Temmuz Savaşı ve bölgenin kalkanını düşürmek üzere oynanan bahisler

Temmuz Savaşı ve bölgenin kalkanını düşürmek üzere oynanan bahisler
Temmuz Savaşında İsrail'in aldığı yenilgi, Arap topraklarında iltihaplı bir ateşe sebep olsa da, üzerine oynanan tüm bahisleri altüst etti. İsrail, bölgesel polis olma rolünü büyük oranda kaybetti. Muhtemeldir ki Amerika'nın İsrail'e olan bağlılığını yeniden konumlandırması İsrail'in bu yenilgisinden kaynaklanıyor.

 

 

Kasım İzzeddin

 

 

El Meyadin

 

 

Akademisyen ve araştırmacı olan İzzeddin, Antropoloji dalında önemli çalışmalar yürüttüğü Paris Sorbonne Üniversitesinden mezun oldu. Lisansüstü eğitimini yine Paris'te Sosyal Bilimler dalında tamamladı. Uluslararası ilişkiler ve alternatif stratejiler konusunda çeşitli dergi ve gazetelere yazıyor.

 

Temmuz ve Ağustos saldırısında İsrail'in aldığı yenilgi, Arap topraklarında iltihaplı bir ateşe sebep olsa da, üzerine oynanan tüm bahisleri altüst etti. İsrail, bölgesel polis olma rolünü büyük oranda kaybetti. Muhtemeldir ki Amerika'nın İsrail'e olan bağlılığını yeniden konumlandırması, 2006 Temmuz Savaşındaki İsrail'in yenilgisinden kaynaklanıyor.

 

ABD yönetimi, "neocon" emeline ulaştıran yolu genişletiyor. Sovyet bloğunun çökmesiyle yıkılan uluslararası dengelerin ardından Dünya, Arap toprakları üzerinde Yeni Dünya Düzeni kurmak isteyen Amerika'nın futbol sahasında bir top gibi sağa sola savruluyor. Irak savaşında tankların geçişi için kollarını açmayan Tahran yönetimi ise Condolezza Rice'ın zannettiği gibi davranmadı, Saddam Hüseyin'den intikam almak için Irak savaşında tankların geçişine izin vermedi.

 

Amerika senatosunun bir diğer hayali de, Suriye'nin savaşın paniğine kapılmaması ile kursağında kaldı.  Arapların vahşi demagojisi ise, Bernard Lewis'in 2003 yılında kaleme aldığı "Babil'den Dragomanlar'a" kitabındaki gibi, ancak burunlarının sürtmesi ile ıslah olur. Askeri araçları, onları Amerikan rüyasına götüremeden Irak'ta çamura batan Amerika ise, direnişe karşı bir İsrail saldırısının Arapların burnunu sürteceğini zannetti.

 

Temmuz saldırısından sonra düzenlenen Herzilya Konferansında ortaya çıkan belgelere göre, Amerika'nın en ucuz askeri üssünün yer aldığı İsrail, bu konuda iade-i itibarı için ABD'nin zayıflığını fırsat kolladı.

 

Amerika'nın maliyeti ve zararları önceden hesap edilmiş savaşları, İsrail'in, direnişe karşı gireceği bir savaşın onu yeni dünya düzeninde bölgesel güç olmaya götüreceği zannına kapılmasına sebep oldu. İsrail'in bu yeni konumu Suriye ve İran ve Filistin direnişini kendilerine boyun eğdiren bir hakimiyet altına sokacak ve İsrail'i Ortadoğu'nun tahtına oturtacaktı.

 

Tüm planları boşa çıkaran Temmuz yenilgisi, Arap topraklarında iltihaplı bir ateşe sebep olsa da, üzerine oynanan bahisleri altüst etti. İsrail, bölgesel polis olma rolünü büyük oranda kaybetti. Muhtemeldir ki Amerika'nın İsrail'e olan bağlılığını yeniden konumlandırması da, 2006 Temmuz Savaşındaki İsrail'in yenilgisinden kaynaklanıyor. Tıpkı İsrail'in bölgesel düzeyde kendisine engel olacak caydırıcı bir denge olmaksızın Ortadoğu tahtına oturma hayali gibi.

 

Kim bilir belki de direnişe karşı bu derece büyük bir savaşa girme riski, İsrail'in kendi tercihi değildi. Öyle görünüyor ki bu savaş, İsrail-Arap ittifakının resmedilmesiyle bölgede istikrarlı bir büyüme için kabul edilmiş. Bu ittifak, İsrail'in bölgede yükselmesini değil, İran ve direniş ile savaşmayı hedefliyor. Bu bağlamda, bazı Arap ülkeleri ve Washington arasındaki yeni stratejik ortaklık,  Arapları Washington ile birlikte zorla bir savaşa girmek için itiyor.

 

Arapların burnunu sürterek gururunu kırmaya çalışan İsrail'in, Temmuz Savaşında cesareti kırıldı. Öyle görünüyor ki bazı Araplar onların hevesini kursağında bıraktı.

 

 

Çev: Merve Soydaş Gök

 

 

www.medyasafak.net