nasıl aşılandığını hatırlar.

Elbette burada, bölgede ruhlarımıza tarih aşılandı, özellikle İmam Hüseyin tarafından Kerbela’da ve her yerde gerçekten hayata geçirilen değerler aşılandı. Bu, İmam Hüseyin’in her türlü gerçek değerin, insani değerlerin, bu dünya ve ahiret için manevi değerlerin gerçek temsilcisi olduğunu söylememizin sebebidir. İnsanlar insanlıklarını gerçekten nasıl başarıyorlar ve bunu gerçeğe çeviriyorlar ve her türlü mucizeyi bile gerçekleştirebiliyorlar, bunu görebiliriz.

Press TV: Şimdi Müslüman dünyaya ve burada yer alan bazı insanlara bakınca, bazı izleyicilerimiz bu kadar büyük sayıda insanı her sene caddelerde, camilerde bir araya getiren bu anma merasiminin niçin bu kadar önemli olduğuna dair bir şeyler sorabilirler.

Salih: Bu olay, İmam Hüseyin’in şahadeti insan olmanın iki boyutunu temsil eder: manevi ve ruhi olanı ve her çağdaki insani ve politik meselelerle uğraşmanın yolunu.

Bence, Yezid her türlü baskıyı, tiranlığı ve yozlaşmayı temsil eder. İmam Hüseyin ise her çeşit asalet, onur, maneviyat ve baskıcı tiranlarla mücadelenin yolunu temsil eder. Başlangıcından şimdiki kabilelere, cahillere kadar her zaman maddi hayata dair her şey Yezid’te somutlaşıyorken, İmam Hüseyin insanın manevi ve politik yönünü temsil ediyor.

Bana göre bu,  insanlar hayatlarında bir diriliş aramak, hayatlarında bir duygu yaratmak isterlerse bu duygunun İmam Hüseyin’de temsil edilip somutlaşıyor olması nedeniyledir. Bence İmam Hüseyin’in şahadetini anan insanların sayısının, her yıl, her on yıl, her zaman artmasının sebebi onların maneviyatlarında kaybettikleri şeyi bulmaları ve bu yeniden dirilişi ruhlarında canlandırmalarıdır.

İmam Hüseyin tarihteki her hangi bir anı temsil etmiyor; O, Ümeyyeoğulları kabilelerinin başlangıcından şu an Bahreyn ve diğer yerlerde yer alan kabilelere kadar tarihin her türlüsünü temsil ediyor…

medyaşafak