"Muğniyenin" için 2 adet haber bulundu

İmad Muğniyenin Gizli Yolculukları...

İmad Muğniyenin Gizli Yolculukları...

12 Şubat 2008 için söylenen çoğu şey gerçekten uzaktır. Mukavemet bu konu hakkında sükut siyaseti uygulamayı tercih etti. Hizbullah'taki yetkililer ise Al-Akhbar'a, suikast hakkında olan biten her şeyi bildiklerini belirttiler.