"Leyla" için 37 adet haber bulundu

Ehl-i Sünnet kaynaklarına göre Hz. Fâtıma'nın makamı ve mazlumiyeti (10) (SON)

Ehl-i Sünnet kaynaklarına göre Hz. Fâtıma'nın makamı ve mazlumiyeti (10) (SON)

Buradan hareketle akla şu soru geliyor: Zahir ve bâtın ilmi Hz. Peygamber’den (s.a.a.) kime geçmiştir? Şia açısından mesele ve problem çözülmüştür. Çünkü Şia Sekaleyn Hadisi gereği Kur’ân ile Ehl-i Beyt İmamlarının birbirinden ayrılmadığına inanıyor. Kur’ân’ın nasıl ki zahiri varsa bâtını da vardır. Nasıl ki tenzili varsa tevili de bulunmaktadır. Öyleyse Ehl-i Beyt İmamları (a.s.) tenzil ve tevil ilmini atalarından miras almışlardır.

FHKC Siyasi İlişkiler Başkanı Semir Loubani Medya Şafak'a konuştu

FHKC Siyasi İlişkiler Başkanı Semir Loubani Medya Şafak'a konuştu

Hasan Sivri, FHKC Siyasi İlişkiler Başkanı Semir Loubani ile Beyrut’ta bulunan Mar İlyas Filistin kampında Kudüs gelişmelerini ve İstanbul’daki İslam İşbirliği Konseyi toplantısını konuştu.

Leyla Halid, Medya Şafak'a konuştu: Oslo Anlaşması iptal edilmeli / Direniş esas mücadele yöntemi olmalı

Leyla Halid, Medya Şafak'a konuştu: Oslo Anlaşması iptal edilmeli / Direniş esas mücadele yöntemi olmalı

Trump yönetiminin Kudüs kararını ilanından birkaç saat önce FHKC üyesi Leyla Halid ile Kudüs’ü ve bölgedeki son gelişmeleri konuştuk.

ÖZEL: Leyla Halid, Medya Şafak'a röportaj verdi

ÖZEL: Leyla Halid, Medya Şafak'a röportaj verdi

Hasan Sivri, Filistin Davasının sembollerinden ve FHKC Politbüro üyesi Leyla Halid ile Filistin’de zaferle biten açlık grevi ve bölgedeki gelişmeler üzerine röportaj yaptı.

Fahreddin Râzî ve İbn Teymiyye’nin İmam Cevâd, İmam Hâdî ve İmam Hasan Askerî’nin ilmî makamı hakkındaki görüşlerinin eleştirisi

Fahreddin Râzî ve İbn Teymiyye’nin İmam Cevâd, İmam Hâdî ve İmam Hasan Askerî’nin ilmî makamı hakkındaki görüşlerinin eleştirisi

Elinizdeki makalede, söz konusu eleştirel yaklaşım ele alınmış ve bu yaklaşımın temellerini oluşturan istidlal unsurları şeffaflaştırılmaya çalışılarak delillerinin, İmamî-Şiî literatür göz önüne alınmadan, Ehlisünnet’in yazılı mirası çerçevesinde ilmî itibardan yoksun olduğu gösterilmiştir.

Ayetullah Kemal Haydari'den Sekaleyn Hadisi dersleri (65)

Ayetullah Kemal Haydari'den Sekaleyn Hadisi dersleri (65)

"Bizler de Ehl-i Beyt’i seviyoruz" demesinler sadece. Azizim, alimler Sekaleyn hadisini tutunma anlamına gelen temessük ile ifade etmektedir. Hadis-i şerif ‘İkisine sıkıca tutunduğunuz müddetçe benden sonra asla sapıtmazsınız’ buyurmaktadır. Yani Kuran’ı ve Ehl-i Beyt’imi sevdiğiniz müddetçe demiyor ifade. Evet sevmek zorunludur, ancak yeterli değildir.

Ayetullah Kemal Haydari'den Sekaleyn Hadisi dersleri (63)

Ayetullah Kemal Haydari'den Sekaleyn Hadisi dersleri (63)

Ebu Karra "Sen rivayetleri yalanlıyor musun?" deyince İmam Rıza (a.s.) "Rivayetler Kur’an ile çeliştiği zaman onları yalanlarım. Müslümanlar şu hususta ittifak etmişlerdir: Allah bilgi bakımından kuşatılamaz, gözler O’nu görmez ve O’nun gibi hiçbir şey yoktur" demiştir.