"Tabatabai" için 23 adet haber bulundu

İbrahimi Dinani: Mahiyet ve Varlık İlişkisi

İbrahimi Dinani: Mahiyet ve Varlık İlişkisi

“Allah kayısıyı kayısı kılmadı, kayısıya varlık (vücud) verdi.” (Ma cealellâhu…) Bunun anlamı şudur: Allah kayısılığı yaratmadı, kayısının varlığını yarattı. İşte bu, tüm açıklığıyla varlığı asıl kabul edenlerin (esas alanların) sözüdür.

Akıl ve aşkın rivayeti: Dr. Gulam Hüseyin İbrahimi Dinani ile söyleşi (1)

Akıl ve aşkın rivayeti: Dr. Gulam Hüseyin İbrahimi Dinani ile söyleşi (1)

"Galiba daha sonra Allame Tabatabai ile Henry Corbin’in Tahran’daki oturumlarına da katıldınız. Üstat Mutahhari de o oturumlara katılıyor muydu?..."

İbn Haldun’un Mukaddime’sindeki Hz. Ali’nin hilafet ve imametine dair görüşlerinin incelenmesi ve tenkidi

İbn Haldun’un Mukaddime’sindeki Hz. Ali’nin hilafet ve imametine dair görüşlerinin incelenmesi ve tenkidi

Elinizdeki makalede, akılcı ve tarihe felsefî yaklaşımlarıyla tanınan İbn Haldun’un Hz. Peygamber’den (s.a.a) sonraki hilafet meselesi hakkındaki görüşlerini genel hatlarıyla ele alıp, özelde Hz. Ali’nin (a.s) hilafetine dair düşüncelerine odaklanacak ve güvenilir tarih kaynaklarıyla belgelere dayanarak onun bu konudaki görüşlerinin kritiğini yapacağız. Neticede, İbn Haldun’un Hz. Ali’nin imameti ve hilafeti konusunda kendine özgü yaklaşımından kaynaklanan tarafgirliğinin tutarsızlığa dönüşen yönlerini açıklığa kavuşturacağız.

Molla Sadra düşüncesinde velayet-i fakihin yeri ve İslam felsefesinin insani bilimlerin gelişmesindeki rolü

Molla Sadra düşüncesinde velayet-i fakihin yeri ve İslam felsefesinin insani bilimlerin gelişmesindeki rolü

Molla Sadra olarak bilinen Sadreddin Muhammed bin İbrahim Şirazi Kavami, (980-1051 Hicri Kameri) Hikmet-i Müteâliye ekolünün kurucusu ünlü bir filozof ve meşhur bir arif olarak felsefi ve irfani düşüncede büyük bir değişim yaratmıştır. Bu ekol kendinden önceki 800 yıllık İslam felsefesini bir kenara bırakarak yeni bir dönem başlattı.

Prof. Legenhausen: İran’ın siyaset felsefesinin geleceğinden umutluyum

Prof. Legenhausen: İran’ın siyaset felsefesinin geleceğinden umutluyum

Daha önce İran’ın farklı üniversitelerinde de ders veren Bakıru’l Ulum Üniversitesi ve İmam Humeyni Enstitüsü Öğretim Üyesi Amerikalı Prof. Muhammed Legenhausen, 1389 yılında ‘Felsefe’nin Kalıcı Siması’ seçildi. Prof. Muhammed Legenhausen, Havza dergisine verdiği söyleşisinde Batı felsefesinin mahiyetini ve İslam felsefesiyle farklarını ele aldı.

Dr. İssam el İmad: Husiler Zeydi değil 12 İmam Şiisidir

Dr. İssam el İmad: Husiler Zeydi değil 12 İmam Şiisidir

28 Eylül 2009 yılında ayandenews.com adlı İran web sitesi Yemen Husi hareketinin kurucusu Hüseyin Husi'nin öğrencilerinden İssam el İmad ile bir röportaj gerçekleştirmişti. Röportaj görece eski tarihli olmasına rağmen çokça merak edilen Husi hareketinin mahiyetine ışık tutma özelliğini koruyor.

Ayetullah Kemal Haydarî'den Sekaleyn Hadisi Dersleri (32)

Ayetullah Kemal Haydarî'den Sekaleyn Hadisi Dersleri (32)

O, bu eserinde Sekaleyn tefsirine ilişkin lugat bilginlerinin ve âlimlerin açıklamalarını aktardıktan sonra şöyle diyor: Özetle Kur’an-ı Azim ve İtret-i Tahire’nin her biri dinî ilim ve sırların, nefis şer’î hikmetlerin ve dakik anlamlar hazinesinin madenidir. Özetle Hz. Resûlullah (s.a.a.) Kur’an ve İtret hakkında Sekaleyn sözcüğünü kullanmakla Ehl-i Beyt’inden ilim öğrenmeye, onlara sımsıkı sarılmaya ve tutunmaya teşvik etmiştir.