"Yaklaşmak" için 54 adet haber bulundu

Hizbullah Siyonistler ile yapacağı gelecek savaşta günde 3.000 füze ateşleyebilir

Hizbullah Siyonistler ile yapacağı gelecek savaşta günde 3.000 füze ateşleyebilir

İsrail rejimi medyası, Lübnan Hizbullahı'nın elinde şu anda farklı tipte 150.000 füze olduğunu tahmin ediyor ve bir savaş çıkması durumunda direniş hareketinin işgal altındaki bölgelere günde 3.000 füze ateşleyebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Ahmed Kâtib’e reddiye / Şiilerin İmamlarını tanımada şaşkınlık yaşamaları ve takiyyenin bundaki rolü

Ahmed Kâtib’e reddiye / Şiilerin İmamlarını tanımada şaşkınlık yaşamaları ve takiyyenin bundaki rolü

Bununla birlikte makalemizin girişinde de belirttiğimiz üzere bir grup araştırmacı, Şiilerin bu bocalayışlarına delalet eden rivayetlerin İmamların isimlerini açıklayan hadislerin uydurma olduğunu gösterdiği inancındadır. Onların bu iddialarına tek delilleri bu iki grup rivayet arasında çelişki olduğunu varsaymalarıdır, oysaki bu çelişkinin halli mümkündür ve bu iki rivayet grubunun sıhhati her türlü belirsizlikten uzaktır.

Ehl-i Sünnet kaynaklarına göre Hz. Fâtıma'nın makamı ve mazlumiyeti (9)

Ehl-i Sünnet kaynaklarına göre Hz. Fâtıma'nın makamı ve mazlumiyeti (9)

Hz. Peygamber’in bazı eşleri Resûlullah’a (s.a.a.) karşı birlik olup hizipleşiyorlarsa Hz. Ali, Fâtıma, Hasan ve Hüseyin’e (a.s.) karşı neler yapacaklarını var sen düşün! Resûlullah’a (s.a.a.) böyle davranıyorlarsa Hz. Fâtıma, Hz. Ali, Hasan ve Hüseyin’e (a.s.) karşı nasıl davranırlar?

Ayetullah Kemal Haydari: Câhiliye Ölümü (1)

Ayetullah Kemal Haydari: Câhiliye Ölümü (1)

Câhiliye ölümü ile ilgili olarak çeşitli tefsirler bulunmaktadır. Kimileri bu ifadeyi ‘‘dalâlet üzere ölmek’’ şeklinde tefsir etmişlerdir. Kimisi de ‘‘Hayır, bu anlama gelmemektedir, câhiliye ölümü gibi bir ölümdür’’ demişlerdir. Câhiliyye küfürdür. Öyleyse bunlar da küfür üzere ölmüşlerdir.

Ayetullah Kemal Haydari: Muaviye ve Hadis Uyduruculuğu (3)

Ayetullah Kemal Haydari: Muaviye ve Hadis Uyduruculuğu (3)

Buharî'ye göre Haricî lider İmran b. Hıttân’da herhangi bir problem yok! Ama Câ’fer b. Muhammed es-Sâdık’ta sorun var! İmam Medine’de yaşamıştır. İlginç olan nokta şudur ki İmam Sâdık’ın talebelerinden bir grup Buhârî’nin şeyhlerindendir. Buhârî’nin bunlardan rivayeti var, ama İmam Sâdık’tan (a.s.) tek bir rivayeti yok!

Ayetullah Kemal Haydari: Ey Ali! Sen benden sonra halifemsin! hadisi (6)

Ayetullah Kemal Haydari: Ey Ali! Sen benden sonra halifemsin! hadisi (6)

Kardeşlerden biri bütün Müslümanların İbn Teymiyye’yi sevdiğini söylemişti. Bu söz doğru değil. Pek çok âlim onu eleştirmiş, hatta İmam Ali’ye düşmanlık gösteren bir Nâsıbî olduğunu ortaya koymuştur. İkinci olarak Allah aşkına bütün bu yalanlara rağmen İbn Teymiyye’yi sevebiliyor musun? Onun Nâsıbî ve Ehl-i Beyt düşmanı olduğunu anladığında da hâlâ bu sevgin devam edecek mi?

Ayetullah Kemal Haydari: Menzile Hadisi (10) (SON)

Ayetullah Kemal Haydari: Menzile Hadisi (10) (SON)

Allâme Albanî Fetâvâ adlı eserinde şöyle der: Çoğunluğun tercih unsuru olduğuna dair sabit bir veri yoktur. Çoğunluğun yanılgı içerisinde olabileceği ve azınlığın haklı olabileceği bir mesele mümkündür. Nitekim İbn Mesud “Tek kişi olsa dahi hak cemaatle birliktedir” demektedir.