"Hz. Peygamber (s.a.a) ve Ehlibeyt İmamları (a.s) En Issız Mekânlarda Bile Amellerimizden Haberdardır"

"Hz. Peygamber (s.a.a) ve Ehlibeyt İmamları (a.s) En Issız Mekânlarda Bile Amellerimizden Haberdardır"
Kum El Mustafa Üniversitesi Rektörü Ayetullah Arafi, “Hz. Peygamber (s.a.a) ve Masum İmamlar (a.s) varoluşsal olarak, en ıssız mekânlarda insan amellerine nezaret edecek bir makamdadırlar” diye konuştu.
Hz. Peygamber (s.a.a) ve Masum İmamlar (a.s) En Issız Mekânlarda Bile Amellerimizden Haberdardır

Kum El Mustafa Üniversitesi Rektörü Ayetullah Arafi, “Hz. Peygamber (s.a.a) ve Masum İmamlar (a.s) varoluşsal olarak, en ıssız mekânlarda insan amellerine nezaret edecek bir makamdadırlar” diye konuştu.

El Mustafa Üniversitesi Enformasyon Birimi tarafından yapılan açıklamada, Ayetullah Arafi’nin Kum İmam Humeyni Hüseyniyesi’nde düzenlenen “İnsan Amellerine ve Davranışlarına Şahitlik ve Nezaret Edenler” başlıklı bir seminerde konuşma yaptığı kaydedildi.

Ayetullah Arafi, “Dünyada insan amellerini ve davranışlarına şahitlik edenlerin var olduğunu vurgulayan çok sayıda rivayet var; bu dünyada onların nezaretleriyle, ahirette ise şehadetleriyle karşı karşıyayız” dedi.

İnsan amellerine nezaret eden on ayrı ilahî mekanizmadan söz eden Ayetullah Arafi, “Kaydedilen amellerimiz, tabiri caizse karnemiz şahitlik etmek üzere kıyamet gününde bize gösterilecek” diye konuştu.

Yüce Allah’ın ve meleklerin dünyada insan amellerine şahitlik ettiklerini ifade eden Ayetullah Arafi, Hz. Peygamber’in (s.a.a) ve Masum İmamların (a.s) insan amellerine nezaret ve şehadet eden unsurların üçüncüsü ve dördüncüsü olduğunu kaydetti.  

El Mustafa Üniversitesi Rektörü Ayetullah Arafi, “Hz. Peygamber’in (s.a.a) ve daha sonra Masum İmamların (a.s) amellerimize şahitlik ve nezaret ettiğine dair çok sayıda ayeti kerime ve hadis mevcuttur” diye konuştu.

Hz. Peygamber’in ve Masum İmamların bütün insanların amellerinin farkında olduklarını vurgulayan Ayetullah Arafi, “Toplumda ortaya çıkan bütün davranışlar ve tepkiler, insanların amelleri Allah’ın veli kullarının ve kâmil insanın gözünün önünde tecessüm etmektedir” dedi.

Aynı zamanda Kültür Devrimi Yüksek Konseyi üyesi olan Ayetullah Arafi, “Bugün bu yüce insanlar amellerimize nezaret etmektedirler. Burada amellerimize nazır olanlar öte dünyada amellerimize şahitlik edeceklerdir” diye konuştu.

Ayetullah Arafi şöyle konuştu: “Kur’ân’da bu konuda en az on ayeti kerime bulunmaktadır. Bütün amellerimizi bilen Allah’ın geniş bilgisinin ve bütün davranışlarımızı gözetleyip kaydeden meleklerin yanı sıra Hz. Peygamber’den ve Masum İmamlar’dan ibaret olan insan-ı kâmil de amellerimize nezaret ve şehadet etmektedir.”

Günahkârlar Hz. Peygamber’den ve Masum İmamlar’dan Utansınlar

Ayetullah Arafi, Kum İmam Humeyni Hüseyniyesi’nde yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Hadis kitaplarında Hz. Peygamber’in ve Masum İmamların (a.s) amellerimize nezaret ve şehadet ettiğine dair çok sayıda rivayet var. Bu rivayetlerin bazısında ‘Günah işlediğinizde Hz. Peygamber’den ve Masum İmamlar’dan utanın’ ifadesiyle karşılaşırız.”

Hz. Peygamber’in ve Masum İmamların (a.s) insan amellerine şahit ve nazır olduklarına dair Kur’ân ayetlerini zikreden Ayetullah Arafi, “Tevbe suresinin 105’inci ayetinde yalnızca Allah’ın ve Elçisi’nin değil, müminlerin de ameller üzerinde nazır ve agâh oldukları ifade edilmiştir. Hadislerden anlaşıldığı üzere bu ayette müminden kasıt İnsan-ı Kâmildir ve kâmil insanın mısdağı da Masum İmamlar’dır” diye konuştu.

Bakara suresinin 143’üncü ayetinin de aynı konuya işaret ettiğine değinen Ayetullah Arafi, “Hz. Peygamber’den ve Masum İmamlar’dan (a.s) kendilerinin insan amellerine nezaret ve şehadet ettiklerine dair yaklaşık altmış hadis bulunmaktadır. Çok sayıda rivayette bize, amellerimizin Hz. Peygamber ve Masum İmamlar tarafından bilindiği ve değerlendirildiği hatırlatılmıştır” dedi.

İnsanın İzlendiğini Bilmesi Otokontrolü Sağlar

İnsanın izlendiğini bilmesinin otokontrolü sağlayacağını ifade eden El Mustafa Üniversitesi Rektörü Ayetullah Arafi, “Ayetler ve hadisler, insana en ıssız mekânlarda bile izlendiğini hatırlatmakta ve ona amellerini ve davranışlarını denetlemesi gerektiğini vurgulamaktadır” dedi.

Hz. Peygamber’in ve Masum İmamların (a.s) insanın bütün amellerinden haberdar olduğunu bildiren bir hadisi nakleden Ayetullah Arafi şöyle konuştu: “Nasıl Yüce Allah bütün amellerimizden haberdarsa, Allah’ın izniyle bütün bu ameller Hz. Peygamber ve Masum İmamlar (a.s) tarafından da bilinmektedir.”       

Hz. Peygamber ve Masum İmamlar ile Ümmet arasındaki bağın kopmaz bir bağ olduğunu kaydeden Ayetullah Arafi, “Bu kopmaz bağa inanmak, Ehlibeyt (a.s) mektebinin temel inançlarından biridir” diye konuştu.

Hz. Peygamber’in Varlıksal (vucudî) Bereketi Yaşadığı Dönemle Sınırlı Değildir

Kültür Devrimi Konseyi üyesi Ayetullah Arafi, Hz. Peygamber’den bir hadis naklederek şöyle konuştu: “Hz. Peygamber’in (s.a.a) varlıksal bereketi yaşadığı döneme özgü değildir; vefatından sonra da insanların amelleri kendisine bildirilmektedir. Hz. Peygamber, bir insanın temiz bir amel defterine sahip olduğunu gördüğünde onun muvaffak olması için dua eder. Eğer insan günahlarla dolu bir amel defterine sahipse Hz. Peygamber onun için bağışlanma diler.”

Berzah âleminin inkâr edilemez bir gerçek olduğunu kaydeden Ayetullah Arafi, “İslam kelamcılarının berzah âlemiyle ilgili görüşlerini bir araya getirdiğimizde en azından Hz. Peygamber’in ve kâmil insanların imtiyazlı ve nurlu bir hayata sahip olacakları ortaya çıkmaktadır. Onlar, dünya hayatında sahip oldukları ihata gücüne berzah âleminde de sahiptirler” diye konuştu.

Hz. Peygamber’in ve Masum İmamların dünya hayatıyla irtibatlarının vefatlarından sonra da devam ettiğini belirten El Mustafa Üniversitesi Rektörü Ayetullah Arafi, “Bu irtibattan dolayı Hz. Peygamber ve Masum İmamlar dünya hayatında insanların amellerine nazır ve şahittirler” dedi.

İnsanlığın agâh, masum ve güçlü bir İmam’a her zaman muhtaç olduğunu vurgulayan Ayetullah Arafi şunları kaydetti: “Ehlibeyt (a.s) mektebinin inancına göre İnsan-ı Kâmil, varlık âleminin kutbudur ve bu yüce makam Hz. Peygamber’den sonra da korunmuştur.”

Masum İmamların (a.s) ilminin ve masumiyetinin sıradan bir ilim ve masumiyet olmadığını söyleyen Ayetullah Arafi, “Bütün âlem, maddi ufuktan geçip varlığın yüce göğüne ulaşan insanın gözünün önüne serilir” diye konuştu.

El Mustafa Üniversitesi Rektörü Ayettullah Arafi, “Biz, Hz. Peygamber’in ve Masum İmamların kutsal bir makama ve yüce bir şahsiyete sahip olduklarına inanıyoruz. Onlar bulundukları yüce makamda dünyayı avuçlarının içini görür gibi görürler” dedi.

Ayetullah Arafi, “Hz. Peygamber ve Masum İmamlar, en ıssız mekânlarda bile insanların amellerini ve davranışlarına nezaret ve şehadet edecek yüce bir makama sahiptirler. Hz. Peygamber’in ve Masum İmamların amellerine nezaret ettiğini bilen bir insan, amelleriyle onları üzmemelidir” dedi.

medyaşafak