Amerikan başkanı ve komik kağıt parası

Amerikan başkanı ve komik kağıt parası
Eğer bu eğilim devam ederse, yabancı devletlerin merkez bankalarında saklanan ABD dolarları ülkelerine geri dönecek ve bu durum, kaçınılmaz bir ekonomik çöküşü kolaylaştıracaktır, zira ABD’nin ulusal borcu şimdiden 19.5 trilyon dolara ulaşmıştır.

 

 

 

Martin Berger

 

 

New Eastern Outlook

 

 

Obama'nın varsayılan ekonomik dehasının, yakın zamanda Economic Collapse tarafından sorgulanması ilginç. Bahsi geçen kaynak, 2006 yılında Senatör Barack Obama'nın ABD Senatosu'nda yaptığı ve “Amerika'nın büyüyen borcu bizi ülke içinde ve uluslarararası düzeyde zayıflatıyor. Washington bugünkü seçimlerinin yükünü, çocuklarımızın ve torunlarımızın sırtına yerleştiriyor” dediği konuşma nedeniyle hayli popüler hale geldiğini belirtti. Bu, onun bugüne kadar söylediği en doğru şeylerden biriydi, ancak yalnızca iki yıl sonra 2008 seçimlerini kazandığı zaman bu prensiplere sırtını döndü.

 

ABD'nin uzun vadeli ekonomik ve mali sorunları, görev süresinin sonuna gelen Amerikan başkanının yönetimi altında büyük ölçüde ivmelendi, ancak Batılı medya kaynakları herşeyin yolunda olduğunu söylemeye devam ediyor. Fakat kriz gerçekten geldiğinde, sıradan Amerikalılar için sebep olacağı sıkıntılar, çoğumuzun hayal etmeye cesaret edeceğinden çok daha büyük olacak.

 

Tıpkı Obama'nın otoritesinin sekiz yıl boyunca giderek bozulması gibi, son 72 yıl boyunca uluslararası mali piyasalar üzerinde hakim güç olan ABD doları da giderek kötüleşti. Halihazırda çöküşün eşiğinde olan ABD ekonomisinin, Amerikan para biriminin gerileyen rolünün etkilerinden kurtulmasının yolu yok. Bazı devletlerin ulusal para birimleri düşmeye devam ederken, doların değişim oranlarının yükseleceği izlenimi oluşabilir, ama yükselmiyor.

   

Bu özellikle, ikili ticarette doların yerine kendi ulusal para birimlerini geçirmeye karar veren İran, Türkiye, Rusya, Çin, Brezilya, Hindistan ve Pakistan'ın dünyaya açık bir mesaj vermesiyle açığa çıktı. Washington, ham petroünü euro karşılığına satacaklarını ilan edecek kadar cesur olan Irak, Libya ve Venezuela gibi ülkeleri halihazırda enkaza çevirdi. Şimdilerde ise ABD, yukarıda zikredilen uluslararası oyunculardan herhangi birini güçle cezalandırabilecek bir konumda değil ve Türkiye'deki son başarısız darbe girişimi gibi zayıf çabalar, ABD için faydadan çok  zarar getiriyor.

 

Eğer bu eğilim devam ederse, yabancı devletlerin merkez bankalarında saklanan ABD dolarları ülkelerine geri dönecek ve bu durum, kaçınılmaz bir ekonomik çöküşü kolaylaştıracaktır, zira ABD'nin ulusal borcu şimdiden 19.5 trilyon dolara ulaşmıştır.

 

Obama'nın görevde olduğu iki dönem boyunca Amerika Birleşik Devletleri'nin dış borcu yılda ortalama 1.1 trilyon dolar arttı, bu ise durumu daha da ağırlaştırdı. Bir başka deyişle ABD imparatorluğu bir “durağanlık dönemine” girdi ve bunu kaçınılmaz olarak bir “çöküş dönemi” izleyecek.  

 

Dolar temelli ekonomik sistemin yaklaşan ekonomik çöküşünü öngören ve sayıları giderek artan, aralarında Rusya ve Çin gibi lider ekonomilerin de olduğu ülkeler, yoğun bir şekilde altına yatırım yapıyor, zira bu her zaman böyle bir olaya karşı önlem almanın tek mantıklı yolu olmuştur.

 

Mises Enstitüsü tarafından işaret edildiği üzere Çin şimdiden, altın tahvillerinin yüzde 60 oranında arttığını ilan etti. Çin Halk Bankası'nın elinde tuttuğu genişlemiş altın stokları, Çin'in IMF'nin elit SDR para birimi sepetine girmesine yardımcı oldu. Bu, 2010 yılından beri dünyadaki merkez bankalarının yılda 500 tona varacak düzeyde net altın alıcıları haline geldiği, daha geniş bir eğilimin parçasıydı.

 

Tek başına Rusya, altın stoklarına 2014 yılında 172 ton, 2015 yılında da 208 ton ekledi. Rusya merkez bankası, bazı ABD hisse senetlerini külçelerle değiştirerek, dünyanın yedinci büyük altın sahibi haline geldi.

 

Çin önümüzdeki yıllarda çok daha fazla altın biriktirecek. Çin liderleri bölgesel düzeyde hakim konumda olmayı amaçlıyor. Bu konuma gelebilmek için de altın pazarında daha büyük paylara sahip olmaya ve daha büyük payları kontrol etmeye yöneliyor. Kısa süre önce açılan Şangay Altın Değişimi, Çin'e Asya'daki fiziksel altın pazarını kontrol etmeyi sağlayacak doğrudan bir mekanizma sağlıyor.

 

Uzmanlar, bu adımların ABD dolarının ve bir bütün olarak ABD ekonomisinin gerilemesini yalnızla hızlandıracağı ve görev süresinin sonuna gelen Amerikan başkanını daha da kırılgan bir duruma getireceği kanaatinde.

 

 

Çev: Selim Sezer

 

www.medyasafak.net