Hizbullah, İslam’ın ve Arapların zaferidir

Hizbullah, İslam’ın ve Arapların zaferidir
Hizbullah terörist değil, Müslümanlar ve Arapların, Filistin’deki kutsal toprakların özgürlüğü için savaşan bir örgüttür ve inanıyoruz ki bir gün kutsal toprakları hürriyete kavuşturacaktır. Siyonistlere karşı olan savaşa Hizbullah liderlik edecektir. Ve tarih bunu en parlak beyaz sayfalarına kaydederken, Arap yöneticileri de hak ettikleri şekilde tarihe geçecektir.

 

 

 

Abdussettar Kasım

 

 

El-Meyadin

 

 

Filistinli bir düşünür ve akademisyen olan Dr. Abdussettar Kasım, politika ve tarih alanlarında 25 kitap yazmıştır. Arap gazete ve dergilerinde de onlarca makalesi yayınlanmıştır.

 

******

 

Arap Birliği Dışişleri Bakanları, Hizbullah'ı terör örgütü olarak nitelendirdiler. Hizbullah ve Ensarullah'ı kovuşturma kararı alınan toplantıda Hamas, İslami Cihad ve Halk Direniş Komitelerinin de izlendiği gizlendi. Bunlar hiç kimseyi korkutmuyor, toplantıda alınan kararlar kimse tarafından kabul görmüyor.

 

Arap Dışişleri Bakanları tıpkı kendilerini göreve getiren şehvetperest liderleri gibi, kötü son getiren önemsiz özel çıkarlarının arkasında soluk soluğa koşuyorlar. Basında okuduğumuza göre karara yalnızca iki ülke itiraz etti: Lübnan ve Irak. Peki Filistin halkı nerede? Filistin Özerk Yönetimi Dışişleri Bakanı nerede? Hizbullah'ın Filistin'in yanında durduğu herkes tarafından biliniyor. Filistin halkı hala intikamının alınmasını beklerken, Hizbullah teröristler ve Siyonistler tarafından gerçekleştirilen Lübnan işgalini sonlandıran tek güçtür.

 

Hizbullah terörist değil, Müslümanlar ve Arapların, Filistin'deki kutsal toprakların özgürlüğü için savaşan bir örgüttür ve inanıyoruz ki bir gün kutsal toprakları hürriyete kavuşturacaktır. Asıl teröristler Siyonist varlığın ta kendisi ve Arap rejimlerinden oluşan avaneleridir.  Siyonist rejim, toprak için terör, savaş ve Filistinlilerin yurtlarından göç ettirilmesi üzerine kurulmuş bir gasıp rejimdir. Arap rejimleri ise, 1948 öncesinde Siyonistlerin Filistin topraklarını ele geçirmesi ve halkın evlerinden kovulması için bazı Arap ve Filistinli feodal liderlerin desteğiyle Siyonistlere yardım etmiştir.

 

İşgal, terörün tanımıdır. Siyonist rejim bölgede ve dünya üzerindeki terörün temel kaynağıdır. Eğer bu varlık olmasaydı Arap ve Müslümanlara zarar veren terör örgütleri de geliştirilmemiş olurdu.

 

Arap rejimleri ise Siyonistlerden sonra terörün ikinci kaynağıdır. Bu rejimler, Arap halklarını düşmanlarına boyun eğdirerek hakir kılmış ve farklı yaşam seviyelerinde yenilgilere maruz bırakarak aşağılamıştır. Bu rejimler, Arap güvenlik güçleri eliyle halklarına her türlü zulüm ve adaletsizliği uyguluyor. İstihbaratları ise Arap halkları için en büyük ve en korkutucu tehdittir. Uzun yıllardır süregelen bir şekilde insanları takip eden, baskı uygulayan, köleleştiren ve sömüren bu istihbarat örgütleri, Arap halklarını tutuklama, işkence, sefil yaşam koşulları, acı ve üzüntüye maruz bırakıyor. Nitekim Arap rejimleri, halkı korkutup, yıldırarak en temel insan haklarından mahrum bırakıyor.

 

Ne Siyonist varlık, ne de Arap rejimleri terörden söz etme hakkına sahiptir. İkisi de şeytanın müttefiki, Allah'ın ve insanların düşmanlarının işbirlikçisidir.

 

Hizbullah ise ümmeti müdafaa etmek konusunda gücünü ve kabiliyetini herkese kanıtlamıştır. Hizbullah bağlılık, aidiyet, cesaret, eğitim, düzenleme, fedakârlık ve bahadırlık bakımından tarihte benzeri görülmemiş bir örgüttür. İki kez Siyonist orduyu yenilgiye uğratmıştır. Filistin direnişine büyük hizmetler sağlayan Hizbullah, Siyonist ordunun üç saldırısını püskürtmüştür. Ümmeti düşman karşısında zelil duruma düşürenlerin Hizbullah ve lideri Seyyid Hasan Nasrallah'a dil uzatmaya hakkı yoktur. Seyyid Nasrallah, Arap ümmetine önderlik etmesi gereken yegâne Arap liderdir. Arap rejimlerine bağlı olan birtakım Lübnanlılar ona karşı çıkarak yoluna dikenler koymasaydı, Lübnan hiçbir çekişme olmaksızın Arap dünyasının başını çekerdi. Siyonistlere karşı olan savaşa Hizbullah liderlik edecektir. Ve tarih bunu en parlak beyaz sayfalarına kaydederken, Arap yöneticileri de hak ettikleri şekilde tarihe geçecektir.

 

Hizbullah, ahlaki duruşu ve edebiyle dünyaya en güzel örnektir. Unsurları, üyeleri ve destekçilerinin kuşandığı yüce bir ahlaki sistem geliştirmiştir. Bunu da savaş meydanlarında herkese kanıtlamıştır. Yani, terörizme direnen biri varsa o da Hizbullah'tır. Bu durumda, Arap devletlerinin yıkımı için terör örgütlerini finanse eden ve silah sağlayan Arapların Hizbullah'a karşı ayağa kalması hiç de şaşırtıcı değildir.

 

 

Çeviri: Merve Soydaş

 

www.medyasafak.net