YEMEN BÜNYAN KURUMU TÜRKİYE ORTAK ÇALIŞMA GRUBU İLANI (2)

YEMEN BÜNYAN KURUMU TÜRKİYE ORTAK ÇALIŞMA GRUBU İLANI (2)
Yemen'den gelen çağrıya icabet ederek Yemen Bünyan Müessesesi ile koordineli bir şekilde "BİR FIRIN DA BİZDEN" kampanyası başlatıyoruz.

 

 

YEMEN BÜNYAN MÜESSESESİ TÜRKİYE ORTAK ÇALIŞMA GRUBU

 

 

Yemen Bünyan Müessesenin çağrısı şu şekildedir: 

 

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH'IN ADIYLA

 

Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “Ey iman edenler, hiçbir alış-verişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin olmadığı gün gelmeden evvel, size rızık olarak verdiklerimizden infak edin. Kâfirler, onlar zulmedenlerdir.”

 

Düşman devletlerin Yemen'e yönelik ablukası ve ülkeye hiçbir şeyin girmesine izin vermemeleriyle eş zamanlı olarak, muhasara ve saldırıların neticesinde Yemen'in yaşadığı kötü süreçte muhtaç ve fakir ailelerin sayısı sürekli artıyor. Günlük yiyecek bulamayan ailelerin sayısı arttı.

 

Allah'a yaklaşmak isteyenler, ecir ve sevap almaya rağbet edenler onlara yiyecek ve barınak konusunda destek olabilir.

 

Tüm iyilik ve hayırseverleri Allah yolunda mustazaflara infaka davet ediyoruz. Sizleri, Bünyan Gelişim Müessesesinin inşa ettiği hayır projelerini destekleyerek, binlerce aileye ekmek dağıtan fırınlara destek olmaya davet ediyoruz. 

 

Günlük 200 bin somun ekmek 20 bin faydalanıcı aile 

 

“Kim Allah'a güzel bir borç verirse Allah da bunu kat kat fazlasıyla öder. Daraltan da genişleten de Allah'tır ve O'na döndürüleceksiniz.”

 

 

Bünyan Gelişim Müessesesi