"Kaidesi" için 86 adet haber bulundu

"Ey Ali! Seni ancak mümin sever, sana ancak münafık buğzeder" hadisinin incelenmesi (1)

"Ey Ali! Seni ancak mümin sever, sana ancak münafık buğzeder" hadisinin incelenmesi (1)

Ahmed b. Hanbel ‘‘Hz. Ali’nin fazileti hakkında rivayet olunan hadisler kadar hiçbir kimsenin hakkında rivayet edilmedi’’ demiştir. İsmail el-Kâdî, Nesâî ve Ebû Ali el-Nîsâbûrî de ‘‘İmam Ali hakkında hasen isnadlar ile rivayet olunan hadisler gibisi hiçbir sahâbe hakkında rivayet edilmemiştir’’ demişlerdir.

Ayetullah Kemal Haydari: İbn Teymiyye’nin Gadir Hadisine bakışı (2)

Ayetullah Kemal Haydari: İbn Teymiyye’nin Gadir Hadisine bakışı (2)

Resulullah “Ben kimin velisi isem Ali de onun velisidir” buyurdular. Hadisin isnadı sahihtir. Hadisi İmam Ahmed, İbn Ebi Şeybe, İbn Hibban, el-Bezzâr, el-Hâkim, İbn Ebi Asım rivayet etmişlerdir. Hâkim hadisin Buharî ve Müslim’in şartlarına göre sahih olduğunu söylemiştir. Aslında Nesaî, ricâl noktasında Müslim’den daha dakiktir. Fakat Şiilik izlerini taşıdığından...

İbrahimi Dinani'den Sühreverdi dersleri (5)

İbrahimi Dinani'den Sühreverdi dersleri (5)

Asli başlangıç, yani Hak Teâlâ... Her şey Hak Teâlâ ile başlar. Peki nerede biter? Mutlaka Hak’ta bitmelidir. Her şey Hak Teâlâ ile başlar ve her şeyin sonu da Hak Teâlâ’ya varır. Bakın Kur’an ayeti ne diyor? “Kema bedeekum teûdûn” (Sizi başlangıçta yarattığı gibi (yine O’na) döneceksiniz.) (Araf:29)

Masum İmamların (a.s.) isimlerinin Kur’ân-ı Kerim’de geçmemesinin nedenlerine dair hadislerin değerlendirilmesi

Masum İmamların (a.s.) isimlerinin Kur’ân-ı Kerim’de geçmemesinin nedenlerine dair hadislerin değerlendirilmesi

Elinizdeki makalede bu konuda varid olan hadislerden bazıları incelenecek ve Masum İmamların (a.s.) isimlerinin Kur’ân’da bulunmamasının hikmetleri açıklanmaya çalışılacaktır.

İbrahimi Dinani'den Molla Sadra dersleri (9)

İbrahimi Dinani'den Molla Sadra dersleri (9)

Siz duvara baktığınızda rengini, boyunu, enini vs. görüyorsunuz; ama cevherin kendisi görülebilecek bir şey değildir. (Fenomenleri görüyoruz, numeni değil; Medya Şafak) Âlem hem hareket edendir, hem de harekettir. Siz cevheri hareketi kabul ediyorsanız hareket ile hareket edenin de aynı şey olduğunu kabul etmek zorundasınız.

İbrahimi Dinani'den Molla Sadra dersleri (8)

İbrahimi Dinani'den Molla Sadra dersleri (8)

Aklın mertebe olarak bedenden önce olduğunu daha önce söylemiştim. Tüm bu âlemden önce tümel akıl (akl-ı küll) vardı. Bu âlem tümel akıl tarafından idare edilmektedir. Bu, tüm dünyayı idare eden bir akıldır. Bu da İlahî bir tecellidir, O’nun şuûnâtındır.

İbrahimi Dinani'den Molla Sadra dersleri (3)

İbrahimi Dinani'den Molla Sadra dersleri (3)

Çünkü varlığın dışında başka bir şey yoktur. Varlıktan başka ne vardır ki gelip varlığı tarif edebilsin? Çünkü tarif eden daima tarif edilenin dışındadır. Hatta biz varlığı tarife kalkıştığımızda -ki varlığı tarif edemiyoruz- söylediğimiz her şeyi varlığın diliyle söylüyoruz. Varlık bizim dilimizle konuşuyor, biz varlık hakkında konuşmuyoruz.