Ultra-küreselcilik karşısındaki en güçlü silah

Ultra-küreselcilik karşısındaki en güçlü silah
Sparta Atina'yı niçin yendi? Çünkü Sparta daha kadim bir sisteme sahipti; bu sistem sosyal uçurumun, sosyal eşitsizliğin çok güçlü olmadığı bir durum yarattı. Ya da göçebeler niçin uzun dönemler boyunca çiftçileri hep yendiler? Çünkü göçebelerde güç ve halk birleşmişti. Bu sosyal adaletin temelidir. Dolayısıyla sosyal adalet, ultra-küreselciliğe direnmek isteyenlerin en güçlü toplumsal silahıdır.

 

 

Andrey Fursov

 

Katehon

 

Sosyal adalete dayalı bir toplumun altını oymak çok zordur.

 

Tarihe bakalım. Mesela, Atina ve Sparta’ya. Sparta Atina'yı niçin yendi? Çünkü Sparta daha kadim bir sisteme sahipti; bu sistem sosyal uçurumun, sosyal eşitsizliğin çok güçlü olmadığı bir durum yarattı. Ya da göçebeler niçin uzun dönemler boyunca çiftçileri hep yendiler? Çünkü göçebelerde güç ve halk birleşmişti. Başka bir örnek verelim: Frank devletinde, Merovenjlerin ve Karolenjlerin yönetici hanedanları en yoksul bölgeden geliyordu. Orada otorite ve halk birlik içindeydi. Bu sosyal adaletin temelidir. Dolayısıyla sosyal adalet, ultra-küreselciliğe direnmek isteyenlerin en güçlü toplumsal silahıdır.

 

Sosyal adalete dayalı bir toplumun altını oymak çok zordur. Devletin güçlü olduğu, sosyal adaleti uygulayan bir toplum yıkılabilir ama mağlup edilemez. Ve eğer bu toplumda geleneksel değerler güçlüyse, o zaman asla yenilmeyecektir.

 

Şu anda geleneksel değerler için verilen mücadele büyük ölçüde, post-kapitalist toplumun ilk sınıf savaşlarının başlangıcıdır. İnsanlar, temel üretim aracı haline gelen manevi alandan mahrum bırakılmak istememektedir. Feodal bey toprağa el koymuşsa, kapitalist de emeği maddileştirmiştir. Yeni toplumda bir kişinin ihtiyaçları, sosyal bağları ve manevi alanı belirlenecektir.

 

 

Medya Şafak