"Felsefi" için 48 adet haber bulundu

Hz. Muhammed (s.a.a.): Avrupa Aydınlanmasının ruhbanlık karşıtı kahramanı

Hz. Muhammed (s.a.a.): Avrupa Aydınlanmasının ruhbanlık karşıtı kahramanı

"16. yüzyılda Kur’an’ı neşretmek ve tercüme ederek onu ulaşılabilir kılmak, inançlı Hristiyanların kafasını karıştırmaya ya da yoldan çıkarmaya müsait tehlikeli bir girişimdi. En azından 1542’de Müslümanların kutsal kitabını Latince yayınlamak isteyen yerel bir matbaacıyı -kısa süreliğine de olsa- hapseden Basel’deki Protestan şehir konseyi üyelerine göre öyleydi."

İbrahimi Dinani: Aynülkudât'ın işaret dili / Rabliğin çehresinde ubudiyet beni / Nokta sırrı

İbrahimi Dinani: Aynülkudât'ın işaret dili / Rabliğin çehresinde ubudiyet beni / Nokta sırrı

Kelâmcılar Hâlik ile mahlûktan, filozoflar vacibu’l-vücud ile mümkinü’l-vücuddan ve genel olarak da hepsi “kadim” ve “hadis”ten söz ederken Aynülkudât bunu “cemâlin beni” suretinde hem âşıkane ve ârifane hem zarifçe ve hem de hekimâne bir şekilde ifade etmiştir. / O nokta da Bismillah’taki Ali’nin (a.s.) noktasıdır. Evet üstat, konu çok iyi bir yere geldi. Ancak süremiz de burada bitti.

Hiroşima ve Nagazaki’ye atom bombası atmak bir savaş ve insanlık suçu muydu?

Hiroşima ve Nagazaki’ye atom bombası atmak bir savaş ve insanlık suçu muydu?

Amerikalı tarihçi ve muhalif akademisyen Howard Zinn’e göre, Hiroşima’da 140.000 Japon sivil “toza ve küle dönüştü”. Nagazaki’de 70.000’in üzerinde sivil yandı ve her iki şehrin 130.000 sakini de takip eden beş yıl içinde radyasyona bağlı hastalıklardan dolayı hayatını kaybetti.

İbrahimi Dinani'den Sühreverdi dersleri (8)

İbrahimi Dinani'den Sühreverdi dersleri (8)

Bir arifin tabiri ile söyleyecek olursak “Ba marifet-i kâmil duzeh, beheşt mi gerded ve ba cehl u nadani beheşt, duzeh mi şeved” yani “bilmekle (marifet ile) cehennem, cennete dönüşür. Cehalet ve bilgisizlikle ise cennet, cehennem olur.” Hele de “cehl-i mürekkeb” (bilmediğini bilmemek) olursa vay halimize!

İbrahimi Dinani'den Sühreverdi dersleri (7)

İbrahimi Dinani'den Sühreverdi dersleri (7)

Aklın tatmasına örnek sanatçılardır. Sanat işte böyle ortaya çıkıyor. Sanatçı, aklı tat alan kimsedir. Kavram yaratmıyor, tadıyor. Sanatçı kavram yaratmaksızın kendi tattığına ulaşıyor. Akıl tadar, zevk aklın tadışıdır. O halde şuhûd aklın görmesidir, zevk ise aklın tatmasıdır. Demek ki akıl olmadan ne şuhûd olur ne de zevk.

İbrahimi Dinani'den Sühreverdi dersleri (6)

İbrahimi Dinani'den Sühreverdi dersleri (6)

İnsan bir şeylerini unutabilir; ama insan “ben”i unutabilir mi? Allah korusun bir kişi bir kaza yapabilir ve komaya girebilir. O hastanedeyken mekânı zamanı, nerde olduğunu vs. her şeyi unutabilir. Hatta ismini bile unutabilir. Ancak “ben”ini unutabilir mi? Yani “ben” olduğunu unutamaz. İsmini bile unutabilir, ama ben demeye devam eder. İşte o ben huzurdur.

İbrahimi Dinani'den Sühreverdi dersleri (5)

İbrahimi Dinani'den Sühreverdi dersleri (5)

Asli başlangıç, yani Hak Teâlâ... Her şey Hak Teâlâ ile başlar. Peki nerede biter? Mutlaka Hak’ta bitmelidir. Her şey Hak Teâlâ ile başlar ve her şeyin sonu da Hak Teâlâ’ya varır. Bakın Kur’an ayeti ne diyor? “Kema bedeekum teûdûn” (Sizi başlangıçta yarattığı gibi (yine O’na) döneceksiniz.) (Araf:29)