Nijerya Şiilerine yönelik saldırıların ipleri kimin elinde?

Nijerya Şiilerine yönelik saldırıların ipleri kimin elinde?
Tasnim Haber Ajansı 14 Aralık günü, Nijerya hakkında ve Gine Körfezi’ndeki bu Afrika ülkesinde bulunan Şiileri ortadan kaldırmayı amaçlayan, dışarıdan gelmiş güçlerin girişimleri hakkında bir analiz yayınladı.

 

 

Iran Front Page

 

 

Nijerya hükümeti, Şiileri devre dışı bırakmak veya ortadan kaldırmak için Batı güçleriyle, Siyonist rejimle ve Tekfirci-Selefi gruplarla anlaşmış durumda.  

 

Nijerya'daki Şiiler, bu ülkenin hükümetinin, Batılı güçlerin, Siyonist ve Vehhabi güçlerin kurduğu ortak bir komplonun ana hedefi oldu.

 

Tasnim Haber Ajansı 14 Aralık günü, Nijerya hakkında ve Gine Körfezi'ndeki bu Afrika ülkesinde bulunan Şiileri ortadan kaldırmayı amaçlayan, dışarıdan gelmiş güçlerin girişimleri hakkında bir analiz yayınladı. Aşağıda, bu haberin bir kısmının çevirisi bulunabilir: 

 

170 milyon nüfuslu Nijerya, Batı Afrika'da bulunuyor. Ülke, kara kıtanın en geniş nüfusuna sahip ve 36 eyaleti, federal bir hükümet tarafından yönetiliyor. Nijerya dünyanın onuncu büyük petrol rezervlerine sahip ve dünyanın sekizinci büyük petrol ihracatçısı. Nijerya nüfusunun yüzde 50'sini Müslümanlar oluşturuyor.

 

2002 yılından beri Boko Haram ile hükümet güçleri arasındaki askeri çatışmalar ülkeyi vurdu. Silahlı bir terörist grup olan Boko Haram, bütün modern okulları kapatttırmayı ve ülkeye kendi tekfirci-Selefi hukukunu dayatmayı amaçlıyor.

 

Nijerya'daki Şiiler

 

Nijerya'daki Şiiler, Afrika'daki en büyük Şii topluluğunu meydana getiriyor. 2008 yılında Şii nüfusun yaklaşık 7 milyon olduğu hesaplanıyordu. Bir Şii grubu olan Nijerya İslami Hareketi (NİM), Şeyh İbrahim Zakzaki'nin liderlik ettiği bir grup. Nijerya Şiileri Lagos, Zaria ve Kano'da yaşıyor ve Zaria'daki Bakiyyetellah isimli dini bölge, onların kalesi konumunda.

 

Ülkedeki Şiilerin yüzde doksan beşinin Şii İslam'ı son otuz yıl içinde benimsediği söyleniyor. Bunlara, “sonradan Şii olmuş olanlar” anlamında "Mustebsirler" deniliyor. Yerli Şiilerin dışında, Nijerya'da bazı Lübnanlı göçmenler de yaşıyor.

 

Oniki İmamcı Şiiler, Aşura ve öteki etkinliklerde yüzlerce kişiyi bir araya getirecek dini törenler düzenliyor; gazeteler, dergiler ve kitaplar yayınlıyor; web siteleri hazırlıyor ve Hazreti Muhammed'in Ehli Beyt'inin inançlarını kendi ana dillerinde anlatacak sesli ve görsel materyaller hazırlıyor.

 

Şiilerin Nijerya'daki varlığı üç tarihsel döneme ayrılıyor. Birinci dönem 1994 yılından önce başladı ve o tarihte Şiilerin sayısı toplamda 500'ü geçmiyordu, zira Nijeryalılar İslam'ın bu koluna aşina değildi. İkinci dönem, Müslüman Kardeşler'den esinlenmiş olan İslami Hareket'in kurulduğu 1994 yılında başladı. Bu hareketin bazı üyelerinin Şiiliğe eğilim göstermesi, hareket saflarında bölünmeler yarattı ve Şiiliğe geçmiş olanlar hareketten ayrılarak başka ülkelere gitti. Bu, Şiiliğe aşinalığın başlangıcı anlamına geliyordu ve Nijerya Müslümanları arasında Şiilğin ortaya çıkmasına ve yayılmasına yol açtı.

 

Uyanıştan ve İran İslam Devrimi'nden esinlenen üçüncü dönem ise 1999 yılından itibaren başladı. Bu dönem boyunca Şiilik, Nijerya'daki Müslümanlar ve halk arasında yaygın ve kalpten bir  karşılama gördü ve ülkede kaydadeğer düzeyde büyüdü. Şii karşıtı kesimlerin olumsuz propagandalarına ve Şiilere uyguladığı kötü muamelelere rağmen 7 milyondan fazla insan Şiiliğe geçti.

 

İbrahim Zakzaki kimdir?  

 

1953 doğumlu ve iktisatçı derecesine sahip olan İbrahim Yakub El Zakzaki, Nijerya İslami Hareketi'nin (NİM) lideri. Zakzaki, 1980'lerde ve 1990'larda bir çok defa hapse girdi. Üç oğlu, 2014 yılında Zaria'da düzenlenen Uluslararası Kudüs Günü yürüyüşlerinde Nijerya polisi tarafından öldürüldü. [Aktarıldığına göre 25 Temmuz 2014 günü Nijerya Ordusu, Zaria'daki Filistin yanlısı gösteri sonrasında, İbrahim Zakzaki'nin 35 takipçisini silahla vurarak öldürdü ve bunların içinde onun üniversite öğrencisi olan 3 öz oğlu da vardı.]. Yürüttüğü faaliyetler, çok sayıda Nijeryalı yerlinin [Şiiliği] benimsemesine ve Ehli Beyt Mektebini kucaklamasına yardımcı oldu.

 

Zakzaki, yaklaşık 30 yıl öncesinden beri, yahut 1979'daki İran İslam Devrimi'nin zaferinden beri [Nijeryalıların Şiiliğe geçmesine yardım etmekle] suçlanıyor. İslam Devrimi'nin ardından Zakzaki, İmam Humeyni'den esinlenmişti. Takip eden yıllarda İran'a gitti ve Nijerya'ya din adamı kıyafetleriyle döndüğü zaman, Zaria ve Kano'da Şiiliği yaymaya başladı.

 

Bir BBC muhabiri, Nijeryalı Şiilerinin bu “ateşli Amerikan karşıtı” lideri hakkında şunları söylüyor: “57 yaşından daha yaşlı görünen bu beyaz sakallı, geleneksel kıyafetler giymiş dini liderle görüştüğüm zaman kendisi bana barışçıl, dostane bir yaşlı devlet adamı gibi göründü ve bana gülümseyerek, artık yüzbinlerce takipçisinin olduğunu söyledi."

 

“Parlak ve yumuşak olan pembe-kırmızı-beyaz halısının üstüne oturduk ve karşımızda, İran'ın devrimci İslami lideri Ayetullah Humeyni'nin turuncu çiçeklerle bezenmiş portresi bizi izliyordu."

 

“Şimdi ise Şeyh Zakzaki ve Humeyni'nin buradaki diğer takipçieri, İran'daki güncel olayları yakından izliyor.”

 

Şiilere karşı Batı komplosu

 

Nijerya'da Şiiliğin ortaya çıkışı ve Şiilerin sayısının artmasıyla birlikte, hakikat arayışçılarının ve ezilen halkın filizlenen umutları, Nijerya İslami Hareketine ve liderine karşı sert bir muhalefetin ortaya çıkmasını tetikledi. Bu muhaliflerin saflarında Siyonistlerin yönettiği örgütler ve Vehhabi gruplar da var.

 

Bu muhalefetin daha yakından incelenmesi, terörist saldırılar yoluyla Şiilere karşı eyleme geçen iki Selefi ve Siyonist hareket arasındaki örtülü işbirliğini açığa çıkarıyor. Bu türden terörist önlemler temel olarak Mossad tarafından, Nijerya güvenlik güçleriyle işbirliği içinde tasarlandı. Buna verilebilecek bir örnek, 2009 yılında Şeyh Zakzaki'ye düzenlenen suikast girişimidir. O tarihte Şeyh'in Zaria'daki ikametgahına bir bomba yerleştirilmiş, ancak bu girişim başarısız olmuştu. Zakzaki, 11 Eylül hakkındaki Cuma vaazlarında bu komployu ifşa etti. 

 

Komplonun ayrıntıları, suikast girişiminin Suudiler tarafından desteklendiğini ve ilave olarak da ABD ve İsrail'in dahlinin olduğunu ortaya çıkardı. Suudiler [aktarıldığına göre] ülke çapında NİM aleyhinde konuşması için bazı selefi misyon gruplarına ödeme yaptı.

 

Nijerya güvenlik güçleri geçtiğimiz Eylül ayında, [Şiilere karşı] böyle bir komplonun gerçekleştirimesi için nihai görüşmeleri yapmak üzere Nijerya'nın başkenti Abuja'da bir araya geldi. Komplonun parçası olarak, Zakzaki'ye ve takipçilerine karşı bir dava yağmurunu başlatmaya karar verdiler. Bu karar, Suudi mali desteğiyle ve Şiileri Rafızi olarak tanımlayan Vehhabi din adamlarının desteğiyle hayata geçirildi.

 

[NİM karşıtı] önlemler, her yıl çok sayıda Uluslararası Kudüs Günü katılımcısına evsahipliği yapan Zaria'da en yüksek düzeye varıyor.  

 

Geçen yılki Uluslararası Kudüs Günü'nde Nijerya güvenlik güçleri, farklı eyaletlere, özellikle de Zaria'ya [Kuzey Nijerya'daki Kaduna eyaletinde] sözde terörle mücadele ekipleri gönderdi. Bu ekipler görünüşte, [terörist] bir Vehhabi grup olan Boko Haram'ın kalıntılarının izlerini sürmek için oradaydı, fakat halkı katlettiler ve çok sayıda insanı tutukladılar. Polis kontrol noktalarına, Şii ağırlıklı bölgelere başka bölgelerden giden yardım akışını durdurma talimatı verildi.

 

Hükümet eş zamanlı olarak, devletle bağlantılı din adamlarını destekledi ve onlardan, yaptıkları konuşmalarda İslami Hareket'i, liderlerini ve üyelerini, ortadan kaldırılması gereken sapık bir tarikat olarak tanımlamalarını istedi. Din adamlarından ayrıca, üyelerinin öldürülmesi halinde halkın, özellikle de kadınların ve çocukların harekete duyduğu sempatiyi önemsiz göstermeleri istendi.

 

Farklı grupların İslami Hareket'e saldırmaları için kışkırtıldığı geçmişteki dönemlerin aksine bu dönemlerde, NİM karşıtı önlemlere Nijerya güvenlik güçleri de katıldı. Hükümet, İslami Hareket'in liderinin ve aktif üyelerinin öldürülmesiyle yetinmeyecek gibi görünüyor. Uzun vadeli planın bir sonraki aşaması, İslami Hareket'le benzer düşüncelere sahip din adamlarının da saptanmasını gerektiriyor. Kaduna eyaleti polisi, federal hükümete göndrilen bir raporda, ABD büyükelçiliğinin Nijerya'daki Şiilere karşı sert önlemler alınması yönünde çağrı yaptığını kabul etti.

 

İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, söz konusu [Şii karşıtı] operasyonlar hazırlanmadan birkaç gün önce Nijerya'ya seyahat etti. Ziyareti [görünürde] tarım ve teknoloji alanlarında bir karşılıklı işbirliği belgesinin hazırlanmasıyla sonuçlandı, fakat aynı zamanda, Siyonist rejimin Nijerya güvenlik güçlerini eğitmesini ve bu Afrika ülkesindeki toplumsal çatışmalara müdahil olmasını sağlayacak gizli bir güvenlik anlaşmasını da beraberinde getirdi.

 

 

www.medyasafak.net