"Halid" için 181 adet haber bulundu

Filistin İslami Cihadı: Tüm örgütlerle birlikte “Kapsamlı Direniş” kararı alındı

Filistin İslami Cihadı: Tüm örgütlerle birlikte “Kapsamlı Direniş” kararı alındı

"Biz Filistinlilerin kapsamlı direnişten anladığımız şu; bu direniş kalemle, marşlar ve şiirlerle başlar; taşlar, bıçaklar, silahlar ve füzelerle devam eder. Filistin halkının direniş seçenekleri taş ve füzeler arasında değişiklik arz eder.”

ÖZEL: Batı’daki İngilizce Araştırmalarda Gadir-i Hum

ÖZEL: Batı’daki İngilizce Araştırmalarda Gadir-i Hum

Gadir-i Hum, İslam tarihinin en kilit önemdeki ve kader belirleyici noktalarından biridir ve en azından Şiî itikadına göre Resûlullah (s.a.a.) bununla İslam tarihinin geleceğini tayin etmiş ve içinde gündeme getirilen konuda İslam ümmetinden biat ve bağlılık sözü almıştır. Gadir-i Hum’u, Hz. Peygamber’in risalet döneminin Şia’ya kaynaklık eden en bariz hadisesi saymak mümkündür.

Ayetullah Kemal Haydari: Menzile Hadisi (1)

Ayetullah Kemal Haydari: Menzile Hadisi (1)

Mezkûr rivayet, İslam âlimleri nezdinde sened açısından herhangi bir tartışmaya konu olmamıştır. Senedin sağlamlığı hem Şiî hem de Sünnî ulema tarafından ifade edilmiştir. Bahsettiğimiz hadis, herkesin bildiği ve işittiği “Benimle, Harun’un Musa’yla olan konumunda olmayı istemez misin?” şeklinde bilinen ‘‘Menzile Hadisi’’dir.

ÖZEL: Erken Dönem Zeydiliğinin On İki İmam Hadislerini Kabulü Hakkında Araştırma

ÖZEL: Erken Dönem Zeydiliğinin On İki İmam Hadislerini Kabulü Hakkında Araştırma

Şiî hadis kaynaklarında yer alan ve On İki İmamı müjdeleyen hadislerinden bazıları, Zeydiyye fırkasının büyüklerinden biri olan ve “Ebü’l-Cârûd” adıyla meşhur Ziyad b. Münzir tarafından nakledilmiştir... Bu iddianın kabulü için öne sürülebilecek tanıklardan biri de Abbâd b. Yakub Revâcinî’in (Ebu Saîd Usfurî olarak maruf) günümüze kalan “asl”ıdır.

İbrahimi Dinani: Aynülkudât'ın işaret dili / Rabliğin çehresinde ubudiyet beni / Nokta sırrı

İbrahimi Dinani: Aynülkudât'ın işaret dili / Rabliğin çehresinde ubudiyet beni / Nokta sırrı

Kelâmcılar Hâlik ile mahlûktan, filozoflar vacibu’l-vücud ile mümkinü’l-vücuddan ve genel olarak da hepsi “kadim” ve “hadis”ten söz ederken Aynülkudât bunu “cemâlin beni” suretinde hem âşıkane ve ârifane hem zarifçe ve hem de hekimâne bir şekilde ifade etmiştir. / O nokta da Bismillah’taki Ali’nin (a.s.) noktasıdır. Evet üstat, konu çok iyi bir yere geldi. Ancak süremiz de burada bitti.

İbrahimi Dinani: Aşkın Yüzü (1)

İbrahimi Dinani: Aşkın Yüzü (1)

Hâlbuki bu mesele zamanla ilgili değildir. “Kuntu” şu anda da böyledir, gelecekte de böyledir. Yani “ben bir zamanlar gizliydim” demek değildir. Allah, Zât Makamında şu anda da gizlidir. Gelecekte de gizli olacaktır.

ÖZEL: Hizbullah'ın Suriye ve Irak'ta şehit düşen 12 efsane komutanı

ÖZEL: Hizbullah'ın Suriye ve Irak'ta şehit düşen 12 efsane komutanı

Ey savaş meydanının erleri, İmam Hüseyin’in (a.s.) kişiliğinin cisimleşmiş halleri, Muhammed Mustafa'nın (s.a.a.) sünnetinin altın süsleri, parazitizme karşı savaşmış kahramanlar, İslam’ın hazineleri, cesaret yıldızları, Direniş’in ışıldayan gök taşları! Bu dünya sizin hatırınıza dönüyor!