Dr. İssam el İmad: Husiler Zeydi değil 12 İmam Şiisidir

Dr. İssam el İmad: Husiler Zeydi değil 12 İmam Şiisidir
28 Eylül 2009 yılında ayandenews.com adlı İran web sitesi Yemen Husi hareketinin kurucusu Hüseyin Husi'nin öğrencilerinden İssam el İmad ile bir röportaj gerçekleştirmişti. Röportaj görece eski tarihli olmasına rağmen çokça merak edilen Husi hareketinin mahiyetine ışık tutma özelliğini koruyor.

 

 

 

28 Eylül 2009 yılında ayandenews.com adlı İran web sitesi Yemen Husi hareketinin kurucusu Hüseyin Husi'nin öğrencilerinden İssam el İmad ile bir röportaj gerçekleştirmişti. Röportaj görece eski tarihli olmasına rağmen çokça merak edilen Husi hareketinin mahiyetine ışık tutma özelliğini koruyor.

 

1968'de Yemen'de dünyaya gelen İssam el İmad, Suudi Arabistan'ın üniversitelerinde tahsil görmüş bir Vahhabi âlimi iken, Şia ile tanışmasının ardından bu mezhebe geçmişti. 1989 yılından beri Kum'da tahsilini sürdüren Dr. İssam el İmad pek çok kitap kaleme almış önemli bir muhakkiktir. Geçtiğimiz günlerde yine Yemen ve Husiler hakkında yaptığı bir röportajı da yakında çevireceğiz.

 

İşte o röportajın önemli bölümleri:

 

 

Yemen hükümeti Husiler 12 İmam Şiisi oldu derken yalan söylemiyorlar

 

- Husiler Zeydi mi yoksa 12 İmamcı mı? Zira onların Aşura törenleri düzenleyip Gadir Bayramını kutladıkları söyleniyor. Dahası, Husi lider Bedreddin el Husi Yemen Zeydileri adlı kitabında Zeydilerin dört  raşit halifenin tümünün hatalı oldukları şeklindeki inancına saldırarak Husilerin Zeydi Şiilerden çok 12 İmam Şiilerine yakın olduklarının delillerini sunuyor. Husilerin inançları hakkında bilgi verebilir misiniz?

 

İssam el İmad: Hüseyin Bedreddin Husi halihazırdaki fiili liderdir. Babası Bedreddin Tabatabai de Husi idi ve her ikisi de Hüseyin'in kardeşi Abdülmelik (şimdiki Husi lideri, çev.) ile birlikte Kum'da yaşadılar. Kum'daki ikametleri sonuçsuz kalmadı. Hüseyin'in genç kardeşi yaklaşık olarak 28 yaşındadır (bugün 33). Burada Husilerin baba Bedreddin'den çok Hüseyin Husi'nin felsefesini takip ettiklerini söylemeliyim. Husilerin kendisi de buna vurgu yapıyorlar.

 

- Siz Hüseyin Bedreddin Husi'nin hareketin fiili lideri olduğunu vurguluyorsunuz. Fakat bununla ilgili pek çok farklı anlatı var. Husiler onun sağ olduğunu iddia ederken Yemen hükümeti buna karşı çıkıyor ve 2004 yılında öldürüldüğünü iddia ediyor.

 

El İmad: Ölü ya da diri olması durumu değiştirmiyor. Önemli olan onun lider oluşu. İdeolojik olarak ve Husi felsefesi açısından Hüseyin liderliğini sürdürüyor. Demek istediğim, Husilerin stratejik çerçeve ve ideolojilerinin Hüseyin'in kitaplarından alınmış olması. Kardeşi Abdülmelik de bunu söylüyor. O "Sahip olduğumuz her şey kardeşim Hüseyin'den gelmektedir" diyor.

 

Yemen hükümetinin Husilere karşı başlattığı saldırı 2004 yılında başladı ve hedefleri Hüseyin idi. Onlar "Biz Hüseyin'in öğrencilerini öldürüyoruz" diyorlardı. Ben kendim onun teyp kasetlerini dinledim, kitaplarını okudum. O Zeydi Şiilerin 30-40 yıllık sessizliklerine son verdi.

 

- Öyleyse Husilerin 12 İmam Şiisi olduklarını söyleyebilir miyiz?

 

El İmad: Evet. Niçin olduğunu biliyor musunuz? Ben Sada'ya (kuzey Yemen'de, Zeydiliğin dini merkezi), Husilerin merkezine gittim. Neler olup bittiğini kendi gözlerimle görmek için Kum'dan Yemen'e gittim. Tüm kitapları Caferi mezhebine aitti. Hatta tek bir Zeydi kitapları bile yoktu. Çok şaşırmıştım.

 

Ben 12 İmam Şiisi olmadan önce Vahhabi idim ve Zeydilerin Caferileşmeye başladıklarını işitiyordum. Buraya geldiğimde tek bir Zeydi kitaplarının bile olmadığını gördüm. Tüm kütüphanelerinde, ister halk kütüphaneleri, ister özel kütüphaneler olsun, ister evlerindeki kitaplıkların hepsinde Caferi mezhebinin kitapları vardı.  Husiler Kum'da basılmış kitapları okuyorlar, gerçek budur.

 

Bu nedenle Yemen hükümeti ve Sünni liderler Husiler için onlar Caferidir dediklerinde yalan söylemiyorlar. Sünniler onların Caferi olduklarını ve inançlarını değiştirdiklerine inanıyorlar.

 

Kendisi de Zeydi kökenli olan Ali Abdullah Salih (röportajın yapıldığı tarihte Yemen cumhurbaşkanı idi, çev.) iktidara Suudi Arabistan ve Âl-i Suud'un desteğiyle geldi. O iktidara geldiği gün Yemen'de tek bir Vahhabi okulu bile yoktu, fakat bugün onlardan pek çok var. İktidara geldiğinde Yemen'in resmi mezhebi Selefilik değildi ama bugün öyle. Tüm cami vaizleri Vahhabi.

 

Ali Abdullah Salih Taliban ile işbirliği içinde, Yemen'de tutuklanan El Kaide liderlerinin çoğu hapishanelerden kaçtı...

 

 

Hüseyin el Husi İmam Humeyni'nin öğrencisiydi

 

- Yemen Husileri arasında Ayetullah Ali Sistani, Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasrallah ve Mukteda Sadr içinden en çok hangisi daha fazla etkiye sahip?

 

El İmad: En etkili şahsiyetin Hasan Nasrallah olduğuna inanıyorum. Hüseyin el Husi'nin felsefesi çok net bir şekilde Şiidir ve siyasi olarak da Seyyid Hasan Nasrallah'a yakındır.

 

- Hasan Nasrallah ile Ayetullah Hamenei ve İran İslam Cumhuriyeti rejimi arasındaki duygusal bağ Hüseyin ve Abdülmelik Husi ile Ayetullah Hamenei arasında da mevcut mu?

 

El İmad: Evet, kesinlikle. Hüseyin Husi her kasetinde "Çağımızdaki en iyi Kuran müfessirinin Ayetullah Humeyni olduğuna ve hiç kimsenin onun  Kuran ilminin yanına bile yaklaşamadığına inandığını" söyler. O aynı zamanda İmam Humeyni'nin Felsefesinin Hüseyin Husi'ye Etkisi isimli çok harika ve ilginç bir kitap da kaleme almıştı.

 

Hüseyin Husi İmam Humeyni'nin öğrencisidir ve onun Ayetullah Humeyni ile olan ilişkisi Nasrallah'ın Ayetullah Hamenei ile olan ilişkisine benzer. Aynı şekilde Hüseyin Husi'nin Hamenei ile olan ilişkisi de Nasrallah'ın Hamenei ile olan yakınlığı gibidir.

 

Hüseyin Husi "İslam Cumhuriyeti'ni taklit etmeli ve İran'dan ders almalıyız" der. Yemen hükümeti bu nedenle Husilere "Mecusiler" ve "İranlılar" diyor, onlardan İsfahan'a gitmelerini istiyor.

 

 

Çev: Ozan K. Sarıalioğlu

 

www.medyasafak.net