slogan
     

Parıltılar (2): Kadı İyâz: Hz. Peygamber ve Hz. Hüseyin tek bir varlık gibidir

11 Eylül 2019 Çarşamba

Kadı İyâz (Şifâ adlı ünlü kitabın müellifi, Mâlikî mezhepli âlim) (ö. m. 1149) ‘Hüseyin benden ve ben de Hüseyin’denim’ (Tirmizî, İbn Mâce, Mecmau’z-Zevâid vs.) hadis-i şerifinin şerhinde şöyle diyor:

 

“Kadı İyâz (Şifâ adlı ünlü kitabın müellifi, Mâlikî mezhepli âlim) (ö. m. 1149) ‘Hüseyin benden ve ben de Hüseyin'denim' (Tirmizî, İbn Mâce, Mecmau'z-Zevâid vs.) hadis-i şerifinin şerhinde şöyle diyor:

 

Hz. Peygamber ve İmam Hüseyin tek bir şey gibidirler (ennehumâ ke'ş-şeyyi'l-vâhid; iki bedende tek ruh gibi), biz bundan O'nu sevmenin vacip ve O'nunla savaşmanın haram olduğunu anlıyoruz.”

 

Kaynak: Mirkâtü'l-Mefâtih, Ali b. Muhammed el-Kârî, Dârü'l-Fikr, Beyrut, 10. cilt, s. 543, h. 1422 baskısı.

 

Bu durumda İmam Hüseyin'e (a.s.) çekilen kılıç kime çekilmiş oluyor?

 

 

Medya Şafak

 

Öne Çıkan Haberler

Kasım Süleymani'nin Filistin Direnişine verdiği desteği

ENspM5_WoAURLks.jpg

ÖZEL: Hizbullah'ın Suriye ve Irak'ta şehit düşen 12 efs

hizbullah-dvd-12.1-fawzi-ayyoub.jpg

Leyla Halid Medya Şafak'a konuştu: Filistin Halkının ön

60291-leyla-halid-1.jpg

Enis Nakkaş: ABD'nin Suriye'de geleceği yok, Trump Suri

thumbnail_image1.png

FHKC Siyasi İlişkiler Başkanı Semir Loubani Medya Şafak

DReYGIYWkAApvdD.jpg

Leyla Halid, Medya Şafak'a konuştu: Oslo Anlaşması ipta

leyla-halid-1.jpg

FHKC-Genel Komutanlık Lideri Ahmed Cibril'in el-Meyadin

ahmedcibril-velayeti-16.jpg