EHL-İ BEYT OKULU

ozel--ziyaret-i-âsûrâ-nin-sihhati-hakkinda

ÖZEL: Ziyaret-i Âşûrâ’nın sıhhati hakkında

"Dolayısıyla bu satırların yazarına göre Âşûrâ Ziyareti’nin sıhhati ve Emevilerin son dönemine nispeti için; senedle ilgili bahislerin dışında metin içi tarihsel eleştiri yönteminden faydalanarak ve tarihsel göstergebilim (semiyotik) yoluyla da istidlalde bulunabiliriz."