"IMF" için 58 adet haber bulundu

Petrol fiyatlarının çöküşünün arkasındaki üç ana sebep

Petrol fiyatlarının çöküşünün arkasındaki üç ana sebep

Uluslararası Para Fonu (IMF) birkaç ay önce küresel petrolün 2034 yılında biteceği ve Körfez ülkelerinin çoğunun iflas ile yüz yüze geleceği, bu sebeple krediye başvurmak zorunda kalacakları, bütçe açığını kapatmak için vatandaşlarına yüksek vergiler dayatacakları ve kamu giderlerini minimum seviyeye düşüreceklerini öngörmüştü.

Washington, Katar’dan sonra Ortadoğu’yu mu kaybetti?

Washington, Katar’dan sonra Ortadoğu’yu mu kaybetti?

Geçtiğimiz bahar aylarında Katar, paylaşılan Güney Pars-Kuzey Kubbesi petrol sahasının işletilmesi konusunda bir uzlaşıya varmak için Tahran’la görüşmelere başladı. Sahanın işletilmesi üzerindeki moratoryumu kaldıran Katar, ortak gelişim için İran’la müzakerelere girdi. Aktarıldığına göre Katar ve İran, İran’dan Akdeniz’e veya Türkiye’ye ulaşacak ve aynı zamanda Katar gazını Avrupa’ya taşıyacak bir Katar-İran doğalgaz boru hattının ortak olarak inşa edilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

Peter Koenig: İran’ın Direniş Ekonomisi, öteki ülkelerin izleyeceği parlayan bir ışık

Peter Koenig: İran’ın Direniş Ekonomisi, öteki ülkelerin izleyeceği parlayan bir ışık

İran ise Çin ve Rusya’yla, ŞİÖ ülkeleriyle ve ilave olarak Hindistan ve Pakistan’la bütünleşerek bu hileli sistemden çıkma yolunda ilerliyor. Şimdiden önemli ölçüde dolarsızlaşmış olan bu ülkeler, dünya nüfusunun yaklaşık yarısını barındırıyor ve dünya GSYİH’sinin üçte birinden fazlasını kontrol ediyor.

Birleşen İran, Rusya ve Çin, dünyayı daha iyi bir yönde nasıl değiştiriyor?

Birleşen İran, Rusya ve Çin, dünyayı daha iyi bir yönde nasıl değiştiriyor?

İran Rusya ve Çin, birlik ve işbirliğinin, karşılıklı güçlenmenin yegâne araçları olduğunu tümüyle kavradı. Ülkelerin içişlerindeki büyüyen bir Amerikan etkisinin temsil ettiği ortak bir sorunla mücadele ihtiyacı, Tahran, Pekin ve Moskova’yı, farklılıklarını çözümlemeye ve egemenliklerini savunma yönündeki ortak çıkarlarında birleşik bir stratejiyi benimsemeye zorladı.

Abayomi Azikiwe: Suriye savaşı ve dünya çapında emperyalizme karşı mücadele

Abayomi Azikiwe: Suriye savaşı ve dünya çapında emperyalizme karşı mücadele

"Burada, ABD’de ve Batı Avrupa devletlerinde gelişmiş olan çelişkilerden dersler çıkarmalıyız. Sıkı bir anti-emperyalist ve ırkçılık karşıtı karaktere sahip olmayan her türlü sol hareket, nesnel olarak emperyalist sisteme yardım eden ulusal istisnacılığından kaynaklı olarak başarısızlığa mahkumdur."

Amerikan başkanı ve komik kağıt parası

Amerikan başkanı ve komik kağıt parası

Eğer bu eğilim devam ederse, yabancı devletlerin merkez bankalarında saklanan ABD dolarları ülkelerine geri dönecek ve bu durum, kaçınılmaz bir ekonomik çöküşü kolaylaştıracaktır, zira ABD’nin ulusal borcu şimdiden 19.5 trilyon dolara ulaşmıştır.

Şermin Nervani: Direniş Ekseni kendi söylemini işitilir kılmalı / Batı bu eksen karşısında mağlup

Şermin Nervani: Direniş Ekseni kendi söylemini işitilir kılmalı / Batı bu eksen karşısında mağlup

Yazar Şermin Nervani daha önce Oxford Üniversitesi’ndeki Saint Anthony Kolejinde Batı Asya (Ortadoğu) araştırmacısıydı. Yüksek lisansını New York’taki Kolombiya Üniversitesindeki Uluslararası İlişkiler Okulunda, hem Ortadoğu çalışmaları hem de gazetecilik alanlarında yaptı. Bayan Nervani hâlihazırda Londra’da yaşıyor.