ÖZEL: Yenilgici Düşünceye Yanıt (4): İşgalcileri kültürel olarak içimizde eritebilir miyiz?

ÖZEL: Yenilgici Düşünceye Yanıt (4): İşgalcileri kültürel olarak içimizde eritebilir miyiz?
Faysal Hüseyni ve el-Fetih'ten diğerleri diyor ki: "İsrailliler"i dert etmeyin! Haçlılara yaptığımız gibi onları da kültürel olarak içimizde eriteceğiz. Bu nedenle, onlara mümkün olduğunca açılalım [bunu “onlara teslim olalım” diye okuyun!] ve onları bu şekilde yenelim! Üzgünüm ama bu hiç gerçekçi değil, artık uyanalım. Bu konuda bir şeyler yapmazsak, tıpkı Amerikan yerlileri gibi kültürel yok oluş ve kimlik yitimi tehdidiyle karşı karşıya kalacağız.

 

 

 

Free Arab Voice

 

Yani...

 

Amiral, alchmey, alchohol, algebra, almanac, arsenal, vs. vs. vs. Bu kelimelerin, hepsinin 'a' harfiyle başlamalarının dışındaki ortak noktası nedir biliyor musunuz?

 

Hepsi Arapça kökenli İngilizce kelimelerdir ve bu, İngilizce sözlükte 'a' harfi altında bulunan kelimelerin sadece küçük bir kısmıdır. Amiral=amir al-bahr, alchmey=kimya, alchohol=el-kuhûl, algebra=jaber, almanac=taqweem, arsenal= dar as-san’a, vs. vs... (kaynak: İngilizce-Arapça Mawred Sözlüğü’nün sonu, 1992)

 

Arapların kültürel olarak daha ileri oldukları ve dünya medeniyetine önemli katkılarda bulundukları bir dönem vardı. Dil kültürden, düşünce süreçlerinden, bilimden, teknolojiden ya da bunların ürünlerinden ayrı tutulamayacağı için bu durum dile de yansıyordu. Şimdi ne yazık ki pek çok Arap, iyi bir Arapça ile iletişim dahi kuramıyor ya da bir zamanlar olduğu gibi şiiri -bırakın yaratmayı- takdir de edemiyor!

 

Bir zamanlar önemli bir şey öğrenmek ya da yazmak istiyorsanız bunu Arapça yapmak zorundaydınız. Dahası, Avrupalı prensler evlerini Arap prenslerin tarzına göre tasarlıyordu ve Arap kıyafetleri en son modaydı.

 

Durum böyleyken, kendilerine Haçlılar diyen istilacılar gibi yabancıları kültürel olarak absorbe etmek mümkündü. Öte yandan şimdi, farkettiyseniz, biraz daha gerideyiz. 'Bilgisayar', 'TV', 'VCR', 'izafiyet teorisi', 'nükleer füzyon', vs. vs. gibi kelimeler Arapça kökenli değil. (Genellikle 'uydu'/’satellite’ dediğimizi, bunun komik bir Arapça çevirisi olan 'endüstriyel ay'ı kullanmadığımızı unutmayın.) Amerikalılar her zamankinden daha fazla ‘şavurma’ [dürüm] ve ‘felafil’ yiyor olabilirler, ancak Araplaşmıyorlar ve biz, dünyanın geri kalanıyla birlikte, Avrupalıların üzüntüsüne rağmen, giderek Amerikanlaşıyoruz!

 

Bunun nedeni, kültürel etkileşimin tarihi altın kuralıdır: DAHA GELİŞMİŞ KÜLTÜRLER DAHA AZ GELİŞMİŞ KÜLTÜRLERİ ÖZÜMLER, TERSİ OLMAZ. Arapların geri kalmış Haçlıları kültürel olarak özümlemesinin (absorbe etmesinin) mümkün olmasının ve bugün Arapların ‘İsraillilere’ aynı şeyi yapmasının mümkün olmayışının nedeni budur. Bunu kabul etmek istemeyebilirsiniz ama burada önce neyle karşı karşıya olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Siyonistlerin arkasında Batı var ve 'biz' ile 'onlar' arasındaki mesafe kendimizi kandırmamıza izin vermeyecek kadar fazla.

 

Faysal Hüseyni ve el-Fetih'ten diğerleri diyor ki: "İsrailliler"i dert etmeyin! Haçlılara yaptığımız gibi onları da kültürel olarak içimizde eriteceğiz. Bu nedenle, onlara mümkün olduğunca açılalım [bunu “onlara teslim olalım” diye okuyun!] ve onları bu şekilde yenelim! Üzgünüm ama bu hiç gerçekçi değil, artık uyanalım. Bu konuda bir şeyler yapmazsak, tıpkı Amerikan yerlileri gibi kültürel yok oluş ve kimlik yitimi tehdidiyle karşı karşıya kalacağız.

 

Uzun vadede onları kültürel olarak özümleyeceğimiz söylemek yenilgici projelere uymayı meşrulaştırmanın siyasi bir yoludur sadece! Bu durum tarihsel olarak Amerika'daki beyaz yerleşimcilerin tehdit olmadığını çünkü Kızılderilileşeceklerini ya da Cezayir'deki Fransızların Araplaşacağını söylemekle eşdeğerdir!

 

Haçlılar topraklarımıza geldiklerinde şekerin ne olduğunu bilmiyorlardı. Nasıl kullanılacağını bildikleri tek tatlandırıcı baldı. Biz onlara ‘sukkar’ı tanıttık ve bu İngilizce'de ‘sugar’, Fransızca'da ‘sucre’ oldu ve bu böyle devam etti. Arap kültürünün yükselişte olduğu o dönemde kültürel özümlemeden bahsedebilirdik. Bugün aynı şeyi ‘İsrailliler’ için söyleyebilir miyiz? Bence hayır. Bu arada, Arapların son zamanlarda İngilizceye kazandırdığı birkaç kelimeden biri de ‘İntifada’ idi. . Biz bunun gibi daha fazla küçük kelime icat etmeye bakalım, çok şey anlatan türden kelimeler…

 

İnsanların ‘İsraillileri’ kültürel olarak eritmekten bahsederken göz ardı ettikleri ikinci şey, ONLARIN FİLİSTİN'E DİĞER KÜLTÜRLERDE ERİMEMEK İÇİN GELDİKLERİDİR. Bu işgalci grubun getto zihniyeti, kültürel olarak daha gelişmiş Avrupalıların bile onları kendi toplumlarına çekmelerini engellemiştir. 'Asimilasyon' Yahudi toplumunda kirli bir kelimedir. Aşkenazlar, Avrupa kültürlerine asimile olmaya yüzlerce yıl direndikten sonra Filistin'e kendi uluslararası gettolarını yaratmak için geldiler. Siyonizmin arkasındaki tüm fikir, onların Tanrı'nın SEÇİLMİŞ halkı olduğu ve Filistin'in ONLARA vadedildiğidir! Bu mücadele etmemiz gereken bir şeydir, özümlememiz değil. BUNU ÖZÜMLEMEK Siyonistleşmek demektir ve Siyonist toplumda Yahudiler dışında KİMSEYE -köleler dışında- yer yoktur!

 

 

Çeviri: Medya Şafak