"Bolivarcı" için 14 adet haber bulundu

İran’ın Venezuela’ya giden gemileri ABD yaptırımlarını kırarak dünyaya önemli dersler verdi

İran’ın Venezuela’ya giden gemileri ABD yaptırımlarını kırarak dünyaya önemli dersler verdi

Bu noktada, küresel petrolün tamamen aynı malzeme olmadığı ve rafine birimlerinin de aynı olmadığını belirtmek gerekiyor. Buradan ise İran’ın gönderdiği bu malzemeler ve parçaların özellikle Venezuela’nın kullanımı için revize edildiği anlaşılıyor. Yani İran bu meseleye çözüm bulmak için araştırma içine girerek büyük çaba sarf etmiştir.

"İran, ABD Küresel Hegemonyasına Öldürücü Darbeyi Temsil Ediyor"

"Bunun için, böyle yıkıcı hegemonik güçleri ortaya çıkan kapitalist ekonomik sistemi yıkmalıyız. İran, Amerikan imparatorluğuna karşı öldürücü bir darbeyi ifade ediyor, fakat dünya halklarının yıkıntılar üzerinde yeniyi inşa etmesi gerekecektir."

Chavez'i sevmek için 50 neden...

"Hugo Chavez ve Bolivarcı Devrimi Hakkında 50 Hakikat"

Chavez'i sevmek için 50 neden...

Hugo Chavez: Emperyalizmin Zincirlerini Kırmak

Hugo Chavez: Emperyalizmin Zincirlerini Kırmak

"Öngörülebilir bir şekilde, ölümüne yanıt olarak Wall Street’in sarhoş kapitalistleri, New York borsasında kırılan rekorların verdiği hazla ve şüphesiz beraberinde Venezuela’yı 'ıslah etmek' için kurulan vahşi hayallerle kendinden geçti."

Chavez’e ve Nasrallah’a Verilen Desteği Anlamak

"Chavez’e ve Nasrallah’a Verilen Desteği Anlamak"

"Ve işte dünyanın mazlumları arasında küresel dayanışmayı güçlendiren, herhangi bir maddi kazanımdan ziyade bu siyasi bilinçtir; işte bu yüzden Hizbullah’ın destekçileri Chavez için yas tutuyor ve Chavezciler de Nasrallah’ı kendi liderleriyle özdeşleştiriyor."

"Chavez Öldü Ama Devrimi Devam Ediyor"

Chavez, 27 Şubat 1989’da IMF karşıtı protesto düzenleyen halkı acımasızca ve kanlı bir şekilde bastırma emri veren (3000 kişi ölmüştü) yozlaşmış, Amerikan yanlısı Venezüella hükümetinin cumhurbaşkanı Carlos Andres’i 1992’de, öncülüğündeki bir grup subay ile devirmeyi denemesinin ardından adı kötüye çıkan birisi oldu.

"ABD Yönetici Elitleri, Hugo Chavez’in Ölümünü Kutluyor"

Bir Latin Amerika uzmanı Press TV’ye, Washington ve New York’taki Amerikalı politikacıların Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez’in trajik ölümünü kutladığını söylüyor.