"Chavez’e ve Nasrallah’a Verilen Desteği Anlamak"

"Chavez’e ve Nasrallah’a Verilen Desteği Anlamak"
"Ve işte dünyanın mazlumları arasında küresel dayanışmayı güçlendiren, herhangi bir maddi kazanımdan ziyade bu siyasi bilinçtir; işte bu yüzden Hizbullah’ın destekçileri Chavez için yas tutuyor ve Chavezciler de Nasrallah’ı kendi liderleriyle özdeşleştiriyor."

Amal Saad Ghorayeb

Resistance-episteme


Chavez destekçilerinin neden ekimdeki seçimlerde ona oy vereceklerini tartıştıkları bazı eski video kliplerini izliyordum. Sosyal adalet ve eşitlik hakkındaki, beklenen cevaplarının yanı sıra, altı çizilen ve hayli yankılanan tema, Chavez'in onların durumunu önemseyen “tek kişi” olduğu ve “ilk defa” bir liderin böyle bir şey yapmasıydı. Bir başka deyişle, adaletsizlik ve baskıya karşı genel bir duyarlılık vardı ve bu da onların duyduğu şükranın temelini oluşturuyordu. Bu, Chavez'e verilen destek – ve genişletecek olursak, tüm mazlum halkların devrimci veya direnişçi liderlerine verdiği destek – hakkındaki hâkim Batılı liberal görüşün son derece kusurlu ve kısa görüşlü doğasını gösteriyor. Bu görüş, mevcut desteği, kolayca etkilenebilen ve son kertede siyasi bakımdan naif bir kitleyi cezbedebilecek kadar güçlü bir adama ödenen maddi “rüşvet” veya bağlılık yemini ile açıklıyor.

Buna dair bir diğer iyi örnek, şirket medyasının Nasrallah ile Hizbullah'ın destekçileri arasındaki ilişkiye dair betimlemesi. Her iki örnekte de, siyasi bilincin oynadığı aracı rolü bütünüyle ihmal ediliyor. İster bu liderlerin sunduğu sosyo-ekonomik programlar ve hizmetler, isterse karizmatik otorite söz konusu olsun, halkın desteğine, güçlü bir adalet duygusunun yönettiği bir bilinç ve siyasal kimlik aracılık ediyor. Bu siyasal bilinç olmaksızın, sosyal ve ekonomik kazanımlar tam da böyle – yani çok sayıda liderden birinin oy için bahşettiği ihsanlar – olarak görülürdü.  Ancak ne ekonomik ödüller, ne de liderlik becerileri “Chavez vive y la lucha sigue” veya “Lebbeyk ya Nasrallah” sloganlarını getirebilir. Siyasi bilinç olmadan, ne ekonomik ödüller ne de liderlik becerileri, halkın arasında, Chavez'in başlattığı Bolivarcı Devrim'e veya Nasrallah'ın önderlik ettiği direniş projesine bağlılık yerleştirebilir.

Ve işte dünyanın mazlumları arasında küresel dayanışmayı güçlendiren, herhangi bir maddi kazanımdan ziyade bu siyasi bilinçtir; işte bu yüzden Hizbullah'ın destekçileri Chavez için yas tutuyor ve Chavezciler de Nasrallah'ı kendi liderleriyle özdeşleştiriyor. Ve işte yine bu nedenledir ki, anti-emperyalist devletler ve aktörler arasındaki ittifaklar onların halklarına da yayılıyor ve onların sadece ulusal çıkarlarla değil, gerçek siyasi dayanışmayla hareket etmesini sağlıyor.

Çev: Selim Sezer

medyasafak.com