İmam Hasan ve İmam Hüseyin (a.s.) hakkındaki gizlenemeyen gerçek

İmam Hasan ve İmam Hüseyin (a.s.) hakkındaki gizlenemeyen gerçek
"Câbir b. Abdullah el-Ensarî’ye, Ebu Said el-Hudrî, Sehl b. Sa’d Sâidî, Zeyd b. Erkam ve Enes b. Malik’e sorun; Resûlullah’ın (s.a.a.) bu sözü benim ve kardeşim (İmam Hasan) için söylediğini duyduklarını size haber versinler. Bu, benim kanımı dökmenize engel olmayacak mı?”

 

İmam Hüseyin (a.s.), Kerbela'da Ömer b. Sa´d ordusuna şöyle seslendi:

 

“Resûlullah'ın (s.a.a.) benim ve kardeşim (İmam Hasan a.s.) için ‘Bu ikisi Cennet gençlerinin serveridir!' buyurduğunu işitmediniz mi? Eğer benim bu sözümü doğrularsanız Allah'a and olsun ki Allah'ın yalandan nefret ettiğini bildiğimden bu yana yalan söylemedim, yok eğer beni yalanlayacaksanız şüphesiz aranızda bunu sorduğunuzda size cevabını verecekler var. Câbir b. Abdullah el-Ensarî'ye, Ebu Said el-Hudrî, Sehl b. Sa'd Sâidî, Zeyd b. Erkam ve Enes b. Malik'e sorun; Resûlullah'ın (s.a.a.) bu sözü benim ve kardeşim için söylediğini duyduklarını size haber versinler. Bu, benim kanımı dökmenize engel olmayacak mı?”

 

Kaynaklar: Taberî, İbn Esir, İbn Kesir, Hârizmî, Şeyh Müfid vd…

 

Sahabenin büyükleri İmam Hasan ve İmam Hüseyin'in (a.s.) yüce makamını çok iyi biliyorlardı. Fakat 50 yılda çok şey değişmişti…

 

 

Medya Şafak