"Hugo Chavez ve Bolivarcı Devrimi Hakkında 50 Hakikat"

"Hugo Chavez ve Bolivarcı Devrimi Hakkında 50 Hakikat"
Chavez'i sevmek için 50 neden...

 

Hugo Chavez ve Bolivarcı Devrimi Hakkında 50 Hakikat

 

Salim Lamrani

 

Global Research


5 Mart 2013'te kanserden ölen Cumhurbaşkanı Hugo Chavez Venezüella ve Latin Amerika tarihine sonsuza kadar damga vurdu.

 

1. Latin Amerika tarihinde hiçbir politik lider bunun gibi bir demokratik meşruiyete sahip olmadı. 1999'da iktidara gelişinden bu yana Venezüella'da 16 seçim oldu. Hugo Chavez sonuncusu 7 Ekim 2012'de olmak üzere 15'ini kazandı. Rakiplerini %10-20 farkla yendi.

 

2. Avrupa Birliği'nden Amerikan Devletleri Organizasyonu'na, Güney Amerika Halkları Birliği ve Carter Merkezi'ne kadar bütün uluslararası kurumlar oy sayımının şeffaflığını kabul etmede hemfikirdiler.

 

3. Eski ABD Başkanı James Carter Venezüella'nın seçim sistemini “Dünyanın en iyisi” olarak ilan etti.

 

4. Fevkalade sonuçları olan yaygın eğitime erişim ile 1998'de tanışıldı. Yaklaşık bir buçuk milyon Venezüellalı “Mission Robinson I” isimli okuma yazma kampanyası yoluyla okuma ve yazma öğrendi.

 

5. Aralık 2005'te, UNESCO Venezüella'nın okuma yazma bilmeme sorununu hallettiğini söyledi.

 

6. Okula giden çocuk sayısı 1998'deki 6 milyondan 2011'de 13 milyona yükseldi ve şu an kaydolma oranı %93,2'dir.

 

7. “Mission Robinson II” bütün halkı ikinci seviyeye getirmek için başlatıldı. Böylelikle, ikinci seviye okula kaydolma oranı 2000 yılındaki %53,6'dan 2011'deki %73,3'e yükseldi.

 

8. “Mission Ribas” ve “Sucre” on binlerce gencin üniversite eğitimine başlamasına imkân sağladı. Böylelikle, kurulan yeni üniversitelerin yardımıyla, üçüncü derece öğrencilerin sayısı 2000 yılındaki 895 binden 2011 yılındaki 2.3 milyona yükseldi.

 

9. Sağlık bakımından, bütün Venezüellalıların sağlık hizmetlerine ücretsiz erişimini garanti eden bir Ulusal Sağlık Sistemi kurdular.  2005 ile 2012 arasında Venezüella'da 7873 yeni sağlık merkezi kuruldu.

 

10. Doktor sayısı 1999'da 100 bin kişiye 20 doktorken, 2010'da 100 bin kişiye 80 doktora yükseldi yani yükselme oranı %400 idi.

 

11. “Mission Barrio Adento I” 534 milyon tıbbi muayene sağladı. 1998'de 3 milyondan az kişi düzenli olarak sağlık hizmetlerine erişiyorken, 17 milyon kişi tedavi edildi. 2003 ile 2011 arasında 1.7 milyon hayat kurtarıldı.

 

12. Bebek ölümleri 1999'daki binde 19.1 oranından 2012'de binde 10'a düştü, bu %49 oranında azalma demekti.

 

13. Ortalama ömür beklentisi 1999'daki 72.2 yıldan 2011'deki 74.3'e yükseldi.

 

14. 2004'te başlayan “Operation Miracle” sebebiyle katarakt veya diğer göz rahatsızlıklarının kurbanı olan 1.5 milyon Venezüellalı gözlerinin ışığını yeniden kazandı.

 

15. 1999'dan 2011'e kadar fakirlik oranı %42.8'den %26.5'e düştü ve aşırı fakirlik oranı 1999'daki %16.6'dan 2011'de %7'e indi.

 

16. Venezüella Birleşmiş Milletler Gelişim Programı'nın İnsani Gelişim İndeksi sıralamasında 2000 yılındaki 83.sıradan (0.656) 2011 yılındaki 73.sıraya (0.735) sıçradı ve “Yüksek İnsani Gelişim İndeksli” Uluslar kategorisine girdi.

 

17. Bir ülkedeki eşitsizliği hesaplamaya imkân sağlayan GINI katsayısı 1999'daki 0.46'dan 2011'de 0.39'a düştü.

 

18. Birleşmiş Milletler Gelişim Programı'na göre, Venezüella Latin Amerika'daki en düşük eşitsizlik katsayısına sahip ülkedir. Bu, Venezüella bölgede en az eşitsizlik olan ülkedir anlamına gelir.

 

19. Çocuk yetersiz beslenme oranı 1999'dan bu yana %40 azaldı.

 

20. 1999'da nüfusun %82'si güvenle içilebilir suya ulaşırken bu oran şimdi %95'tir.

 

21. Cumhurbaşkanı Chavez yönetiminde sosyal harcamalar %60.6'ya yükseldi.

 

22. 1999'dan evvel yalnızca 387 bin yaşlı insan yaşlılık aylığı alıyordu. Şimdi bu rakam 2.1 milyondur.

 

23. 1999'dan bu yana Venezüella'da 700 bin ev inşa edildi.

 

24. 1999'dan bu yana, hükümet Aboriginal halka bir milyon hektardan fazla arazi sağladı.

 

25. Toprak reformu on binlerce çiftçinin kendi arazisine sahip olmasını sağladı. Toplamda, Venezüella 3 milyon hektardan fazla toprak dağıttı.

 

26. 1999'da, Venezüella gıda tüketiminin %51'ini üretiyordu. 1999'dan bu yana tüketim %81 oranında artarken, 2012'de üretim %71 idi. Şayet 2012 tüketimi 1999 ile aynı olsaydı, Venezüella tükettiği gıdanın %140'ını üretmiş olacaktı.

 

27. 1999'dan beri MERCAL, Houses, Food, Red, PDVAL gibi ürünlerin %30'a varan oranlarda sübvanse edildiği 22 bin gıda mağazası zinciri kuran Gıda Misyonu sayesinde Venezüellalılar tarafından tüketilen ortalama kalori miktarı %50 oranında arttı. 1999'dan bu yana et tüketimi %75 oranında arttı.

 

28. Beş milyon çocuk şu an Okul Beslenme Programı yoluyla ücretsiz yemek alıyor. Bu rakam 1999'da 250 bin idi.

 

29. Yetersiz beslenme oranı 1998'deki %21'den 2012'de %3'ten de aza indi.

 

30. FAO'ya göre Venezüella açlığı yenme konusunda Latin Amerika ve Karayiplerdeki en ileri ülkedir.

 

31. Petrol şirketi PDVSA'nın 2003'te millileştirilmesi Venezüella'ya enerji egemenliğini yeniden kazanma imkânı sağladı.

 

32. Elektrik ve telekomünikasyon sektörlerinin (CANTV ve Electricidad de Caracas) millileştirilmesi özel tekellere son vermeye imkan sağladı ve bu hizmetlere yaygın ulaşımı garanti altına aldı.

 

33. 1999'dan bu yana ekonominin her alanında 50 binden fazla kooperatif kuruldu.

 

34. 4 milyondan fazla iş yaratılmasıyla işsizlik oranı 1998'deki %15.2'den 2012'de %6.4'e düştü.

 

35. Asgari ücret 1998'deki 100 Bolivar'dan (16 Amerikan Doları) 2012'de 247.52 Bolivar'a (330 Amerikan Doları) yükseldi. Artış oranı %2000'in üzerindeydi. Bu, Latin Amerika'daki en yüksek asgari ücrettir.

 

36. 1999'da, işgücünün %65'i asgari ücretle çalışıyordu. 2012'de işçilerin ancak %21.1'ine bu seviyede ücret ödendi.

 

37. Bu güne kadar hiç çalışmamış belli yaşlardaki yetişkinler asgari ücretin %60'ına tekabül eden bir gelir elde ediyorlar.

 

38. Geliri olmayan kadınlar ve engelliler asgari ücretin %80'ine tekabül eden bir maaş alıyorlar.

 

39. Çalışma saatleri ücrette azalma olmaksızın günde 6 ve haftada 36 saate düşürüldü.

 

40. Kamu borcu 1998'deki Gayrısafi Milli Hâsılanın %45'inden 2011'de %20'ye düştü. Venezüella tüm borçlarını ödedikten hemen sonra Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'ndan çekildi.

 

41. Venezüella'nın 2012'deki büyüme oranı %5.5'ti. Bu, dünyadaki en yüksek oranlardan birisiydi.

 

42. Kişi başına düşen Milli Gelir 1999'daki 4.100 Amerikan Dolarından 2011'de 10.810 Amerikan Dolarına yükseldi.

 

43. Dünya Mutluluğu 2012 yıllığına göre Venezüella Costa Rica'nın ardından Latin Amerika'daki ikinci ve Almanya ile İspanya'nın önünde dünyadaki 19. en mutlu ülkedir.

 

44. Venezüella Amerika kıtasına Amerika Birleşik Devletleri'nden daha fazla doğrudan destek sunuyor. 2007'de, Chavez, Bush yönetiminden gelen 3 milyar Amerikan Dolarına karşılık bağış, kredi ve enerji yardımı olarak 8 milyar 800 milyon Amerikan Doları harcadı.

 

45. Tarihinde ilk kez Venezüella kendi uydularına (Bolivar ve Miranda) sahip oldu ve şu an uzay teknolojisi alanında egemen haldedir. Bütün ülke internet ve telekomünikasyon kapsamındadır.

 

46. 2006'da Petrocaribe'nin kurulması Latin Amerika ve Karayiplerdeki 18 ülkeye veya 90 milyon insana %40 ile 60 arasındaki sübvansiyonlar yoluyla güvenli enerji sağlamaya imkân verdi.

 

47. Venezüella sübvanse edilmiş oranlarla yakıt sağlamak suretiyle Amerika Birleşik Devletleri içindeki mahrum bırakılmış topluluklara da yardım sağlamaktadır.

 

48. 2004'te Küba ve Venezüella arasında Bizim Amerika Halkları için Bolivarcı İttifak'ın (ALBA) kurulması işbirliği ve karşılıklılığa dayanan kapsayıcı bir ittifakın temelini atmıştır. Bu ittifak şu an, yoksulluk ve sosyal dışlanma ile mücadele amacıyla sosyal projenin merkezine insanı koyan sekiz üye ülkeyi içeriyor.

 

49. Hugo Chavez bölgedeki 33 ülkeyi ilk kez bir araya getiren, ABD ve Kanada'nın vesayetinden kurtaran Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu'nun (CELAC) 2011'deki kuruluşunun kalbindeki kişiydi.

 

50. Hugo Chavez Kolombiya'daki barış sürecinde anahtar bir rol oynadı. Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos'a göre, “Şayet FARC ile daha evvel hiç başarılmamış açık ve somut ilerlemeyle muteber bir barış projesini incelersek, (görürüz ki, bu,) Chavez'in ve Venezüella hükümetinin fedakârlığı ve taahhüdü sayesindedir.”

 

medyasafak.com