"Lazkiye'deki Askeri Durum"

"Lazkiye'deki Askeri Durum"
Öte yandan aktivistler, silahlı birliklerin ilerleme halinde olan rejim karşısında, silah vs. yardımı alamamaları halinde sahilde çok tutunamayacaklarını söylüyorlar. Sahadan bildiren kaynaklara göre, rejimi sahiplenen bölgenin son saldırılardan etkilenmediği ve aksine kendileri için çok önemli ve kader belirleyici olarak gördükleri savaşı sahiplenip orduya sınırsız destek verdikleri görülüyor.

Lazkiye'deki Askeri Durum

Tarık El-Abd

Es-Sefir

Silahlı muhaliflerin sahil cephesine geniş bir şekilde girişi, 2 yıldır süren Suriye'deki krizin belki de en tehlikeli noktalarından birini teşkil ediyor. Bu cephe, mezhebi bir yanı olmakla birlikte şiddetli bir şekilde süren savaş konusunda önümüze onlarca -Özellikle Irak-Şam İslam Devleti başta olmak üzere yabancı militanların rolü hakkında, siyasi muhalefetin bu cephe ile ilişkileri konusunda ve en önemlisi Özgür Suriye Ordusu'nun ister Lazkiye kırsalında ister kent merkezinde olsun rejim yanlısı çevreyi tacizi hakkında- soru koymakta. Bunların dışında bir soru daha var: Silahlı muhalefet, operasyonlarını sahili kontrol etmiş bir şekilde mi bitirebilecek, yoksa bir yandan silah ve mühimmat yokluğu nedeniyle, bir yandan da rejimin karadan, havadan ve denizden darbeleri ile toplu bir intihara mı sürüklenecek?

Muhalefetin içinden birden çok şahsiyetin davetiyle ''Müminlerin Annesi Ayşe'nin Torunları'' isimli operasyon ile sahil cephesi açıldı. Muhalefetin kontrolündeki bölgelerden sahil bölgesine, güneyde Nebi Yunus Zirvesinden batıda Cebel Bakruka ve Cebel Ketf yönüne doğru saldırılar başladı. Silahlı militanlar Kefr Dilbe, Bez Hirbe, Barude, Elhareta, Hambuşiye, Bluta, Bumekke, Beyt Şkuhi ve Stirbe köylerini, Cebel Barude (Anpat)  ve Cebel Dervin'i işgal ettiler. Ancak Suriye Ordusu, Lazkiye eteklerinde yer alan bütün bu bölgeleri-köyleri geri alıp kontrolü sağladı. Bu bölgelerin çoğunluğu, rejimin yanında saf tutarken, çocuklarının çoğunluğu da Suriye ordusunda ve Ulusal Savunma Ordusu saflarında savaş veriyor.

Muhalefet sayfaları, operasyonun başlarında silahlı militanların, Hafız Esad'ın doğum yeri olan Kardeha köyü yakınlarına vardığından bahsediyordu. Lakin sahadan bir kaynak El-Sefir'e verdiği demeçte bu haberi yalanladı.

Lazkiye ve civarına, İdlip ve Humus kırsallarından, Ordu, Ulusal Savunma Ordusu ve Halk Komiteleri'nden askeri yardım ulaştırıldı. Bu askeri yardımlar, kent merkezinin 30 km yakınına kadar uzanıyor.

Devrim Koordinasyonları Birliği üyesi Ammar El-Hasan medya aracılığı ile verdiği demeçte; muhaliflerin kontrol ettiği merkezlerin, Cebel Türkmen'in ve özellikle Selma beldesinin bulunduğu Cebel Ekrad'ın hedef alındığı hava operasyonlarında kullanılan Hamim Askeri Havaalanı'nın rejim tarafından sağlamlaştırılıp tahkim edildiğini belirtti.

Gözlem zirvesi olan Nebi Yunus ve Hirbe El-Süles, Zobar ve Yahudiye bölgeleri, muhalifler bu bölgelerden hedef alındığı için rejim için çok önemli konumda. Kuzey taraflarında ise, Suriye ve İskenderun Sancağı (Antakya), her iki tarafta da rejimi destekleyen halkların-bölgelerin olduğu Türkiye ile olan sınır şeridi boyunca, durum biraz daha güç görünüyor. Muhalifler İdlip kırsalından Lazkiye'ye doğru tüm yolları ve geçişleri tutmuş durumda. Güney taraflarında, Banyas ve Tartus'a doğru olan bölgelerde herhangi bir operasyon veya çatışma yok. Şimdiye kadar o bölgelerde hava sakin.

Antakya'dan, güneyde Lübnan'a kadar olan sahil bölgesinin dağlık ve engebeli olmasından dolayı sahil cephesi savaşı diğer bölgelerdeki savaştan ayrı düşüyor. Muhaliflerin bölgeyi denetleyen zirveleri kontrol etmesi demek, bir milyondan fazla mülteciyi barındıran kente doğru ilerlemelerinin kolaylaşması demektir. Bu da sahil cephesindeki zirvelerin ve dağlık bölgelerin ehemmiyetine işaret ediyor.

Militanların Taburları... İslamcılar Ön Saflarda

Muhalif birliklerden elde edilen bilgilere göre sahil cephesini açma kararı ve cephenin planlanışı bir kaç ay önceki toplantıda belirlenmiş. Bu savaş için cephede özel harekat odaları kurulmuş ve liderlik ''Ahrar Şam'' birliğine verilmiş. Bu birliğin yanında  savaşan diğer örgütler: ''Nusra Cephesi, Irak-Şam İslam Devleti, Muhacirin Taburu, Mazlum'un Zaferi Taburu, Sakkur El-Ezz, Allah'a Hicret Taburu, El-İzzu lillâh, Elnasr minel Allah, Ahfad-ı Resul, Kefr Dilbe Şehitleri, 10. Tugay, Batı Cephesi 1. Tugayı, Mustafa Mirza Taburu, Usame Maho Taburu ve Ensaruş-Şam.''

Bu taburların çoğunun Özgür Suriye Ordusu ile alakası yok. Bu grupların ortak yönü selefi-cihadi eğilimleridir. Devletlerden ''direkt'' olarak destek görmezlerken dışarıdan selefi eğiliminde şahsiyetlerden ve kurumlardan olabildiğince yardım alıyorlar.

Bu birlikler siyasi çözümleri reddederken rejimi askeri yollarla devirmek, ardından bölgede Özgür Suriye Ordusu'nun hedeflerinden uzak olan İslami veya Halifelik getiren bir devlet kurmak istiyorlar. Özgür Suriye Ordusu ise bu birliklere mühimmat göndermekle yetiniyor.

Bölgedeki aktivistlerin bahsettiğine göre, Özgür Suriye Ordusu genelkurmay başkanlığı, Suriye Muhalif Ulusal Koalisyonu'ndan destek alarak, bölgedeki azınlıkları ve mezhepsel gerginlikleri gerekçe gösterip örtülü olarak sahildeki savaşı durdurma kararı aldı. Aktivistlere göre İdlip kırsalından gelen silah yardımlarının durması, yine örtülü olarak sahildeki savaşın durması gerektiğinin düşünüldüğüne işaret ediyor.

Bir başka açıdan Koalisyoncuların resmi açıklamalarına baktığımız zaman açıklamaların sahil savaşının ''lütuflarına'' göre hazırlandığını görüyoruz. Bununla birlikte iç muhalefet, başında Ulusal Koordinasyon olmak üzere, Yeniden İnşa Hareketi ve diğer gruplar mezhep gerginlikleri konusunda uyarılar yaparken Özgür Suriye Ordusu, korkuları yatıştırmaya çalışan açıklamalar yapmakla yetindi. Yaptıkları açıklamada Alevilere köylerinde saldırmadıklarını, sadece silahlarını çekenlere karşı savaştıklarını ve askeri yardım göndermeye devam edeceklerini belirttiler.

Sahadan kaynaklar El-Sefir'e verdikleri demeçte, sahilde savaşan grupların çoğunun Özgür Suriye Ordusu ve Koalisyon'u tanımaması nedeni ile askeri yardım kararının sahaya çok yansımadığını söylediler.

Öte yandan aktivistler, silahlı birliklerin ilerleme halinde olan rejim karşısında, silah, mühimmat vs. yardımı alamamaları halinde sahilde çok tutunamayacaklarını söylüyorlar. Sahadan bildiren kaynaklara göre, rejimi sahiplenen bölgenin son saldırılardan etkilenmediği ve aksine kendileri için son derece önemli ve kader belirleyici olarak gördükleri savaşı sahiplenip orduya sınırsız destek verdikleri görülüyor.

Sahil cephesinde son durum şu: Cepheden çekilmeye başlayan gruplar var. Bu gruplar arasında ''Askeri Meclis Taburu, Özgür Suriye Ordusu'na bağlı 10.Tugay ve Ensar Şam Tugayı'' yer alıyor. Bunların dışında, Nusra Cephesi, Irak-Şam İslam Devleti, Muhacirin Taburu ve Sakkur El-Ezz Taburu halen savaşın kalbindeler. Muhalifler, iletişim ve yardım yolu açabilmek için Salnefe beldesi yönünde ilerlemeye çalışıyorlar velakin bu bölgeye hakim olmak kolay değil. Bölgenin askeri olarak tahkim edildiği belirtiliyor.

Çev: Hasan Sivri

medyasafak.com