"Kanallarının" için 56 adet haber bulundu

Kur'ân-ı Kerim'in tevili ve İmam Ali'nin tevil için savaşması (6)

Kur'ân-ı Kerim'in tevili ve İmam Ali'nin tevil için savaşması (6)

Muğîre b. Şu’be’nin Emevî ailesine en üst düzeyde bağlı olduğunu ve onları başkalarına karşı candan desteklediğini biliyoruz. Ebû Lülü’nün Muğîre b. Şu’be’nin hizmetkârı olduğunu ve Muğîre’nin adına çalıştığı bir Emevî teşkilatın bulunduğunu da biliyoruz... Yazar, Mekke’nin fethinden sonra “tulekâ”nın oluşturduğu gizli bir teşkilatın varlığına dair kanıtlar zikretmektedir.

MEHDEVİYET DOSYASI (4): Buhari ve Müslim'de İmam Mehdi hadisleri mevcut mudur? (1)

MEHDEVİYET DOSYASI (4): Buhari ve Müslim'de İmam Mehdi hadisleri mevcut mudur? (1)

Bugün salavattan “Âlihi” kısmını atıp da “ve sellem”i ekleyenler Ümeyyeoğullarının sünnetine tabi olduklarını bilsinler. Emeviler için bir taraftan Âl-i Beyt’in lideri olan Ali’ye (a.s.) lanet edip diğer taraftan da “sallallahu aleyhi ve Âlihi” demek mümkün değildi.

DOSYA: Sünnileri tekfir eden ve gerçek Şii inançlarından sapan İngiliz Şiiliği

DOSYA: Sünnileri tekfir eden ve gerçek Şii inançlarından sapan İngiliz Şiiliği

“İngiliz Şiiliği” veya “Londra Şiası” bir süredir dillerde dolaşan bir terimdir. İmam Humeyni’nin “Asil-Gerçek Muhammedi İslam” karşısında “Amerikancı İslam”ı söz konusu etmesinden sonra İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamenei ve ülke aydınları da “İngiliz Şiiliği” adlı tehdide dikkat çekti.

MEHDEVİYET DOSYASI (2): Mehdilik inancı mütevatir hadislere mi yoksa ahad rivayetlere mi dayanıyor? (1)

MEHDEVİYET DOSYASI (2): Mehdilik inancı mütevatir hadislere mi yoksa ahad rivayetlere mi dayanıyor? (1)

Tevatür sınırı beş iken 30’u aşkın sahabî tarafından rivayet edilen bir hadisin durumunu varın siz düşünün! Mehdi hadisleri sadece mütevatir değil tevatürün çok üstündedir. Çünkü yukarıda geçen kuralları ve İbn Hazm’ın beş sahabînin nakli şartını birbirine eklediğimizde bir haber mütevatir oluyor. Peki 30’u aşkın kişi tarafından rivayet edilen bir hadis hakkında ne denir?

MEHDEVİYET DOSYASI (1): Ayetullah Kemal Haydari: İmam Mehdi (a.s.) hayatta mıdır yoksa ahir zamanda mı dünyaya gelecektir?

MEHDEVİYET DOSYASI (1): Ayetullah Kemal Haydari: İmam Mehdi (a.s.) hayatta mıdır yoksa ahir zamanda mı dünyaya gelecektir?

Hâkim en-Nisaburî ise Mehdi ile ilgili rivayetlerin birçoğunun sahih olduğunu belirtir. O, dahası, bu rivayetlerin bir bölümü hakkında “Buharî ve Müslim’in şartlarına göre sahih olduğu halde onlar bunu tahric etmemişlerdir” ifadesini kullanır.

Ayetullah Kemal Haydari: İbn Teymiyye’nin Gadir Hadisine bakışı (3)

Ayetullah Kemal Haydari: İbn Teymiyye’nin Gadir Hadisine bakışı (3)

Albanî bu özet bölümde Gadir Hadisini 10 sahabiden rivayet etmektedir. İbn Hacer el-Heytemî ise kendi eserinde 30 sahabiden rivayet etmişti. İbn Ukde 70, diğerleri ise 150 sahabiden rivayet etmişlerdir.

Dr. İsam el-İmad: Selefiliğe 100 soru (19)

Dr. İsam el-İmad: Selefiliğe 100 soru (19)

Biz muasır Selefiler olarak Şeyh Haris eş-Şevkani, Şeyh Hasan Hekimi ve Nusret Taha Hoca’ın katılımı ile Kadı Ahmer el-Hicri’nin evinde düzenlediğimiz toplantılarda, İmam Ali’yi eleştirilerin hedefine alıyorduk! Bu toplantılarda İmam Ali’nin kınandığı ve karalandığını bizzat bilen birisi olarak 20’inci yüzyılda İmam Ali’ye düşmanlık eden kimsenin mevcut olmadığı iddiasını reddediyorum!