"Fatıma'nın" için 12 adet haber bulundu

Kutsal mekânların savunucuları, kahraman mazlumlar

Kutsal mekânların savunucuları, kahraman mazlumlar

Fatımiyun, 2013 yılında bir grup olarak varlığını ilan etti. Bu örgüt, başlangıçta Suriye’de Lübnan Hizbullahı ve Iraklıların oluşturduğu Seyyidu’ş-Şuheda Tugayı ile birlikte faaliyet gösteriyordu. Daha sonra aşamalı olarak önce tugaya ardından da tümene dönüştü. Şu an bu güçlerin sayısı 20 bine ulaşmış bulunuyor.

Ayetullah Kemal Haydari'den Sekaleyn Hadisi Dersleri (43)

Ayetullah Kemal Haydari'den Sekaleyn Hadisi Dersleri (43)

İbn Kesir 12 imam ve halife hadisinin sahihliğini peşinen kabul ediyor. Ona göre Ümeyyeoğulları 12 imamın kapsamında değildir. Rivayete göre hadis Muaviye’yi de başka birisini de kapsamamaktadır. Ayrıca bu hadis ne Yezid’i, ne de Abdülmelik’i ve çocuklarını kapsamaktadır.

Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (29)

Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (29)

Allame İbn Said et-Tufi Şerh-u Muhtasari’-Ravda adlı eserde şöyle diyor: “Sahihayn’da rivayet edildiğine göre Hz. Resûlullah (s.a.a.) Necran Hırıstıyanlarıyla mübahele etmek istediğinde kisa ashabı olayında ismi geçenleri alarak onlarla birlikte mübaheleye girişmek istedi. Onlar hakkında ‘İşte bunlar benim ehlimdir’ buyurdu... Bütün bunlar Ehl-i Beyt’in ismi geçen kişiler olduğunu ve başka hiç kimseyi kapsamadığını göstermektedir.

Ayetullah Kemal Haydari'den Sekaleyn Hadisi Dersleri (26)

Ayetullah Kemal Haydari'den Sekaleyn Hadisi Dersleri (26)

"Acaba Ehl-i Beyt İmamları bu konu hakkında ne diyorlar?" diye sorulabilir. Bizler şu ana kadar konu hakkındaki Ehl-i Sünnet bilginlerinin açıklamalarını sunduk. Ehl-i Beyt İmamları'ndan -yani Ali, Hasan, Hüseyn, Seccad, Bakır, Rıza vd.- hiçbirisi Peygamber hanımlarının kavramın kapsamına girdiğini söylememiştir. Onların ittifak halindeki açıklamalarına göre kavram kendilerine özgüdür.

Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (25)

Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (25)

Ancak Ümeyyeoğullarını ve Muaviye’yi öven hadisler söz konusu olduğunda bu tür kişilerin eserler telif ettiklerini ve bu tarz rivayetleri sahih göstermek için bin dereden su getirdiklerini görüyoruz. İçlerinden Hz. Ali ve Ehl-i Beyt (a.s.) hakkındaki bir hadisi sahih saymak için çaba gösteren Allah’a ve Resulüne iman eden bir kişiyi göremezsin!