Ehl-i Beyt'e Yapılan Zulüm Ne Zaman Sonlanacak? / Ali (a.s) Sevgisi Tüm Dünyayı Saracak

Ehl-i Beyt'e Yapılan Zulüm Ne Zaman Sonlanacak? / Ali (a.s) Sevgisi Tüm Dünyayı Saracak
Kum İlim Havzası’nda Mehdilik konusunda ders veren Ayetullah Tabesî, Hz. Peygamber’in (s.a.a) Hz. Ali (a.s) hakkındaki müjdelerine işaretle, “Zuhur zamanında İmam Ali sevgisi bütün dünyayı saracak; öyle ki Ehlibeyt düşmanları tahkir edilecekler” diye konuştu.

Hz. Peygamber'in Hz. Ali Hakkındaki Müjdeleri / Ali Aşığının Muaviye Karşısındaki Üzüntüsü


Kum İlim Havzası'nda Mehdilik konusunda ders veren Ayetullah Tabesî, Hz. Peygamber'in (s.a.a) Hz. Ali (a.s) hakkındaki müjdelerine işaretle, “Zuhur zamanında İmam Ali sevgisi bütün dünyayı saracak; öyle ki Ehlibeyt düşmanları tahkir edilecekler” diye konuştu.


Fars Haber Ajansı'na röportaj veren Kum İlim Havzası müderrisi Ayetullah Necmeddin Tabesî, Hz. Peygamber'in İslam sancağını defalarca Hz. Ali'ye emanet ettiğini hatırlatarak, “Şeyh Tusî Emali'sinde İbn Ebi Leyla'nın babasından şöyle naklettiğini yazar: “Hz. Peygamber Hayber Günü sancağı Hz. Ali'ye tevdi etti. Hayber'de Müslümanlar iki veya üç operasyonun ardından yenilgiye uğramışlardı. Hz. Peygamber sancağı Hz. Ali'ye verdi. Yarın sancağı öyle birisine vereceğim ki Allah onun eliyle fethi gerçekleştirecektir, buyurdu. Ertesi gün Hz. Ali muzaffer oldu. Gadir-i Hum Günü'nde de Hz. Peygamber Hz. Ali'nin elini havaya kaldırmıştı” dedi.


Hz. Peygamber Gadir-i Hum Günü'nde niçin ağladı?


Ayetullah Tabesî şunları kaydetti: “ ‘Ey insanlar bilin ki!' Hz. Peygamber'in Gadir-i Hum Günü'nde herkesin bilmesini istediği bir şey vardı: ‘Şüphesiz Ali bütün mümin erkeklerin ve kadınları mevlasıdır.' Kadınların ve erkeklerin üzerinde velayeti vardır. ‘Sonra Hz. Peygamber ağladı.' Çünkü Hz. Peygamber sözlerinin bir artçı etkisi yaratacağını biliyordu. Herkesin bu sözleri kabullenmesi, buna tahammül göstermesi beklenemezdi. Çünkü herkesin İslam'ı gerçek İslam değildi; kimileri belli hedefler peşindeydiler ve Hz. Peygamber onların gerçek yüzünü biliyordu.”


Hz. Peygamber'in Hz. Ali hakkındaki beşareti


Hz. Peygamber'in Hz. Ali hakkındaki müjdelere değinen Ayetullah Tabesî, “Hz. Peygamber şöyle buyurur: ‘Cebrail bana haber verdi, dedi ki Ali'ye zulmedecekler ve hakkın haklıya ulaşmasına engel olacaklar. Çocuklarını öldürecekler ve oğullarına zulmedecekler'” dedi.


Ehlibeyt'e yönelik zulüm ne zaman son bulacak?


Ayetullah Tabesî konuşmasını şöyle sürdürdü: “'Cebrail Allah'tan bana şöyle bir haber getirdi: Zulüm Mehdi kıyam edene dek devam edecek. Mehdi'nin kıyam edeceği zaman, Allah'ın yüce olduğunun ve Ehlibeyt'in gündeme geldiği zamandır. İşte o zaman zulüm ortadan kalkacak. Herkes Ehlibeyt muhabbeti üzerinde ittifak edecek.' Ben size yakın geleceğin Al-i Muhammed'e (a.s) ait olduğunu müjdeliyorum!”


Bir Suudi Arabistanlı'nın bir Şii âlime verdiği sır / Arabistan'da Şiiliğin günden güne yayılışı


Mehdilik konusunda uzman olan Ayetullah Tabesî bir Suudi Arabistanlı ile yaptığı görüşmeye değinerek, “Bir Suudi bana filanca imamın Kuba Mescidi'nde Şii olduğunu söyledi. Ayrıca falanca bölgenin kadısının ve bir üniversite hocasının da Şiiliği seçtiğinden bahsetti. Başka birisinin ifadesi aynen şöyleydi: ‘Suudi Arabistan'da içerisinde bir veya iki müteşeyyinin (sonradan Şii olan) bulunmadığı bir ev bulamazsınız'” diye konuştu.


Selefilerin Şiileşmesi nasıl oluyor?


Müslümanlar arasında Hz. Ali sevgisinin yayıldığına dikkat çeken Ayetullah Tabesî şöyle konuştu: “Yemen ulemasından bir zat geçenlerde Kum'a gelmişti. Bana, ‘Ben sizin kitabınızı -on altı yıl önce üstadım Ayetullah Vahid Horasani'nin yardımıyla yazdığım kitaptan söz ediyordu- okudum, fakat kabul etmedim, inkâr ettim. Kendisine söz ettiği kitabın Sakaleyn Hadisi hakkında olduğunu söyledim. Bana, ‘Ben o zaman Selefiydim, şimdi Şii oldum. Sizi temin ederim Selefi gençler arasında Şiilik hızla yayılıyor, dedi.”


Selefilerin Şiileşmesinin nedenleri üzerinde duran Ayetullah Tabesî, “Yemenli âlimin anlattığına göre Selefiler dört Sünni mezhebe karşı soğukluk hissettiklerinden Vahhabiliğe meylediyorlar. Daha sonra Vahhabiliğin zahirde Yahudilikten farklı olmadığını, Vahhabilerin sürekli tartışma peşinde olduklarını, durmadan altına imza atacakları bir manifesto imal ettiklerini gördüklerinde ise Şiiliğin gerçekte ne olduğunu merak ediyor ve netice itibariyle yitirdiklerini Şiilikte buluyorlar” diye konuştu.


Yemenli âlim: Vahhabilik çok kısa sürede tarihin çöplüğüne terk edilecek


Yemenli Şii âlimin sözlerini nakleden Ayetullah Tabesî şunları ekledi: “Ben Yemenli bir âlimden işittiğim, bizzat şahit olduğum şeyi size söyleyeyim: Selefiler bölük bölük Şiileşiyorlar. Çok yakında sayısal üstünlüğün tersine döneceğini göreceksiniz ve Vahhabilik tarihin çöplüğüne terk edilecek. Bu, Hz. Peygamber'in müjdelediği bir durumdur. Nitekim Hz. Peygamber, ‘Ümmetin kalbi Ali sevgisiyle dolup taşacak' buyurmuştur.”


Hz. Ali aşığının Muaviye karşısındaki üzüntüsü


Hz. Ali sevgisini tarihten bir örnekle açıklayan Ayetullah Tabesî şöyle konuştu: “Müminlerin Emiri (a.s) zamanında İslam yolunda iki oğlunu şehid veren birine Muaviye, ‘Kalbinde hâlâ Ali sevgisi var mı?' diye sordu. Adam, ‘Kalbim Ali sevgisiyle dopdolu' deyince Muaviye, ‘Neden? Oysa Ali sana insaflı davranmadı; iki oğlunun ölmesine sebep oldu, kendi oğulları ise hayatta kaldı' dedi. Bunun üzerine adam: ‘Hayır! Ali'ye insaflı davranmayan benim; o şehid oldu, ben ise hayattayım' diye cevap verdi.”


Hz. Ali sevgisinin bütün dünyayı saracağına değinen Kum İlim Havzası müderrisi Ayetullah Tabesî Hz. Peygamber'in Hz. Ali hakkındaki beşaretini hatırlatarak konuşmasını tamamladı: “Hz. Mehdi'nin zuhuru zamanında Ehlibeyt düşmanları azalacak. Düşmanların şanı azalırken zilletleri çoğalacak ve onlar tahkir edilecekler.”


medyasafak.com